ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật cam với thực vật c4 khi cố định co2

Câu hỏi:

06/09/2020 13,688

B. Tiến trình bao gồm nhị quy trình tiến độ (2 chu trình)

C. Sản phẩm quang quẻ ăn ý đầu tiên

Đáp án là A

Chu trình CAM ra mắt phân biệt ngày và tối, chu trình C4 chỉ ra mắt ban ngày

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chu trình Canvin ra mắt ở trộn tối nhập quang quẻ ăn ý ở group hoặc group thực vật nào?

A. Chỉ ở group thực vật CAM

B. Ở cả group thực vật C3, C4 và CAM

C. Ở group thực vật C4 và CAM

D. Chỉ sở hữu ở group thực vật C3

Câu 2:

Quang ăn ý ở những group thực vật C3, C4 và CAM kiểu như nhau ở?

A. Các phản xạ xẩy ra nhập trộn tối

B. Các phản xạ xẩy ra nhập trộn sáng

C. Sản phẩm cố định và thắt chặt CO2 đầu tiên là APG

D. Chất nhận CO2 đầu tiên là ribulôzơ 1,5 diphotphat

Câu 3:

Trong trộn tối của thực vật C3, hóa học nhận CO2 đầu tiên là hóa học này sau đây?

A. PEP

Xem thêm: vì sao người uống nhiều rượu dễ mắc các bệnh vệ gan sinh 10

B. APG

C. AOA

D. Ribulozo – 1,5diP

Câu 4:

Nhóm thực vật C4 bao hàm những loại cây nào?

A. Xương dragon, thanh long, dứa

B. Mía, ngô, rau xanh dền

C. Cam, bòng, nhãn

D. Xương dragon, mía, cam

Câu 5:

Sự kiểu như nhau về thực chất thân ái tuyến phố CAM và tuyến phố C4 là?

A. Sản phẩm ổn định tấp tểnh thứ nhất là AOA, axits malic

B. Chất nhận COlà PEP

C. Gồm quy trình C4 và quy trình Canvin

D. Cả 3 phương án trên

Câu 6:

Nhóm thực vật CAM bao hàm những loại cây nào?

A. Xương dragon, thanh long, dứa

B. Mía, ngô, rau xanh dền

C. Cam, bòng, nhãn

Xem thêm: những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh gọi là

D. Xương dragon, mía, cam