xiv số la mã

Số La Mã từ một cho tới 30

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Học toán lớp 3 số La mã con cái được dò la hiểu những chữ số đặc biệt quan trọng. Sau đấy là kiến thức và kỹ năng trọng tâm kèm cặp bài xích tập luyện vận dụng, con cái hoàn toàn có thể xem thêm.

Học toán lớp 3 thích nghi chữ số La mã con cái được dò la hiểu những chữ số đặc biệt quan trọng. Con rất cần được ghi ghi nhớ những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI nhằm kể từ tê liệt biết áp dụng nhập thực tiễn như biết xem ngày giờ, khắc ghi mục lục…1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm thích nghi với chữ số La mã

Bạn đang xem: xiv số la mã

1.1 Chữ số La mã là gì?

Chữ số La mã là khối hệ thống chữ số đặc biệt quan trọng, lúc này được dùng trong: những bảng tổng hợp được khắc số, mặt mũi đồng hồ thời trang, những mục lục chính…

Ví dụ:

Mặt đồng hồ thời trang những chữ số La mã:

 Mặt đồng hồ thời trang những chữ số La mã

Các chữ số La mã thông thường người sử dụng là:

I : một

V : năm

X : mười

1.2 Các chữ số La mã kể từ I cho tới XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

2. Cách hiểu chữ số La mã

2.1 Giới thiệu số La mã

Chữ số La mã

Giá trị

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

Xem thêm: giáo dục công dân 10 cánh diều

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

Xem thêm: bầm ngón tay

20

XXI

21

2.2 Cách hiểu chữ số La mã

Cách hiểu chữ số La mã như là với cơ hội hiểu những số lượng bất ngờ.

Ví dụ:

III có mức giá trị là 3, hiểu là ba

IX có mức giá trị là 9, hiểu là chín

XX có mức giá trị là trăng tròn, hiểu là nhì mươi

XIX có mức giá trị là 19, hiểu là chục chín

2.3 Quy tắc ghi chép chữ số La mã.

2.3.1. Quy tắc chữ số La mã thêm nữa mặt mũi phải

2.3.2. Quy tắc chữ số La mã thêm nữa mặt mũi trái

2.4 Những Note lúc học toán lớp 3 thích nghi với chữ số La mã

Học sinh nên nhớ và nắm được những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI 

Phân biệt rõ rệt những kí tự động dễ dẫn đến lầm lẫn theo gót thói quen thuộc như: VI, IV; với IX những em rất đơn giản sai theo gót quán tính chủ quan khi ghi chép VIII, những em tiếp tục lại thêm thắt I nhập nhằm trở nên VIIII như vậy là sai

3. Bài tập luyện thích nghi với chữ số La mã

Để học tập chất lượng phần chữ số La mã này, những em cần thiết với những chữ số La mã, biết phương pháp hiểu một cơ hội thuần thục, thông thường xuyên thực hiện bài xích tập luyện. Từ tê liệt biết phương pháp phần mềm nhập vào thực tiễn cuộc sống thường ngày như biết phương pháp hiểu đồng hồ thời trang bằng văn bản số la mã, bịa đặt những mục lục chủ yếu nhập vở ghi chép.

Sau đấy là một trong những việc nhằm những cha mẹ, học viên nằm trong rèn luyện, tham lam khảo: 

3.1. Bài tập

Bài 1

Đọc những chữ số La mã sau: 

I, III, VII, XIV, XII, XIX, XXI 

Bài 2

Sắp xếp chữ số La mã theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn và kể từ rộng lớn xuống bé: 

I, VII, IX, XI, V, IV, II, XVIII 

Bài 3

Viết những số kể từ 10 cho tới 21 bằng văn bản số La mã 

Bài 4

Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Bài 5

Thực hiện tại những quy tắc tính sau: 

X - IV = ? 

XX - IX = ? 

XIX - IX = ? 

IV + V = ? 

V + IX = ? 

3.2. Đáp án

Bài 1 

Cách hiểu chữ số La mã là: 

I: có mức giá trị = 1 nên hiểu là một 

III: có mức giá trị = 3 nên hiểu là ba 

VII: có mức giá trị = 7 nên hiểu là bảy 

XIV: có mức giá trị = 14 nên hiểu là chục bốn 

XII: có mức giá trị = 12 nên hiểu là chục hai 

XIX: có mức giá trị = 19 nên hiểu là chục chín

XXI: có mức giá trị = 21 nên hiểu là nhì mươi mốt 

Bài 2 

Thứ tự động bố trí kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là: 

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XVIII 

Thứ tự động bố trí kể từ rộng lớn xuống nhỏ nhắn là: 

XVIII, XI, IX, VII, V, IV, II, I 

Bài 3

Cách ghi chép chữ số la mã kể từ 10 cho tới 21 là: 

10 ghi chép là X 

11 ghi chép là XI 

12 ghi chép là XII 

13 ghi chép là XIII 

14 ghi chép là XIV 

15 ghi chép là XV 

16 ghi chép là XVI 

17 ghi chép là XVII 

18 ghi chép là XVIII 

19 ghi chép là XIX 

20 ghi chép là XX 

21 ghi chép là XXI 

Bài 4 

Đồng hồ nước A chỉ: chục nhì giờ kém cỏi 5 phút 

Đồng hồ nước B chỉ: chục nhì giờ chục lăm phút 

Đồng hồ nước C chỉ: tía giờ đúng 

Bài 5: 

X - IV = VI

Vì: X = 10, IV=4, nhưng mà 10 - 4 = 6, 6 ghi chép chữ số La mã là VI 

XX - IX = XI

Vì: XX = trăng tròn, IX = 9, nhưng mà trăng tròn - 9 = 11, 11 ghi chép chữ số La mã là XI 

IV + V = IX

Vì: IV = 4, V = 5, nhưng mà 4 + 5 = 9, 9 ghi chép chữ số La mã là IX 

V + IX = XIV

Vì: V = 5, IX = 9, nhưng mà 5 + 9 = 14, 14 ghi chép chữ số La mã là XIV