viết tất cả các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số là 2

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: viết tất cả các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số là 2

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Giải mến quá trình giải:
`2 = 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 1+ 0 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1`

⇒ Có `6` số sở hữu sáu chữ số sở hữu tổng những chữ số vày `2` là:
`200000; 110000; 101000; 100100; 100010; 100001`

Đáp số: Có `6` số là `200000; 110000; 101000; 100100; 100010; 100001`

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

Xem thêm: bài 3 trang 14 toán 10 chân trời sáng tạo

avatar

Đáp án:

Giải mến quá trình giải:

 Các số sở hữu 6 chữ số sở hữu tổng những chữ số vày 2 là 

 100001

 100010

 100100

 101000

 110000

 200000

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: toán 11 bài 2 trang 54

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí