vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể không có vai trò nào sau đây


Trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện sở hữu tầm quan trọng đáp ứng mang lại loại vật tồn tại; phát triển, cải cách và phát triển, chạm màn hình, chuyển động và sinh đẻ. Hay thưa cách tiếp, không tồn tại khung người sinh sống này tồn bên trên được nhưng mà không tồn tại sự trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện với môi trường xung quanh.


Vai trò của trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện nhập khung người là gì?

Trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện sở hữu tầm quan trọng đáp ứng mang lại loại vật tồn tại; phát triển, cải cách và phát triển, chạm màn hình, chuyển động và sinh đẻ.

Bạn đang xem: vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể không có vai trò nào sau đây

Hay thưa cách tiếp, không tồn tại khung người sinh sống này tồn bên trên được nhưng mà không tồn tại sự trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện với môi trường xung quanh.

Ví dụ:

Trong vòng đời của cây khoai tây:

  • Sự trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện cực mạnh ở quá trình đầu hùn cây khoai tây nảy nõn kể từ củ.

    Xem thêm: so sánh hô hấp và lên men

  • Tới quá trình cây đơm hoa và tạo ra trái ngược ở rễ, sự trao thay đổi hóa học và gửi hóa tích điện lại ra mắt đặc biệt nhanh chóng, hùn hội tụ toàn bộ những dưỡng chất của cây nhập trái ngược.


Bình luận

Chia sẻ

Xem thêm: thị mầu lên chùa lời

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 7 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí