unit 9 a closer look 2 lớp 7


1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. 2. Change the sentences into Yes / No questions. 3. Match the questions in column A with their answers in column B. 4. Mark is talking to tát Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. 5. GAME Festival mystery Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions to tát find out what the festival is.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 a closer look 2 lớp 7

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Yes / No questions

1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng tuếch với cùng 1 trợ động từ hoặc động kể từ khuyết thiếu hụt thích hợp.)

1. _______ they hold the festival in Ha Noi every year?

2. _______ he visit Hoi An last year?

3. _______ they performing folk dances?

4. A: _______ you make banh chung?

    B: Yes, I can.

5. _______ your brother usually come back home page at Tet?

Phương pháp giải:

- Chúng tao bịa thắc mắc "Yes / No" với cùng 1 động kể từ phụ trợ ("be", "do" hoặc "have") hoặc với cùng 1 động kể từ khuyết thiếu hụt. Chúng tao bịa động kể từ phụ trợ hoặc động kể từ khuyết thiếu trước công ty ngữ.

- Chúng tao ko dùng động kể từ phụ trợ khi tất cả chúng ta dùng "be" như 1 động kể từ chủ yếu.

Lời giải chi tiết:

1. Do

2. Did

3. Are

4. Can

5. Does

1. Do they hold the festival in Ha Noi every year? 

(Họ sở hữu tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội ở Hà Thành thường niên không?)

Giải thích: Trong câu sở hữu “every year” (hàng năm) nên dùng thì thời điểm hiện tại đơn, công ty ngữ “they” số nhiều => Đặt trợ kể từ “Do” vô đầu câu.

2. Did he visit Hoi An last year?

 (Anh ấy sở hữu cho tới thăm hỏi Hội An vô năm ngoái không?)

Giải thích: Trong câu sở hữu “last year” (năm ngoái) nên dùng thì quá khứ đơn => Đặt trợ kể từ “Did” vô đầu câu.

3. Are they performing folk dances? 

(Họ sở hữu trình diễn những điệu múa truyền thống lâu đời không?)

Giải thích: Trong câu động kể từ “perform” (biểu diễn) phân tách ở dạng V-ing nên dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối, công ty ngữ là “they” số nhiều => Đặt trợ kể từ “Are” vô đầu câu.

4. A: Can you make banh chung?

 (Bạn hoàn toàn có thể thực hiện bánh chưng không?)

B: Yes, I can. 

(Mình sở hữu.)

Giải thích: Trong câu vấn đáp sở hữu dùng trợ kể từ “can” đứng sau công ty ngữ “I” => Đặt trợ kể từ “Can” vô đầu câu.

5. Does your brother usually come back home page at Tet? 

(Anh trai chúng ta sở hữu thông thường về quê vô thời gian Tết không?)

Giải thích: Trong câu sở hữu “usually” (thường xuyên) nên dùng thì thời điểm hiện tại đơn, công ty ngữ “he” số ít  =>Đặt trợ kể từ “Does” vô đầu câu.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Change the sentences into Yes / No questions.

(Thay thay đổi những câu trở nên dạng thắc mắc "Yes / No".)

1. My mother can make a costume for bủ.

2. She will bake a birthday cake for him.

3. The dragon dances are interesting.

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil.

5. They saw a fireworks display on New Year's Eve.

Lời giải chi tiết:

1. My mother can make a costume for bủ. 

(Mẹ bản thân hoàn toàn có thể may một cỗ âu phục cho chính mình.)

 => Can your mother make a costume for you?

 (Mẹ của chúng ta cũng có thể may một cỗ âu phục cho chính mình không?)

Giải thích: Trợ kể từ “can”, công ty ngữ “my mother”, động kể từ “make” (may) giữ nguyên => Can your mother ....

2. She will bake a birthday cake for him. 

(Cô ấy tiếp tục nướng bánh sinh nhật cho tới anh ấy.)

 => Will she bake him a birthday cake?

 (Cô ấy tiếp tục nướng cho tới anh ấy một cái bánh sinh nhật chứ?)

Giải thích: Trợ kể từ “will”, thì sau này đơn, công ty ngữ “she”, động kể từ “bake” (nướng) lưu giữ nguyên => Will she bake ....

3. The dragon dances are interesting. 

(Những điệu múa lân thiệt thú vị.)

 => Are the dragon dances interesting? 

(Những điệu múa dragon sở hữu thú vị không?)

Giải thích: Trợ kể từ “are”, thì thời điểm hiện tại đơn, công ty ngữ “the dragon dances” (những điệu múa lân)=> Are the dragon dances....

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil. 

(Lễ hội Rio Carnival ra mắt thường niên ở Brazil.)

 => Does the Rio Carnival take place every year in Brazil?

 (Lễ hội Rio Carnival sở hữu ra mắt thường niên ở Brazil không?)

Giải thích:

- “every year” (hàng năm) nên dùng thì thời điểm hiện tại đơn.

- công ty ngữ “The Rio Carnival” số không nhiều, dùng trợ động kể từ “Does”.

- Động kể từ “takes place” (tổ chức) trả về dạng vẹn toàn thể “take place => Does the Rio Canival take place....

5. They saw a fireworks display on New Year's Eve. 

(Họ đang được coi một mùng phun pháo bông vô tối phó quá.)

 => Did they see a fireworks display on New Year's Eve? 

(Họ sở hữu xem bắn pháo bông vô tối phó quá không?)

Giải thích:

- Động kể từ “saw” (xem) nên dùng thì quá khứ đơn.

- Sử dụng trợ động kể từ “Did”

- Động kể từ “saw” (xem) trả về dạng vẹn toàn thể “see” =>Did they see ...

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the questions in column A with their answers in column B.

(Ghép thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp ở cột B.)

A

B

1. Will you help bủ take a photo?

a. Yes, he is.

2. Is he painting Easter eggs?

b. No, I'm not.

3. Do they eat candy apples on Halloween?

c. Yes, I will.

4. Are you excited about your holiday?

d. No, she can’t.

5. Can she perform Dutch folk dances?

e. Yes, they bởi.

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - a

3 - e

4 - b

5 - d

1 - c. Will you help bủ take a photo? - Yes, I will.

 (Bạn sẽ hỗ trợ bản thân chụp một tấm hình chứ? - Được thôi.)

2 - a. Is he painting Easter eggs? - Yes, he is. 

 (Có cần anh ấy đang được vẽ những trái khoáy trứng Phục sinh? - Đúng vậy.)

3 - e. Do they eat candy apples on Halloween? - Yes, they bởi. 

(Họ sở hữu ăn kẹo táo vào trong ngày Halloween không? - Có.)

Xem thêm: câu tục ngữ một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy nói về truyền thống nào

4 - b. Are you excited about your holiday? - No, I'm not.

(Bạn sở hữu hào hứng với kỳ ngủ của tớ không? - Mình ko.)

5 - d. Can she perform Dutch folk dances? - No, she can't.

(Cô ấy hoàn toàn có thể trình diễn những điệu múa truyền thống của Hà Lan không? - Không, cô ấy ko thể.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Mark is talking to tát Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below.

(Mark đang được thủ thỉ với Trang về Tết Trung Thu. Điền vô vị trí rỗng tuếch với câu vấn đáp của Trang ở bên dưới.)

a. Yes, we bởi. We watch lion dances, too. 

b. No, we celebrate it in the middle of the eighth lunar month.

c. Yes, I bởi. It's one of my favourite festivals.

d. Yes. Just come over to tát my house on the night of the festival.

e. Yes, we bởi. We also have some autumn fruits. 

Mark: Do you celebrate the Mid-Autumn Festival in December? 

Trang: (1) _____________________________.

Mark: Do you eat moon cakes at the festival? 

Trang: (2)_____________________________.

Mark: Do you make lanterns at the festival? 

Trang: (3) _____________________________.

Mark: Do you lượt thích the festival?

Trang: (4) _____________________________.

Mark: Can I join the festival with you next month?

Trang: (5) _____________________________ .

Lời giải chi tiết:

1 - b 

2 - e

3 - a

4 - c 

5 - d

MarkDo you celebrate the Mid-Autumn Festival in December? 

(Bạn sở hữu tổ chức triển khai Tết Trung thu vô mon 12 không?)

Trang: (1) No, we celebrate it in the middle of the eighth lunar month. 

(Không, bọn chúng bản thân tổ chức triển khai vô vào giữa tháng 8 âm lịch.)

Mark:Do you eat moon cakes at the festival? 

(Bạn sở hữu ăn bánh trung thu ở tiệc tùng, lễ hội không?)

Trang: (2) Yes, we bởi. We also have some autumn fruits. 

(Có chứ. Chúng bản thân cũng có thể có một vài ba loại trái cây ngày thu.)

Mark:Do you make lanterns at the festival? 

(Bạn sở hữu thực hiện đèn lồng ở tiệc tùng, lễ hội không?)

Trang: (3) Yes, we bởi. We watch lion dances, too. 

(Chúng mình có. Chúng mình cũng coi múa lân nữa.)

Mark:Do you lượt thích the festival? 

(Bạn sở hữu quí tiệc tùng, lễ hội không?)

Trang: (4) Yes, I bởi. It's one of my favourite festivals.

 (Mình có. Đó là 1 trong trong mỗi tiệc tùng, lễ hội yêu thương quí của tớ.)

Mark:Can I join the festival with you next month? 

(Mình hoàn toàn có thể nhập cuộc tiệc tùng, lễ hội với chúng ta vô mon cho tới được không?)

Trang: (5) Yes. Just come over to tát my house on the night of the festival.

 (Được chứ. Hãy qua ngôi nhà bản thân vô tối ra mắt tiệc tùng, lễ hội.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Festival mystery

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions to tát find out what the festival is.

(Làm việc group. Một học viên nghĩ về về một tiệc tùng, lễ hội nhưng mà chúng ta ấy quí. Các học viên không giống bịa thắc mắc Đúng / Sai nhằm mò mẫm hiểu coi tê liệt là lễ hội gì.)

Example:

A: Do many countries celebrate the festival? 

(Có nhiều vương quốc tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội không?)

B: Yes, they bởi. (Có.)

A: Do children lượt thích the festival? 

(Trẻ em sở hữu quí tiệc tùng, lễ hội tê liệt không?)

B: Yes, they bởi. (Có.)

A: Do they paint eggs? 

(Họ sở hữu vẽ lên những trái khoáy trứng không?)

B: Yes, they bởi. (Có.)

C: Is it Easter?

(Đó phải là Lễ Phục Sinh không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

Lời giải chi tiết:

A: Do many countries celebrate the festival?

(Có nhiều vương quốc tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội không?)

B: No, they don’t. 

(Không.)

A: Do only some countries in Asia celebrate the festival?

(Chỉ một vài ba vương quốc ở châu Á tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội đích không?)

B: Yes, they bởi.

(Đúng vậy.)

A: Do children lượt thích the festival?

(Trẻ em sở hữu quí tiệc tùng, lễ hội tê liệt không?)

B: Yes, they bởi. 

(Có.)

A: Do they receive lucky money?

(Họ sở hữu nhận mừng tuổi không?)

B: Yes, they bởi. 

(Có.)

C: Is it Tet? 

(Đó phải là Tết không?)

B: Yes, it is. 

(Đúng vậy.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events bởi you think happen at the Twins Day Festival? 2. Match each word from the gmail in 1 with its meaning. 3. Read the gmail again. Complete each sentence with no more than thở TWO words. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined. 5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2

  1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. 2. Now listen to tát Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. 5. Now write an gmail of about 70 words to tát tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back

  1. Circle the correct words or phrases in brackets. 2. Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. 3. Choose the correct question A or B. 4. Answer the following questions about yourself.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Project

  1. Think of a new festival that you would lượt thích to tát celebrate. Discuss the following points: 2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines. 3. Present your festival to tát the class. 4. Vote for the best festival.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: dấu hiệu của bệnh hiv ở nữ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.