unit 5 listening lop 10Lời giải bài xích luyện Unit 5 lớp 10 Listening trang 57 vô Unit 5: Inventions Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 10 Unit 5.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening (trang 57) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 5 listening lop 10

1 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn trở nên những câu với những kể từ vô vỏ hộp.)

1. Press the _________to start the device.

2. There is a dirty ______on your điện thoại thông minh. Wipe it away.

3. You need vĩ đại __________your mobile phone. The battery is very low.

Lời giải:

1. button

2. stain

3. charge

Hướng dẫn dịch:

1. Nhấn nút nhằm phát động khí giới.

2. Có một vết dơ bên trên Smartphone lanh lợi của người sử dụng. Xóa tinh khiết nó chuồn.

3. quý khách cần thiết sạc Smartphone địa hình của tôi. Sạc Pin cực kỳ yếu ớt.

2 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen vĩ đại a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the 3 diagram below with ONE word. (Nghe cuộc nói chuyện về RoboVacuum. Điền vào cụ thể từng khoảng tầm rỗng vô 3 sơ đồ vật sau đây vì chưng MỘT kể từ.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening (trang 57) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. room 2. stains 3. stop

Nội dung bài xích nghe:

Part 1.

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Quảng cáo

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum - a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at trang chính.

Salesman: Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. Its ] smart robot and

can vì thế many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum vĩ đại clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want vĩ đại remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It's the Start button. Press it vĩ đại start or stop the device. Try it! (Device-running sounds)

Woman: Wow. Amazing!

Part 2.

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way vĩ đại clean your house, but avoid using it on wet floors or it won't run rẩy.

Woman: I see.

Salesman: Don't use it for more than thở an hour either, or it will overheat and break down.

Quảng cáo

Woman: OK.

Salesman: Finally, you'll need vĩ đại charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Hướng dẫn dịch:

Phần 1.

Người chào bán hàng: Chào buổi sáng sớm, thưa bà. Tôi hoàn toàn có thể chung bạn?

Người phụ nữ: Vâng, thực hiện ơn. Thiết bị này là gì?

Xem thêm: một đời như kể tìm đường

Người chào bán hàng: Chà, này đó là sáng tạo hữu ích nhất bên trên thế giới: RoboVacuum - một cái máy hít bụi!

Người phụ nữ: Cảm ơn, tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục đem máy hít lớp bụi ở trong nhà.

Người chào bán hàng: Chà, nó không những là ngẫu nhiên máy hít lớp bụi này các bạn từng thấy trước đó. Robot lanh lợi của chính nó và

có thể thực hiện nhiều loại. Tại sao các bạn ko test điều này? Trước tiên, bịa đặt máy hít lớp bụi bên trên sàn mái ấm.

Người phụ nữ: Như thế này?

Nhân viên chào bán hàng: Vâng. Thứ nhị, nhấn nút Clean ở phía bên trái nếu như mình thích RoboVacuum làm sạch sẽ toàn cỗ căn chống. Hoặc bạn cũng có thể nhấn nút Extra clean ở phía bên phải nếu như muốn tẩy vết dơ.

Người phụ nữ: Còn nút này bên dưới thương hiệu RoboVacuum?

Người chào bán hàng: Đó là nút Bắt đầu. Nhấn nó nhằm phát động hoặc ngừng khí giới. Thử nó! (Âm thanh chạy thiết bị)

Người phụ nữ: Chà. Thật kinh ngạc!

Phần 2.

Nhân viên chào bán hàng: Sử dụng RoboVacuum là một trong cơ hội ấn tượng nhằm lau chùi mái ấm cửa ngõ của người sử dụng, tuy nhiên tách dùng nó bên trên sàn ướt sũng còn nếu như không nó sẽ không còn chạy.

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi.

Nhân viên chào bán hàng: Đừng dùng nó vượt lên trên một giờ, còn nếu như không nó sẽ bị vượt lên trên rét và hư hỏng.

Người phụ nữ: Được rồi.

Nhân viên chào bán hàng: Cuối nằm trong, các bạn sẽ cần thiết sạc RoboVacuum vô năm giờ trước lúc hoàn toàn có thể dùng.

Người phụ nữ: Năm giờ?

Nhân viên chào bán hàng: Vâng, và RoboVacuum tiếp tục phát triển thành người trợ chung tâm đầu ý hợp nhất vô ngôi nhà đất của bạn!

3 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again. Put a tick (V) next vĩ đại the correct way and a cross (X) next vĩ đại the wrong way vĩ đại use RoboVacuum (Nghe lại. Đánh vệt (V) cạnh bên cơ hội chính và vệt gạch men chéo cánh (X) cạnh bên cơ hội dùng RoboVacuum sai)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening (trang 57) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

4 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): What other buttons vì thế you want RoboVacuum vĩ đại have? Add them vĩ đại the picture below and tell your friends about them. (Bạn mong muốn RoboVacuum đem những nút này khác? Thêm chúng nó vào hình hình họa bên dưới và trình bày với bằng hữu của người sử dụng về bọn chúng.)

Gợi ý:

I want my RoboVacuum vĩ đại have a Timer button on the top. First, you press it. Then, you phối the time by pressing the minutes and seconds buttons on the right.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mong muốn RoboVacuum của tôi đem nút Hẹn giờ phía trên nằm trong. Trước tiên, các bạn nhấn nó. Sau bại liệt, các bạn thiết đặt thời hạn bằng phương pháp nhấn nút phút và giây phía bên phải.

Xem thêm thắt điều giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 10

 • Getting Started (trang 52, 53)

 • Language (trang 53, 54)

 • Reading (trang 55)

 • Speaking (trang 56)

 • Writing (trang 58)

 • Communication and Culture (trang 59, 60)

 • Looking Back (trang 60)

 • Project (trang 61)

Đã đem điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tóm tắt văn 12

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-5-inventions.jspGiải bài xích luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học