unit 2 lớp 10 looking backLời giải bài xích luyện Unit 2 lớp 10 Looking Back trang 26 nhập Unit 2: Humans And The Environment Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Looking Back (trang 26) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 10 looking back

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: Looking Back and Project - Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

Pronunciation (trang 26 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences. (Nghe và gạch ốp chân những kể từ với việc trộn lẫn phụ âm /kl/, /pl/, /gr/ hoặc /pr/. Sau cơ luyện phát âm những câu.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

1. The professor is proud of the results of our project.

2. Grass is growing on the ground.

3. Those toy planes are made of plastic.

4. Click the button lớn become a thành viên of the club.

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo sư kiêu hãnh về thành quả của dự án công trình của công ty chúng tôi.

2. Cỏ đang được đâm chồi bên trên mặt mũi khu đất.

Quảng cáo

3. Những cái máy cất cánh đồ gia dụng đùa này được thực hiện tự vật liệu bằng nhựa.

4. Bấm nhập nút nhằm phát triển thành member của câu lạc cỗ.

Vocabulary (trang 26 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences. Use the words and phrases in the box. (Hoàn trở nên những câu. Sử dụng những kể từ và cụm kể từ nhập vỏ hộp.)

1. More people adopt a ______________.

2. You should cut down on electricity usage lớn reduce your ___________.

3. Many modern houses today are built from ___________ materials.

4. Modern household ___________ make housework much easier.

Lời giải:

1. green lifestyle

2. carbon footprint

3. eco-friendly

4. appliances

Giải thích:

appliances (n) thiết bị

green lifestyle (n) lối sinh sống xanh

Quảng cáo

carbon footprint (n) vệt chân carbon

eco-friendly (adj) thân thiện thiện với môi trường

Hướng dẫn dịch:

1. đa phần người vận dụng lối sinh sống xanh rớt vì thế nó chất lượng mang lại môi trường thiên nhiên.

2. Quý khách hàng nên hạn chế việc dùng năng lượng điện nhằm hạn chế lượng khí thải carbon của doanh nghiệp.

3. đa phần căn nhà văn minh thời nay được thi công kể từ những vật tư thân thiện thiện với môi trường thiên nhiên.

4. Các vũ trang gia dụng văn minh canh ty việc làm nội trợ trở thành đơn giản rộng lớn thật nhiều.

Grammar (trang 26 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the best answers. (Chọn câu vấn đáp cực tốt.)

1. Wind energy is used / use lớn produce electricity.

2. More trees are planted / plant around the school.

3. I’m sure you are going lớn pass / will pass your driving test. Don’t worry.

4. - Mai has won the first prize in the speaking contest.

- Really? I will / am going lớn phone her lớn give her my congratulations.

5. My parents have made their holiday plans. They will / are going lớn travel lớn the south of the country.

Xem thêm: thành phần phép nhân

6. Do you hear the thunder? It is going lớn rain / will rain heavily.

Quảng cáo

Lời giải:

1. is used

2. are planted

3. will pass

4. will

5. are going lớn travel

6. is going lớn rain

Giải thích:

1. Cấu trúc câu thụ động thì lúc này đơn: S + am/ is/ are + VpII.

2. Cấu trúc câu thụ động thì lúc này đơn: S + am/ is/ are + VpII.

3. Dùng thì sau này đơn nói đến dự đoán

4. Dùng thì sau này đơn nhằm nói đến đưa ra quyết định tức thời

5. Dùng thì sau này sát nhằm nói đến ý định đã và đang được lên nối tiếp hoạch

6. Dùng thì sau này sát nhằm nói đến Dự kiến sở hữu hạ tầng, căn cứ

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng dông tố được dùng nhằm tạo ra năng lượng điện năng.

2. Xung xung quanh ngôi trường được trồng tăng nhiều cây cối.

3. Tôi chắc chắn là rằng các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế của doanh nghiệp. Đừng phiền lòng.

4. - Quý khách hàng Mai đang được giành giải nhất cuộc thi đua rằng.

- Có thiệt không? Tôi tiếp tục gọi mang lại cô ấy nhằm chúc mừng cô ấy.

5. Cha u tôi đang được lên plan mang lại kỳ nghỉ ngơi của mình. Họ tiếp tục lên đường phượt cho tới miền nam bộ của nước nhà.

6. Quý khách hàng sở hữu nghe thấy giờ đồng hồ sấm không? Trời chuẩn bị mưa lớn.

Xem tăng điều giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 10

 • Getting Started (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and answer the following questions ...

 • Language (trang 19, trăng tròn, 21 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention lớn the consonant blends ... 2. Listen and practise saying the following sentences ...

 • Reading (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions ... 2. Read the following text and choose the best title for it ...

 • Speaking (trang 23 Tiếng Anh lớp 10): 1. Which of the following activities tự you think teenagers should ... 2. The table below presents the reasons why teenagers should ...

 • Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions ... 2. Listen lớn an announcement about a Go Green Weekend sự kiện ...

 • Writing (trang 25 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment ... 2. Read the incomplete paragraph about ways lớn improve the environment ...

 • Communication and Culture (trang 25, 26 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation ... 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving ...

 • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend sự kiện ...

Đã sở hữu điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: unit 10 global success lớp 10

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-your-body-and-you.jspGiải bài xích luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học