từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Câu hỏi:

07/04/2020 58,175

Bạn đang xem: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. các lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn dây

Đáp án chủ yếu xác

B. những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày phẳng phiu sườn dây

C. những lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mày phẳng phiu sườn thừng góc 0o

D. các lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mày phẳng phiu sườn thừng góc 45o

Đáp án A

Ta thấy kể từ thông: Φ = B.S.cosα cực lớn Khi cosα = 1 ↔ α = 0.

Khi cơ pháp tuyến n  của mặt mày phẳng phiu sườn thừng nằm trong phía với véctơ chạm màn hình kể từ B. tức là những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn thừng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sườn thừng hình vuông vắn, cạnh lâu năm 4cm, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những lối mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mày phẳng phiu sườn thừng góc 60°. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Câu 2:

Phát biểu này tại đây không đúng Khi nói đến kể từ thông ?

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là 1 trong đại lượng đại số

D. Từ thông là 1 trong đại lượng với hướng

Câu 3:

Một sườn thừng hình trụ với diện tích S S = 2cm2 đặt điều nhập kể từ ngôi trường với chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn thừng. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng là

A. 10-1Wb

Xem thêm: the haunting of hill house

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Từ thông là 1 trong đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng vày 0 Khi sườn thừng dẫn đặt điều nhập kể từ ngôi trường với những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày phẳng phiu sườn dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín rất có thể vày 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một sườn thừng hình chữ nhật với chiều lâu năm 25cm, được đặt điều vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua chuyện sườn thừng là 10-4Wb, chiều rộng lớn của sườn thừng trình bày bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một sườn thừng hình vuông vắn với cạnh lâu năm 5cm, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mày phẳng phiu sườn thừng tạo nên với những lối mức độ từ 1 góc 30°. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng nhận độ quý hiếm này sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

D. 8,5.10-6Wb

Xem thêm: fe(no3)2 + hcl

TÀI LIỆU VIP VIETJACK