trong dao động điều hòa vận tốc biến thiên điều hòa

Câu hỏi:

12/10/2019 203,435

B.sớm pha π2 đối với li phỏng. 

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa vận tốc biến thiên điều hòa

Đáp án chủ yếu xác

C.trễ pha π2 đối với li phỏng. 

Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng phương trình của li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời vô xê dịch điều hoà Trong xê dịch điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời đổi khác sớm pha π2  so với li độ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia tốc của hóa học điểm xê dịch điều tiết vị 0 khi 

A. li phỏng vô cùng đại 

B. li phỏng vô cùng tiểu 

C. véc tơ vận tốc tức thời vô cùng đại 

D. véc tơ vận tốc tức thời vị 0

Câu 2:

Con rung lắc đơn bao gồm vật nặng nề lượng m treo vô sợi chạc l bên trên điểm với tốc độ trọng ngôi trường g, xê dịch điều tiết với chu kỳ luân hồi T dựa vào vào 

A. m và l 

B. m và g a

C. l và g 

D. m, l và g

Câu 3:

Khi nói đến xê dịch cơ, tuyên bố này tại đây sai? 

A.Dao động của con cái rung lắc đồng hồ thời trang là xê dịch lưu giữ. 

B.Dao động chống bức với biên phỏng ko tùy thuộc vào biên phỏng của lực chống bức 

Xem thêm: soạn hiền tài là nguyên khí quốc gia

C.Dao động chống bức với biên phỏng ko thay đổi và với tần số vị tần số của lực chống bức 

D.Dao động tắt dần dần với biên phỏng hạn chế dần dần theo gót thời hạn.

Câu 4:

Chu kì xê dịch điều hoà của con cái rung lắc đơn dựa vào vào: 

A. lượng của con cái lắc 

B. biên phỏng dao động 

C. tích điện kích ứng dao động 

D. chiều lâu năm của con cái lắc

Câu 5:

Khi nói đến xê dịch tắt dần dần, tuyên bố này tại đây ko đúng? 

A. Dao động tắt dần dần là xê dịch đảm bảo chất lượng và rất có hại. 

B. Dao động tắt dần dần là xê dịch với cơ năng hạn chế dần dần theo gót thời hạn còn tần số ko thay đổi theo gót thời hạn. 

C. Dao động tắt dần dần là xê dịch với biên phỏng và chu kỳ luân hồi hạn chế dần dần theo gót thời hạn. 

D. Lực cản của môi trường xung quanh là 1 trong trong mỗi vẹn toàn nhân phát sinh xê dịch tắt dần dần.

Câu 6:

Dao động tắt dần 

A. luôn luôn rất có hại. 

B. với biên phỏng ko thay đổi theo gót thời hạn. 

C. luôn luôn đảm bảo chất lượng. 

Xem thêm: thuốc đặc trị chàm đồng tiền

D. với biên phỏng hạn chế dần dần theo gót thời hạn.