trong dao động điều hòa gia tốc luôn

Câu hỏi:

19/10/2019 44,301

A. ngược trộn với li phỏng

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa gia tốc luôn

Đáp án chủ yếu xác

C. lệch sóng π/4 với li độ

Trong xê dịch điều tiết, vận tốc luôn luôn trực tiếp xê dịch ngược trộn đối với li phỏng.

Chọn đáp án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pha ban sơ của xê dịch điều hoà:

A. Phụ nằm trong cơ hội lựa chọn gốc toạ phỏng và gốc thời hạn.      

B. Phụ nằm trong cơ hội kích ứng vật dao động

C. Phụ nằm trong tích điện truyền cho tới vật nhằm vật dao động

D. Cả 3 câu bên trên đều đúng

Câu 2:

Đối với cùng 1 xê dịch tuần trả, khoảng tầm thời hạn nhanh nhất tiếp sau đó tình trạng xê dịch tái diễn như cũ gọi là :

A. Tần số xê dịch. 

B. Pha của xê dịch.

C. Chu kỳ của xê dịch. 

D. Tần số góc.

Câu 3:

Trong xê dịch điều hoà, vận tốc thay đổi đổi:

A. Cùng trộn với li phỏng.      

B. Sớm trộn π/2 so với li phỏng.   

Xem thêm: tiếng anh 10 trang 110

C. Ngược trộn với li phỏng.           

D. Trễ trộn π/2 đối với li phỏng.

Câu 4:

Trong phương trình xê dịch điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là:

A. biên phỏng xê dịch.

B. tần số xê dịch.

C. trộn xê dịch.

D. chu kì xê dịch.

Câu 5:

Trong xê dịch điều tiết, kích thước vận tốc của vật

A. Giảm Khi độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng. 

B. Giảm Khi kích thước véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng.

C. Không thay cho thay đổi.

D. Tăng, hạn chế tùy nằm trong độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời ban sơ của vật rộng lớn hoặc nhỏ.

Câu 6:

Chu kì của xê dịch điều hoà là:

A. Khoảng thời hạn vật lên đường kể từ li phỏng cực lớn âm cho tới li phỏng cực lớn dương. 

B. Thời gian dối nhanh nhất vật đem li phỏng như cũ.

C. Là khoảng tầm thời hạn nhanh nhất nhưng mà toạ phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, vận tốc lại có mức giá trị và tình trạng như cũ. 

Xem thêm: dấu hiệu khi nàng lên đỉnh

D. Cả 3 cầu bên trên đều đích.