trong các dãy số sau dãy số nào là dãy số giảm

Câu hỏi:

19/09/2022 1,254

C. un=2n2.

Bạn đang xem: trong các dãy số sau dãy số nào là dãy số giảm

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Media VietJack

Media VietJack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mặt hàng số (un) biết un=3n+6 . Mệnh đề này tại đây đúng?

A. Dãy số (un)  tăng.

B. Dãy số (un) giảm.

C. Dãy số (un) ko tăng, ko rời.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2:

Cho mặt hàng số (un) biết un=4n+5n+1. Xét tính bị ngăn mặt hàng số (un)

Câu 3:

Cho mặt hàng số (un) biết un=12n+3. Xét tính bị ngăn mặt hàng số (un) .

Câu 4:

Cho mặt hàng số (un) biết un=1.3.5...2n12.4.6.2n . Xét tính bị ngăn mặt hàng số (un).

Xem thêm: công dụng của chuối xanh

Câu 5:

Cho mặt hàng số (un) với un=an+bcn+d và c>d>0. Dãy số (un) là mặt hàng số tăng với ĐK.

A. a<0, b<0

B. b>a>0

C. a>0, b<0

D. a<0, b>0

Câu 6:

Cho mặt hàng số (un), biết un=n.cosn. Trong những tuyên bố sau, với từng nào tuyên bố đúng?

(1). (un) là mặt hàng số tăng.

(2). (un) là mặt hàng số bị ngăn bên dưới.

(3). n*:unn.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Xem thêm: bao nhiêu tuổi mới lột bao quy đầu