trình bày khái niệm thành phần và tính chất của đất trồng

BÀI 4: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG

1. KHÁI NIỆM ĐẤT TRỒNG

Bạn đang xem: trình bày khái niệm thành phần và tính chất của đất trồng

 Đất trồng là phần bên ngoài nằm trong tơi xốp của vỏ Trái Đất, sở hữu tầm quan trọng cung ứng nước, dưỡng chất và những ĐK không giống mang đến cây xanh sinh sống, cải cách và phát triển và đưa đến thành phầm trồng trọt. Đất trồng là thành phầm tự đá chuyển đổi tạo nên trở thành bên dưới tác dụng tổ hợp của những nguyên tố nhiệt độ, địa hình, loại vật, thời hạn và trái đất.

2. THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG 

Thành phần của khu đất trồng gồm những: nước, bầu không khí, hóa học rắn và loại vật.

2.1. Nước 

- Nước vô khu đất tồn bên trên ở những dạng không giống nhau 

Nước links hoá học tập, nước hấp thụ, tương đối nước, nước tự tại,...).

- Cây trồng hít vào đa số là nước tự tại. 

2.2. Không khí 

- Thành phần bầu không khí vô khu đất tương tự động vô khí quyển tuy nhiên không nhiều O, và nhiều CO, rộng lớn. - --- Không khí vô khu đất cung ứng O, mang đến rễ cây và hệ loại vật khu đất thở, cung ứng N, mang đến quy trình cố định và thắt chặt đạm vô khu đất,.

2.3. Chất rắn

- Các phân tử khoảng chừng là phần cốt lõi và cần thiết nhất của hóa học rắn, ra quyết định những tỉnh hóa học của khu đất. Các phân tử khoảng chừng sở hữu xuất xứ đó là kể từ đá u và hình mẫu hóa học, chứa chấp những hóa học khoảng chừng quan trọng mang đến cây xanh như N, P.. K và những dưỡng chất không giống.

- Chất cơ học ra quyết định những tỉnh hóa học và phỏng phi của khu đất, sở hữu xuất xứ kể từ xác loại vật.

2.4. Sinh vật

Sinh vật cướp tỉ lệ thành phần rất rất nhỏ vô khu đất.

Dưới tác dụng của vi loại vật, hóa học cơ học chuyển đổi trở thành những dưỡng chất cung ứng mang đến cây và tạo hình ăn ý hóa học mùn mang đến khu đất.

3. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG

Tính hóa học đa số của khu đất trồng hoàn toàn có thể tạo thành những group sau:

- Nhóm đặc điểm lý học: bộ phận cơ giới của khu đất, kết cấu khu đất, phỏng xốp, phỏng thông thoáng khí, kĩ năng lưu nước lại,...

- Nhóm đặc điểm hóa học: phản xạ của hỗn hợp khu đất, keo dán giấy khu đất, kĩ năng hấp phụ của

đất, phản xạ đệm của khu đất, cơ học và mùn vô khu đất,...

- Nhóm đặc điểm sinh học: hoạt động và sinh hoạt của vi loại vật, động vật hoang dã. 

3.1. Thành phần cơ giới, phỏng thông thoáng khí và kĩ năng lưu nước lại của đất

Thành phần cơ giới của khu đất là tỉ lệ thành phần % những cấp cho phân tử cát, limon (bụi) và sét sở hữu vô khu đất (Hình 4.3).

Dựa vô bộ phận cơ giới, người tao phân tách khu đất trồng trở thành 3 loại chính:

- Đất cát

- Đất thịt 

- Đất sét

Giữa những loại khu đất này còn tồn tại những loại khu đất trung gian lận như: khu đất cát trộn thịt, khu đất thịt trộn limon, khu đất thịt trộn sét,... Tỉ lệ những phân tử vô khu đất ra quyết định đặc điểm và phỏng phì nhiêu của khu đất.

- Độ phảng phất khi: kĩ năng dịch rời của bầu không khí qua loa những tầng khu đất. 

Xem thêm: những bài văn về thiếu nhi

- Độ thông thoáng khí của khu đất ra quyết định vận tốc trao thay đổi khí thân mật khu đất và khí quyển (quyết quyết định lượng O, và CO, vô đất). 

- Khả năng lưu giữ nước: lượng nước tuy nhiên khu đất hoàn toàn có thể níu lại, cây xanh dùng được.

3.2. Keo khu đất và kĩ năng hấp phụ của đất

- Keo khu đất là: 

+ Những thành phần hóa học rắn sở hữu độ cao thấp bên dưới lụm.

+ Không hoà tan tuy nhiên ở tình trạng lửng lơ nội địa .

- Keo khu đất lưu giữ tầm quan trọng rất rất cần thiết vì thế bọn chúng ra quyết định nhiều đặc điểm cơ bạn dạng của đất về mặt mày lí học tập, hoá học tập, nhất là đặc điểm hấp phụ của khu đất.

- Lớp ion ở sát nhân là lớp ion ra quyết định năng lượng điện (quyết quyết định là keo dán giấy âm hoặc keo dán giấy dương). Lớp ion ko dịch rời và lớp ion khuếch nghiền, đem năng lượng điện trái ngược vết với lớp ion ra quyết định năng lượng điện. --- Lớp ion khuếch nghiền trao thay đổi ion với hỗn hợp khu đất.

- Nhờ đặc điểm hấp phụ ion tuy nhiên khu đất giữ vị những chăm sóc hóa học, kể từ cơ giới hạn được sự cọ trôi. Nhờ hiện tượng kỳ lạ trao thay đổi ion tuy nhiên những cation hiện giờ đang bị hấp phụ bên trên mặt phẳng keo dán giấy khu đất đi vào hỗn hợp khu đất mang đến cây xanh dùng (NH,*, K*, Ca**) 

- Khả năng hấp phụ của khu đất là: 

+ Khả năng khu đất hoàn toàn có thể níu lại những hóa học rắn, hóa học lỏng, hóa học khí hoặc thực hiện thay cho thay đổi độ đậm đặc của những hóa học cơ bên trên mặt phẳng của phân tử khu đất.

- Khả năng hấp phụ của khu đất được tạo thành 5 dạng:

+ Hấp phụ sinh học tập (thực vật, vi loại vật bú những khoáng chất kể từ khu đất, vi loại vật cố định và thắt chặt đạm lấy nitrogen kể từ khí trời),

+ Hấp phụ cơ học tập (giữ những vật hóa học nhỏ vô khe hở của đất),

+ Hấp phụ lý học tập (sự thay cho thay đổi độ đậm đặc của những phân tử hóa học lỏng và hóa học khí bên trên mặt phẳng phân tử đất),

+ Hấp phụ hoá học tập (sự tạo nên trở thành những muối hạt không nhiều tan kể từ những muối hạt dễ dàng hòa tan vô đất) và 

+ Hấp phụ lý hoá học tập (trao thay đổi ion bên trên mặt phẳng keo dán giấy khu đất với ion của hỗn hợp khu đất tiếp xúc).

3.3. Phản ứng của hỗn hợp đất

- Dung dịch khu đất là nước và hóa học hoà tan ở vô khu đất.

- Phản ứng hỗn hợp khu đất tác động tới việc hoà tan những dưỡng chất cung ứng mang đến cây xanh.

- Phản ứng của hỗn hợp khu đất là tính chua, kiềm hoặc trung tính của khu đất, được biểu thị bởi vì trị số pH (pH=- 1g[H]). Đất chua khi pH<6,5. Đất trung tính sở hữu pH kể từ 6,5 – 7,5. Đất kiềm khi pH>7,5. Đa số cây xanh sinh sống được khi khu đất sở hữu pH kể từ 4,5 8,5 tuy nhiên quí thống nhất là kể từ 5,5 – 7,5.

- Phản ứng chua của khu đất. Độ chua của khu đất tự H* vô hỗn hợp khu đất hoặc H* và Al3+ bên trên mặt phẳng keo dán giấy khu đất gây ra. Độ chua tác động thẳng cho tới cây, cho tới những quy trình oxy hoá – khử vô khu đất.

- Phản ứng kiềm của đất: Do khu đất đựng được nhiều ion K*, Na*, Ca**, Mg**, thuỷ phân tạo

thành NaOH và Ca(OH),... thực hiện mang đến khu đất hoá kiềm.

- Phản ứng trung tỉnh của đất: Trong hỗn hợp khu đất sở hữu độ đậm đặc [H*]=[OH]

4. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

- Độ phì nhiêu của khu đất là kĩ năng của khu đất hoàn toàn có thể cung ứng bên cạnh đó và liên tiếp nước, sức nóng, khi và đủ chất mang đến cây xanh phát triển, cải cách và phát triển.

Xem thêm: tập làm văn lớp 4 trang 50

- Căn cứ vô xuất xứ tạo hình, phỏng phì nhiêu của khu đất được tạo thành 2 loại: phỏng phì nhiêu ngẫu nhiên và phỏng phì nhiêu tự tạo.

- Độ phì nhiêu tự động nhiên: được tạo hình tự thành quả quy trình tạo hình khu đất, không sở hữu sự tác dụng của trái đất.

- Độ phì nhiêu nhân tạo: được tạo hình vô hoạt động và sinh hoạt phát hành của trái đất.