toán lớp 6 bài 9 dấu hiệu chia hết

Với giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Bài 9: Dấu hiệu phân tách không còn sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Toán 6 Bài 9.

Giải Toán 6 Kết nối trí thức Bài 9: Dấu hiệu phân tách hết

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán lớp 6 bài 9 dấu hiệu chia hết

Video Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân tách không còn - sách Kết nối trí thức - Cô Hoàng TX Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

1. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, mang lại 5

Giải Toán 6 trang 34 Tập 1

 • Hoạt động 1 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Số 230 đem phân tách không còn mang lại 2 và phân tách không còn mang lại 5 ko ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Vận dụng đặc thù phân tách không còn của một tổng, hãy cho thấy. Thay vết * vày chữ số ....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 35 Tập 1

 • Luyện tập luyện 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Không tiến hành quy tắc tính, em hãy cho thấy tổng (hiệu) sau đem phân tách không còn mang lại 2 ....

  Xem điều giải

1. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9, mang lại 3

 • Hoạt động 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 27; 82; 195; 234. Hãy bố trí những số bên trên trở nên nhị group ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 4 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 27; 82; 195; 234. Tính tổng những chữ số của từng số ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Luyện tập luyện 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Thay vết * vày một chữ số và để được số phân tách không còn mang lại 9 ....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 36 Tập 1

 • Vận dụng trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Trên một bờ khu đất lâu năm 108m, một chưng dân cày kế hoạch trồng một vài cây dừa ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 42; 80; 191; 234. Hãy bố trí những số bên trên trở nên nhị group ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 42; 80; 191; 234. Tính tổng những chữ số của từng số ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Thay vết * vày một chữ số nhằm số 12*5 phân tách không còn mang lại 3 ....

  Xem điều giải

 • Thử thách nhỏ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: quý khách Hà cần thiết mò mẫm lối cho tới khu chợ. sành rằng Hà chỉ hoàn toàn có thể trải qua ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Bài tập

Giải Toán 6 trang 37 Tập 1

 • Bài 2.10 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những số sau, số nào là phân tách không còn mang lại 2, số nào là phân tách không còn mang lại 5? 324; 248; 2020 ; 2025 ....

  Xem điều giải

 • Bài 2.11 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những số sau, số nào là phân tách không còn mang lại 3, số nào là phân tách không còn mang lại 9. 450; 123 ....

  Xem điều giải

 • Bài 2.12 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Khối lớp 6 của một ngôi trường đem 290 học viên cút dã nước ngoài. Cô phụ trách móc mong muốn ....

  Xem điều giải

 • Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Có 162 học viên nhập cuộc công tác huấn luyện và giảng dạy đá bóng, được tạo thành những team ....

  Xem điều giải

 • Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Thay vết * vày một chữ số nhằm số 345* nhằm a) phân tách không còn mang lại 2 b) phân tách không còn mang lại 3 ....

  Xem điều giải

 • Bài 2.15 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng 3 chữ số 3, 0, 4 hãy viết lách những số bất ngờ đem phụ thân chữ số không giống nhau ....

  Xem điều giải

 • Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Từ những chữ số 5, 0, 4, 2 viết lách những số bất ngờ đem phụ thân chữ số không giống nhau sao mang lại ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Bài giảng: Bài 9: Dấu hiệu phân tách không còn - Kết nối trí thức - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những bài bác giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Bài 10: Số vẹn toàn tố

 • Toán 6 Luyện tập luyện cộng đồng trang 43

 • Toán 6 Bài 11: Ước cộng đồng. Ước cộng đồng rộng lớn nhất

 • Toán 6 Bài 12: Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất

 • Toán 6 Luyện tập luyện cộng đồng trang 54 - 55


Lý thuyết Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân tách không còn (hay, chi tiết)

1. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, mang lại 5

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang lại 2 và chỉ những số cơ mới mẻ phân tách không còn mang lại 2.

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang lại 5 và chỉ những số cơ mới mẻ phân tách không còn mang lại 5.

Ví dụ 1. Cho những số sau: 242; 102; 255; 76; 8 090; 260; 145.

a) Các số phân tách không còn mang lại 2;

b) Các số phân tách không còn mang lại 5;

c) Các số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

Xem thêm: sinh 10 bài 14 cánh diều

Lời giải

a) Các số phân tách không còn mang lại 2 là những số đem chữ số tận nằm trong là . 

Do cơ trong những số bên trên những số phân tách không còn mang lại 2 là: 242; 102; 76; 8 090; 260.

b) Các số phân tách không còn mang lại 5 là những số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5.

Do cơ trong những số bên trên số phân tách không còn mang lại 5 là: 255; 8 090; 260; 145.

c) Các số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 là: 8 090; 260.

2. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9, mang lại 3

Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 9 và chỉ những số cơ mới mẻ phân tách không còn mang lại 9.

Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3 và chỉ những số cơ mới mẻ phân tách không còn mang lại 3.

Chú ý: Các số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 3 tuy nhiên phân tách không còn mang lại 3 ko có thể phân tách không còn mang lại 9.

Ví dụ 2. Trong những số sau: 1 954; 264; 315; 705; 2 231; 3 771 số nào là phân tách không còn mang lại 3, số nào là phân tách không còn mang lại 9.

Lời giải

+) Ta có: 1 + 9 + 5 + 4 = 19 ko phân tách không còn mang lại 9 cũng ko phân tách không còn mang lại 3 nên 1954 ko phân tách không còn mang lại 3 và 9.

+) Ta có: 2 + 6 + 4 = 12 phân tách không còn mang lại 3 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 9 nên 264 phân tách không còn mang lại 3 và ko phân tách không còn mang lại 9.

+) Ta có: 3 + 1 + 5 = 9 vừa phải phân tách không còn mang lại 3 vừa phải phân tách không còn mang lại 9 nên 315 vừa phải phân tách không còn mang lại 3 vừa phải phân tách không còn mang lại 9.

+) Ta đem 7 + 0 + 5 = 12 phân tách không còn mang lại 3 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 9 nên 705 phân tách không còn mang lại 3 và ko phân tách không còn mang lại 9.

+) Ta đem 2 + 2 + 3 + 1 = 8 ko phân tách không còn mang lại 3 cũng ko phân tách không còn mang lại 9 nên 2 231 ko phân tách không còn mang lại 3 cũng ko phân tách không còn mang lại 9.

+) Ta có: 3 + 7 + 7 + 1 = 18 vừa phải phân tách không còn mang lại 3 vừa phải phân tách không còn mang lại 9 nên 3771 vừa phải phân tách không còn mang lại 3 vừa phải phân tách không còn mang lại 9.

Vậy những số phân tách không còn mang lại 3 là 264; 315; 705; 3 771; những số phân tách không còn mang lại 9 là 315; 3 771.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân tách không còn (có đáp án)

I. Nhận biết

Câu 1. Trong những số sau số nào là phân tách không còn mang lại 2:

A. 102;

B. 1 443;

C. 305;

D. 909.

Câu 2. Trong những số: 10 203; 450; 305; 194 724; 234 500. Có từng nào số phân tách không còn mang lại 5.

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 3. Trong những số: 102; 355; 270; 2 350; 6 708. Số nào là phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

A. 102 và 270.

B. 355 và 2 350.

C. 270 và 2 350.

D. 355 và 6 708.

Câu 4. Trong những số sau số nào là phân tách không còn mang lại 3: 421; 248; 2 020; 2025.

A. 421.

B. 248.

C. 2 020.

D. 2 025.

Câu 5. Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng?

A. Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 9 và chỉ những số cơ mới mẻ phân tách không còn mang lại 9.

B. Các số đem chữ số tận nằm trong là 3; 6; 9 thì phân tách không còn mang lại 3.

C. Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách không còn mang lại 5.

D. Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân tách không còn mang lại 5.

II. Thông hiểu

Câu 1. Không tiến hành quy tắc tính, em hãy cho thấy tuyên bố nào là là đích thị.

A. 1 953 + 1 975 phân tách không còn mang lại 9.

B. 2 020 – 938 phân tách không còn mang lại 2.

C. 1 942 – 1 930 phân tách không còn mang lại 5.

D. 2 225 + 1 113 phân tách không còn mang lại 3.

Câu 2. Tìm x, hắn nhằm số Bài tập luyện trắc nghiệm Dấu hiệu phân tách không còn đem đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức vừa phân tách không còn mang lại 5, vừa phải phân tách không còn mang lại 9.

A. x = 1; hắn = 0;               

B. x = 3; hắn = 5;                

C. Cả A và B đều đúng;

D. Cả A và B đều sai.

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: soạn bài con chào mào

Loạt bài bác dựa vào đề bài bác và hình hình họa của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền điều giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, ngặt nghèo cấm từng hành động sao chép nhưng mà không được van nài quy tắc.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Các loạt bài bác lớp 6 Kết nối trí thức khác