toán lớp 6 bài 23

Với giải bài xích tập luyện Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Toán 6 Bài 23.

Giải Toán 6 Kết nối trí thức Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số vì thế nhau

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán lớp 6 bài 23

Video Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau - Kết nối trí thức - Cô Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

 • Bài toán mở màn trang 4 Toán lớp 6 Tập 2: Chúng tôi đã biết Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Giải Toán 6, còn luật lệ phân chia – 2 mang đến 5 thì sao? ....

  Xem điều giải

1. Mở rộng lớn định nghĩa phân số

Giải Toán 6 trang 5 Tập 2

 • Câu căn vặn trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Cách viết lách nào là tại đây mang đến tao một phân số? Cho biết tử và khuôn của phân số cơ ....

  Xem điều giải

 • Luyện Tập 1 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Viết sản phẩm của những luật lệ phân chia sau bên dưới dạng phân số. ....

  Xem điều giải

 • Tranh luận trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Em suy nghĩ sao về nhì chủ ý của Vuông và Tròn? Ai trúng, ai sai? ....

  Xem điều giải

2. Hai phân số vì thế nhau

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Chia nhì hình chữ nhật nằm trong độ dài rộng trở thành những phần đều bằng nhau và tô màu sắc như hình 6.1. ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Hoạt động 2 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Dựa vô hình vẽ, em hãy đối chiếu những phân số sẽ có được. ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 3 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy lần những cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau: ....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 6 Tập 2

 • Hoạt động 4 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Với từng cặp phân số đều bằng nhau bên trên, nhân tử số của phân số này với khuôn số của phân số cơ rồi đối chiếu sản phẩm. ....

  Xem điều giải

 • Luyện Tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số tại đây đem đều bằng nhau không?....

  Xem điều giải

3. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Hoạt động 5 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Cho biết những phân số sau đem đều bằng nhau không? ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 6 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Nhân cả tử và khuôn của phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Giải Toán 6 với -5 tao được phân số nào? Phân số vừa phải tìm ra đem vì thế phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Giải Toán 6 không? ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Hoạt động 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Chia cả tử và khuôn của phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Giải Toán 6 mang đến 7 tao được phân số nào? ....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 7 Tập 2

 • Luyện Tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm những cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau và dùng đặc thù cơ phiên bản của phân số nhằm lý giải Kết luận. ....

  Xem điều giải

 • Luyện Tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2: Trong những phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Giải Toán 6 , phân số nào là là phân số tối giản?....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 8 Tập 2

 • Thử thách nhỏ trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Việt đang được nghịch ngợm trò nghịch ngợm dò xét đàng. sành rằng Việt chỉ được luật lệ dịch rời trong những dù theo gót đàng kẻ và chứa chấp phân số ....

  Xem điều giải

Bài tập

 • Bài 6.1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Hoàn trở thành bảng sau: ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Bài 6.2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Thay vết "?" thông qua số phù hợp. ....

  Xem điều giải

 • Bài 6.3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Viết từng phân số tại đây trở thành phân số vì thế nó và đem khuôn dương. ....

  Xem điều giải

 • Bài 6.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn gàng những phân số sau: -12/-4; 7/-35; -9/27 ....

  Xem điều giải

 • Bài 6.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Viết những số đo thời hạn tại đây theo gót đơn vị chức năng giờ, bên dưới dạng phân số tối giản. ....

  Xem điều giải

 • Bài 6.6 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Một vòi vĩnh nước chảy vào một trong những bể không tồn tại nước, sau 40 phút thì giàn giụa bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước tiếp tục chảy cướp từng nào phần bể? ....

  Xem điều giải

 • Bài 6.7 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Hà Linh nhập cuộc một cuộc ganh đua sáng sủa tác và sẽ có được phần thưởng là số chi phí 200 000 đồng. quý khách hàng mua sắm một phần quà đề tặng sinh nhật u không còn 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh tiếp tục chi phí không còn từng nào phần số chi phí bản thân được thưởng? ....

  Xem điều giải

Xem thêm thắt những bài xích giải bài xích tập luyện Toán lớp 6 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

 • Toán 6 Luyện tập luyện công cộng trang 13

 • Toán 6 Bài 25: Phép nằm trong và luật lệ trừ phân số

 • Toán 6 Bài 26: Phép nhân và luật lệ phân chia phân số

 • Toán 6 Bài 27: Hai Việc về phân số


Lý thuyết Toán 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau (hay, chi tiết)

1. Mở rộng lớn định nghĩa về phân số

– Định nghĩa về phân số: Với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0 , tao gọi Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là 1 phân số, vô cơ a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ 1: 

Xem thêm: trẻ hay chớp mắt

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là một phân số với tử số là 5 và khuôn số là 4 phát âm là năm phần tư.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là một phân số với tử số là –10 và khuôn số là 4 phát âm là âm chục phần tư.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là một phân số với tử số là 3 và khuôn số là –7 phát âm là tía phần âm bảy.

Chú ý: Mọi số nguyên vẹn đều hoàn toàn có thể viết lách bên dưới dạng phân số.

Ví dụ 2: 

Số 3 hoàn toàn có thể viết lách bên dưới dạng phân số là Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức .

Số –8 hoàn toàn có thể viết lách bên dưới dạng phân số là Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức .

2. Hai phân số vì thế nhau

Hai phân số Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thứcMở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức được gọi là bằng nhau nếu như a.d = b.c. Khi cơ tao viết lách là Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức .

Ví dụ 3: Hai phân số Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  đều bằng nhau vì thế 5.12 = 60 và 6.10 = 60.

3. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

– Nếu nhân cả tử và khuôn của một phân số với nằm trong một trong những nguyên vẹn không giống 0 thì tao được một phân số vì thế phân số tiếp tục mang đến.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức với a, b, m ∈ ℤ; b≠0; m≠0.

– Nếu phân chia cả tử và khuôn của một phân số mang đến và một ước công cộng của bọn chúng thì tao được một phân số vì thế phân số tiếp tục mang đến.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức với n là ước công cộng của a và b; a, b, m ∈ ℤ; b≠0 .

Ví dụ 4: 

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức 


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau (có đáp án)

Dạng 1. Mở rộng lớn phân số. Phân số vì thế nhau

Câu 1. Viết phân số âm năm phần tám

A.58

B.85

C.58

D. -5,8

Câu2. Trong những cơ hội viết lách tại đây, cơ hội viết lách nào là mang đến tao phân số:

A.120

B.45

C.30,25

D.4,411,5

Câu3. Phần tô màu sắc vô hình sau trình diễn phân số nào?

Bài tập luyện trắc nghiệm Mở rộng lớn phân số. Phân số đều bằng nhau đem đáp án | Toán lớp 6 Kết nối trí thức (ảnh 1)

A.12

B.14

C.34

D.58

Câu 4. Phân số nào là tiếp sau đây vì thế với phân số25

A.410

B.61525615

C.615

D.410

Câu5. Điền số phù hợp vô vị trí chấm1590=5...

A. 20

B. −60

C. 60

D. 30

Câu 6 . Viết số nguyên vẹn – 16 bên dưới dạng phân số tao được:

A.160

B.161

C.161

D.160

Câu7. Nhận xét nào là tại đây làđúngkhi nói tới phân số?

A. Phân số nhỏ rộng lớn số 0 gọi là phân số âm.

B. Phân số to hơn số 0 gọi là phân số dương.

C. Phân số âm nhỏ rộng lớn phân số dương.

D. Cả A, B và C đều trúng.

Câu8. Phân số đem tử bằng−4, khuôn bằng5được viết lách là:

A.54

B.45

C.45

D.54

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: toán 10 bài tập cuối chương 6

Loạt bài xích dựa vào đề bài xích và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền điều giải bài xích tập luyện Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, ngặt nghèo cấm từng hành động sao chép tuy nhiên không được xin xỏ luật lệ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Các loạt bài xích lớp 6 Kết nối trí thức khác