toán lớp 4 trang 123, 124, 125

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 123, 124, 125

Video chỉ dẫn giải

Tìm chữ số tương thích nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm sao cho:

a) 75... phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 5.

b) 75... phân chia không còn mang đến 2 và phân chia không còn mang đến 5.

 Số tìm ra đem phân chia không còn mang đến 3 không?

c) 75... phân chia không còn mang đến 9

Số tìm ra đem phân chia không còn mang đến 2 và 3 không?

Phương pháp giải:

Áp dụng những tín hiệu phân chia không còn mang đến 2; 5; 9; 3:

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang đến 2.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang đến 5.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9 thì phân chia không còn mang đến 9.

- Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

a) cũng có thể ghi chép nhập địa điểm chấm một trong số chữ số: 2; 4; 6; 8 tức là:

           752, 754, 756, 758

b) Số phân chia không còn mang đến 2 và phân chia không còn mang đến 5 thì chữ số tận nằm trong của số cơ cần là 0. Vậy ghi chép 0 nhập địa điểm chấm:

          750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12;  12 phân chia không còn mang đến 3.

Vậy số 750 là số phân chia không còn mang đến 3. 

c) Để số 75... phân chia không còn mang đến 9 thì 7 + 5 + ... cần phân chia không còn mang đến 9, hoặc 12 + ... cần phân chia không còn mang đến 9.

Vậy tớ điền số 6 nhập địa điểm chấm:     756

Số 756 đem chữ số tận nằm trong là 6 nên phân chia không còn mang đến 2, số 756 phân chia không còn mang đến 3 (vì số 756 đem tổng những chữ số là 18 và 18 phân chia không còn mang đến 3).

Vậy số 756 phân chia không còn cho tất cả 2 và 3.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mỗi lớp học tập đem \(14\) học viên trai và \(17\) học viên gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai nhập số học viên của lớp học tập cơ.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái nhập số học viên của lớp học tập cơ.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số học viên của lớp học tập cơ.

- Phân số chỉ phần học viên trai (hoặc học viên gái) nhập số học viên của lớp học tập cơ đem tử số là số học viên trai (hoặc học viên gái) và kiểu mẫu số là tổng số học viên của lớp học tập.

Lời giải chi tiết:

 Số học viên của lớp học tập này là :

                \(14 + 17 = 31\) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai nhập số học viên của lớp học tập cơ là:  \(\dfrac{14}{31}\).

b) Phân số chỉ phần học viên gái nhập số học viên của lớp học tập cơ là:   \(\dfrac{17}{31}\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong những phân số  \( \dfrac{20}{36}; \;\dfrac{15}{18} ; \;\dfrac{45}{25}; \;\dfrac{35}{63}\) phân số này bằng \(\dfrac{5}{9}\) ?  

Xem thêm: feo cộng hno3

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến trở thành phân số tối giản. Các phân số vì thế phân số \(\dfrac{5}{9}\) thì rút gọn gàng được trở thành phân số tối giản là \(\dfrac{5}{9}\).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến, tớ có:

\(\dfrac{20}{36}=\dfrac{20:4}{36:4}=\dfrac{5}{9}\);                                 \(\dfrac{15}{18}=\dfrac{15:3}{18:3}=\dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{45}{25}=\dfrac{45:5}{25:5}=\dfrac{9}{5}\);                                 \(\dfrac{35}{63}=\dfrac{35:7}{63:7}=\dfrac{5}{9}\)

Vậy những phân số bằng \(\dfrac{5}{9}\) là: \(\dfrac{20}{36};\dfrac{35}{63}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số: \(\dfrac{8}{12};\dfrac{12}{15};\dfrac{15}{20}\) theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến trở thành phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau khoản thời gian rút gọn gàng bằng phương pháp quy đồng kiểu mẫu số những phân số cơ.

- So sánh những phân số lúc đầu rồi bố trí theo thứ tự động kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{8}{12}=\dfrac{8:4}{12:4}=\dfrac{2}{3}\);             \(\dfrac{12}{15}=\dfrac{12:3}{15:3}=\dfrac{4}{5}\);             \(\dfrac{15}{20}=\dfrac{15:5}{20:5}=\dfrac{3}{4}\)

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số: \(\dfrac{2}{3};\dfrac{4}{5};\dfrac{3}{4}\) tớ có:

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 5 \times 4}{3 \times 5 \times 4}=\dfrac{40}{60}\);          \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\);         \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\)

Vì \( \dfrac{48}{60}> \dfrac{45}{60}>\dfrac{40}{60}\) nên \(\dfrac{4}{5} >\dfrac{3}{4}>\dfrac{2}{3}\).

Hay \(\dfrac{12}{15}> \dfrac{15}{20}> \dfrac{8}{12}\).

Vậy những phân số đang được mang đến xếp theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn như sau:   \(\dfrac{12}{15};\;\dfrac{15}{20};\;\dfrac{8}{12}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Hai hình chữ nhật đem phần cộng đồng là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải mến tại vì sao hình tứ giác ABCD đem từng cặp cạnh đối lập tuy vậy tuy vậy.

b) Đo phỏng  dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi đánh giá coi từng cặp cạnh đối lập đem đều bằng nhau không?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có tính nhiều năm lòng DC là 4cm, độ cao AH là 2cm. Tính diện tích S của hình bình hành ABCD.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút đi ra đánh giá.

- Muốn tính diện tích S hình bình hành tớ lấy phỏng nhiều năm lòng nhân với độ cao ứng.

Lời giải chi tiết:

 a) Cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD nằm trong nhị cạnh đối lập của hình chữ nhật ở ngang nên bọn chúng tuy vậy song cùng nhau.

Cạnh DA và cạnh BC nằm trong nhị cạnh đối lập của hình hình chữ nhật đặt điều chéo cánh nên bọn chúng tuy vậy song nhau.

b) Đo phỏng nhiều năm những cạnh của hình tứ giác ABCD tớ có:

AB = 4cm;                                DA = 3cm;  

CD = 4cm;                                BC = 3cm

Do đó AB = CD và DA = BC.

Vậy tứ giác ABCD đem từng cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

Xem thêm: tin 8 bài thực hành 5

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

                   4 × 2 = 8 (cm2

Loigiaihay.com