toán 6 bài tập cuối chương 2

Bình chọn:

4.2 bên trên 289 phiếu

Bạn đang xem: toán 6 bài tập cuối chương 2

Bài 2.53 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Tìm x nằm trong {50; 108, 189, 1234; 2 019; 2 020} sao cho: a) x – 12 phân tách không còn mang lại 2; b) x – 27 phân tách không còn mang lại 3; c) x + đôi mươi phân tách không còn mang lại 5; d) x + 36 phân tách không còn mang lại 9. Xem điều giải

Bài 2.54 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Thực hiện nay phép tắc tính sau rồi phân tách thành quả đi ra quá số vẹn toàn tố: a) 14^2 + 5^2 + 2^2; b) 400 : 5 + 40

Xem điều giải

Bài 2.55 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98; b) 36 và 54. Xem điều giải

Bài 2.56 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Các phân số sau đang được là phân số tối giản chưa? Nếu ko, hãy rút gọn gàng về phân số tối giản.

Xem điều giải

Bài 2.57 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Thực hiện nay phép tắc tính: a) 5/12+3/16; b) 4/15-2/9 Xem điều giải

Bài 2.58 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Xem thêm: đa thức một biến lớp 7

Có 12 ngược cam, 18 ngược xoài và 30 ngược bơ. Mẹ mong muốn Mai chia đều cho 2 bên từng loại vàng bại liệt vô những túi vàng sao cho từng túi đều phải sở hữu cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai hoàn toàn có thể phân tách được không ít nhất là bao nhiêu túi quả?

Xem điều giải

Bài 2.59 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Bác Nam lăm le kì 3 mon một đợt thay cho dầu, 6 mon một đợt xoay lốp xe cộ xe hơi của tớ. Hỏi nếu như bác bỏ ấy thực hiện nhì việc bại liệt đồng thời vô tháng tư trong năm này, thì đợt sớm nhất tiếp sau bác bỏ ấy tiếp tục nằm trong thực hiện nhì việc bại liệt vô mon nào? Xem điều giải Bài 2.61 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1 lõi nhì số 3^a. 5^2 và 3^3.5^b đem ƯCLN là 3^3.5^2 và BCNN là 3^4 .5^3. Tìm a và b. Xem điều giải

Bài 2.62 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Bài toán cổ: Bác bại liệt chăn vịt không giống thường Buộc chuồn mang lại được chẵn mặt hàng mới nhất ra Hàng 2 xếp thấy ko vừa Hàng 3 xếp vẫn tồn tại quá một con Hàng 4 xếp vẫn ko tròn Hàng 5 xếp thiếu thốn một con cái mới nhất đầy Xếp trở nên mặt hàng 7, đẹp nhất thay Vịt bao nhiêu? Tính được ngay lập tức mới nhất tài. (Biết số vịt không tới 200 con).

Xem điều giải

Lý thuyết bài bác tập dượt cuối chương IILý thuyết bài bác tập dượt cuối chương II Xem cụ thể