toán 10 bài 1 mệnh đềLời giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới) hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10 Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra gom học viên lớp 10 thực hiện bài bác tập dượt Toán 10 đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Mời chúng ta theo gót dõi:

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán 10 bài 1 mệnh đề

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Kết nối tri thức

Mở đầu

 • Mở đầu trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Có từng nào loài vật xuất hiện tại nhập hình vẽ? ....

  Xem lời nói giải

1. Mệnh đề, mệnh đề chứa chấp biến

 • HĐ1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu ở tình huống banh đầu: a) Câu này đúng? b) Câu này sai? ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Thay vết “?” tự vết “x” nhập dù tương thích nhập bảng sau ....

  Xem lời nói giải

 • Câu chất vấn trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “x > 5”. Hãy lần nhì độ quý hiếm thực của x nhằm kể từ câu vẫn mang lại, ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

2. Mệnh đề phủ định

 • HĐ2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Quan sát biển lớn báo nhập hình mặt mày ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ toan của từng mệnh đề sau và xác lập tính đích thị sai của mệnh đề phủ toan bại ....

  Xem lời nói giải

 • Vận dụng trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề Q: “Châu Á là lục địa với diện tích S lớn số 1 bên trên thế giới". ....

  Xem lời nói giải

3. Mệnh đề kéo theo gót, mệnh đề đảo

 • HĐ3 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cặp kể từ mối quan hệ này tại đây phù phù hợp với địa điểm bị thua cuộc nhập câu ghép ở hình mặt mày ....

  Xem lời nói giải

 • HĐ4 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhì câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên A”; Q: “Tam giác ABC với AB2 + AC2 = BC2”.....

  Xem lời nói giải

 • HĐ5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì câu sau: P: “Phương trình bậc nhì ax^2 + bx + c = 0 với nhì nghiệm phân biệt”; Q: “Phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 với biệt thức Δ = b2 – 4ac > 0”;....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề P: “a và b phân chia không còn mang lại c”; Q: “a + b phân chia không còn mang lại c” ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

4. Mệnh đề tương đương

 • HĐ6 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác lập tính đích thị sai của mệnh đề sau: “Một số đương nhiên phân chia không còn mang lại 5 ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 4 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 2 ....

  Xem lời nói giải

5. Mệnh đề với ko ký hiệu ∀, ∃

 • Câu chất vấn trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Em hãy xác lập tính đích thị sai của nhì mệnh đề bên trên ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 5 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu tự lời nói mệnh đề sau và cho biết thêm mệnh đề bại đích thị hoặc sai ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 6 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Trong tiết học tập môn Toán, Nam trị biểu: “Mọi số thực đều phải có bình phương không giống 1”. Mai trị biểu: “Có một vài thực tuy nhiên bình phương của chính nó tự 1”. ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

Bài tập

 • Bài 1.1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu này là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước nhộn nhịp dân nhất thế giới; b) Quý khách hàng học tập ngôi trường nào? ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác toan tính đích thị sai của từng mệnh đề sau: a) π<103; b) Phương trình 3x + 7 = 0 với nghiệm; ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhì câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”; Q: “Tam giác ABC với 1 góc tự tổng nhì góc còn lại”. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề sau và xác lập tính đích thị sai của bọn chúng ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Với nhì số thực a và b, xét những mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”. a) Hãy tuyên bố mệnh đề Phường ⇒ Q. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác toan tính đích thị sai của những mệnh đề sau và lần mệnh đề phủ toan của chính nó ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu ∀,∃ nhằm viết lách những mệnh đề sau: P: “Mọi số đương nhiên đều phải có bình phương to hơn hoặc tự chủ yếu nó”; ....

  Xem lời nói giải

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập ăn ý và những quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

 • Bài tập dượt cuối chương I

 • Bài 3: Bất phương trình số 1 nhì ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề toán học tập - Cánh diều

Câu chất vấn khởi động

 • Câu chất vấn phát động trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Quý khách hàng H’Maryam trị biểu: “Số 15 phân chia không còn mang lại 5.”, các bạn Phương trị biểu: “Việt Nam là một trong nước ở điểm Khu vực Đông Nam Á.”. ....

  Xem lời nói giải

1. Mệnh đề toán học

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu của chúng ta H’Maryam với cần là một trong câu xác định về đặc thù phân chia không còn nhập toán học tập hoặc không? ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu nhì ví dụ về mệnh đề toán học tập. ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những mệnh đề toán học tập tại đây, mệnh đề này là một trong xác định đúng? Mệnh đề này là một trong xác định sai? ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về một mệnh đề đích thị và một mệnh đề sai. ....

  Xem lời nói giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “n phân chia không còn mang lại 3” với n là số đương nhiên. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về mệnh đề chứa chấp phát triển thành. ....

  Xem lời nói giải

3. Phủ toan của một mệnh đề

 • Hoạt động 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hai các bạn Kiên và Cường đang được tranh biện cùng nhau. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ toan của từng mệnh đề sau và đánh giá tính đích thị sai của mệnh đề phủ toan bại. ....

  Xem lời nói giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động 5 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: “Số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 6”; Q: “Số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 3”. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy tuyên bố một toan lí toán học tập ở dạng mệnh đề kéo theo gót Phường ⇒ Q. ....

  Xem lời nói giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề dạng Phường ⇒ Q như sau: ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Từ những mệnh đề: P: “Tam giác ABC đều”, Q: “Tam giác ABC cân nặng và với 1 góc tự 60°” ....

  Xem lời nói giải

6. Kí hiệu ∀ và ∃

 • Hoạt động 7 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề “n phân chia không còn mang lại 3” với n là số đương nhiên. ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 8 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Quý khách hàng An nói: “Mọi số thực đều phải có bình phương là một vài ko âm”. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ toan của từng mệnh đề sau: Tồn bên trên số vẹn toàn phân chia không còn mang lại 3; ....

  Xem lời nói giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này là mệnh đề toán học? ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ toan của từng mệnh đề sau và đánh giá tính đích thị sai của mệnh đề phủ toan đó: ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho n là số đương nhiên. Xét những mệnh đề: P: “n là một vài đương nhiên phân chia không còn mang lại 16”; ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét những mệnh đề: P: “Tam giác ABC cân”;....

  Xem lời nói giải

 • Bài 5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃” nhằm viết lách những mệnh đề sau: ....

  Xem thêm: chụp x quang phổi bao lâu 1 lần

  Xem lời nói giải

 • Bài 6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu những mệnh đề sau: ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ toan của từng mệnh đề sau và xét tính đích thị sai của từng mệnh đề phủ toan đó: ....

  Xem lời nói giải

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập ăn ý. Các quy tắc toán bên trên tập trung

 • Bài tập dượt cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình số 1 nhì ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Chân trời sáng sủa tạo

 • Hoạt động phát động trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy theo gót dõi trường hợp sau đây: Quý khách hàng rất có thể tuyên bố toan lí Theo phong cách khác? ....

  Xem lời nói giải

1. Mệnh đề

 • Hoạt động tìm hiểu 1 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những câu sau đây: (1) 1 + 1 = 2 ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 1 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu này là mệnh đề? 2 là số vô tỉ ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai của mệnh đề sau: Vịnh Hạ Long là di tích vạn vật thiên nhiên toàn cầu ....

  Xem lời nói giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động tìm hiểu 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu n phân chia không còn mang lại 5 (n là số tự động nhiên). cũng có thể xác định câu bên trên là đích thị hoặc sai không? ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Với từng mệnh đề chứa chấp phát triển thành sau, lần những độ quý hiếm của phát triển thành nhằm cảm nhận được một mệnh đề đích thị và một mệnh đề sai ....

  Xem lời nói giải

3. Mệnh đề phủ định

 • Hoạt động tìm hiểu 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những cặp mệnh đề ở nằm trong loại của bảng (có nhì cột Phường và P¯) tại đây ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ toan của những mệnh đề sau. Xét tính đích thị sai của từng mệnh đề và mệnh đề phủ toan của chính nó ....

  Xem lời nói giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động tìm hiểu 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề sau: (1) Nếu ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân nặng ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: Hai tam giác ABC và A’B’C’ đều bằng nhau ....

  Xem lời nói giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động tìm hiểu 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề dạng Phường ⇒ Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó với nhì góc tự 60°” ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”; ....

  Xem lời nói giải

6. Mệnh đề chứa chấp kí hiệu ∀,∃

 • Hoạt động tìm hiểu 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai của những mệnh đề sau. (1) Với từng số đương nhiên x, x là số vô tỉ ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 7 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng kí hiệu ∀,∃ nhằm viết lách những mệnh đề sau. Mọi số thực cùng theo với số đối của chính nó đều tự 0 ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 8 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai và viết lách mệnh đề phủ toan của những mệnh đề sau ....

  Xem lời nói giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những xác định sau, xác định này là mệnh đề, xác định này là mệnh đề chứa chấp biến? ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 2 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai của những mệnh đề sau và tuyên bố mệnh đề phủ toan của bọn chúng ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành” ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 4 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những toan lí: P: “Nếu nhì tam giác đều bằng nhau thì diện tích S của bọn chúng tự nhau” ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng thuật ngữ “điều khiếu nại cần thiết và đủ”, tuyên bố những toan lí sau ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 6 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề sau: P: “Giá trị vô cùng của từng số thực đều to hơn ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 7 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị, sai và viết lách mệnh đề phủ toan của những mệnh đề tại đây ....

  Xem lời nói giải

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập hợp

 • Bài 3: Các quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

 • Bài tập dượt cuối chương 1

(Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi lời nói giải Toán 10 Bài 1 Chân trời tạo ra không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình số 1 nhì ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và vật dụng thị

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Khái niệm vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Số tầm và sai số

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dùng PC di động cầm tay nhằm đo lường với số tầm và tính những số đặc thù của hình mẫu số liệu thống kê

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong và quy tắc nhân

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Toạ phỏng của vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Không gian trá hình mẫu và phát triển thành cố

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Vẽ vật dụng thị hàm số bậc nhì tự ứng dụng Geogebra

  Xem chi tiết

(Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi lời nói giải Toán 10 Bài 1 Cánh diều không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình số 1 nhì ẩn

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và vật dụng thị

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 00 cho tới 1800. Định lý côsin và toan lý sin nhập tam giác

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong. Quy tắc nhân. Sơ vật dụng hình cây

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Số tầm. Sai số

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Tọa phỏng của vectơ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề sách cũ

Đã với lời nói giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học