tìm tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn

Câu hỏi:

30/10/2020 1,095

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi A là giao hội những số ngẫu nhiên ko to hơn 5, B là giao hội những số ngẫu nhiên to hơn 3 và nhỏ rộng lớn 10.

a) Viết những giao hội A và B bằng cơ hội liệt kê những thành phần.

b) Viết giao hội C các số nằm trong A mà ko nằm trong B.

c) Viết giao hội D các số nằm trong B mà ko nằm trong A.

Câu 2:

Đọc những số:  XII, XXXIVMDXI

Viết những số sau vì chưng những chữ số La Mã: 126, 615, 3293

Câu 3:

Hãy viết lách những giao hội sau

a) Các mon dương lịch với 31 ngày.

Xem thêm: bột soda mua ở đâu

b) Các vần âm vô cụm kể từ “CON NGOAN – TRÒ GIỎI”

c) Các số ngẫu nhiên to hơn 9 và nhỏ rộng lớn 20

Câu 4:

Cho nhị giao hội A và B. A là giao hội những số ngẫu nhiên nhỏ rộng lớn 4B=xN|2<x<5

a) Viết giao hội A và B theo cơ hội liệt kê phần tử

b) Viết những tập luyện hợp: C=x|xA,xBD=x|xA,xBE=xN|xA,xB,x<9.

c) Viết những giao hội bao gồm nhị thành phần, một thành phần nằm trong A, một thành phần nằm trong B.

Câu 5:

Hàng ngày bác bỏ An đi làm việc cần trải qua cầu X, hiểu được với tứ tuyến phố kể từ ngôi nhà bác bỏ cho tới cầu X và với phụ thân tuyến phố nhằm cút kể từ cầu X cho tới ban ngành bác bỏ. Hãy viết lách rập hợp ý những tuyến phố cút kể từ ngôi nhà bác bỏ An cho tới cơ quan

Câu 6:

Viết giao hội những số ngẫu nhiên với 2 chữ số sao mang lại trong những số:

a) Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng gấp 2 phiên chữ số sản phẩm chục

Xem thêm: đụ hậu môn

b) Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn chữ số hàng trăm là 4.

c) Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng to hơn chữ số hàng trăm.