tìm d sao cho abcd là hình bình hành

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi tiêu đề
Cho thân phụ điểm A(2;2), B(3;5), C(5;5). Tìm tọa phỏng điểm D sao cho tới ABCD là một trong hình bình hành

Với giải Bài 6 trang 45 Toán lớp 10 Chân trời tạo nên cụ thể vô Bài 1: Toạ phỏng của vecto canh ty học viên đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Toán 10. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: tìm d sao cho abcd là hình bình hành

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 10 Bài 1: Toạ phỏng của vecto

Bạn đang được xem: Cho thân phụ điểm A(2;2), B(3;5), C(5;5). Tìm tọa phỏng điểm D sao cho tới ABCD là một trong hình bình hành

Bài 6 trang 45 Toán lớp 10: Cho thân phụ điểm A(2;2),B(3;5),C(5;5)

a) Tìm tọa phỏng điểm D sao cho tới ABCD là một trong hình bình hành

b) Tìm tọa phỏng giao phó điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình bình hành ABCD

c) Giải tam giác ABC

Phương pháp giải:

a) Cách 1: Xác ấn định tọa phỏng vectơ ABDC

Bước 2: gí dụng quy tắc hình bình hành ABDC (hai vectơ đều bằng nhau thì tọa phỏng ứng của bọn chúng vì thế nhau)

b) gí dụng đặc thù trung điểm

c) Sử dụng phần mềm biểu thức tọa phỏng của những quy tắc toán vectơ

Lời giải:

a) Gọi tọa phỏng của điểm D là (x;y) ta có:  AB=(1;3)DC=(5x;5y)

Để ABCD là hình bình hành thì ABDC

Suy ra {5x=15y=3{x=4y=2

Vậy nhằm ABCD là hình bình hành thì tọa phỏng điểm D là D(4;2)

b) Gọi M  là giao phó điểm của hai tuyến đường chéo cánh, suy rời khỏi M là trung điểm của AC

Suy ra: xM=xA+xC2=2+52=72;yM=yA+yC2=2+52=72

Vậy tọa đọ giao phó điểm của hai tuyến đường chéo cánh hình bình hành ABCD  là M(72;72)

c) Ta có: AB=(1;3),AC=(3;3),BC=(2;0)

Suy ra: AB=|AB|=12+32=10,AC=|AC|=32+32=32

            BC=|BC|=22+02=2

            cosA=cos(AB,AC)=AB.ACAB.AC=1.3+3.310.32=255A^2633cosB=cos(BA,BC)=BA.BCBA.BC=(1).2+(3)010.2=1010B^=10826C^=180A^B^=180263310826=451

Xem thêm thắt những bài xích giải Toán lớp 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Khởi động trang 38 Toán lớp 10:…

Khám huỷ 1 trang 38 Toán lớp 10: Nêu phán xét về kích cỡ, phương và chiều của vectơ  bên trên trục Ox và vectơ j trên trục Oy (hình 1)…

Khám huỷ 2 trang 38 Toán lớp 10: Trong mặt mày phẳng Oxy, cho 1 vectơ atùy ý. Vẽ OA=avà gọi A1,A2lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên Ox và  Oy (hình 4). Đặt OA1=xiOA2=yj. Biểu trình diễn vectơ atheo nhì vectơ  và j

Khám huỷ 3 trang 39 Toán lớp 10: Trong mặt mày phẳng Oxy, cho điểm M. Xác ấn định tọa phỏng của vectơ OM

Xem thêm: bột soda mua ở đâu

Thực hành 1 trang 40 Toán lớp 10: Trong mặt mày phẳng Oxy, cho thân phụ điểm D(1;4),E(0;3),F(5;0)

Vận dụng 1 trang 40 Toán lớp 10: Một máy cất cánh đang được chứa chấp cánh với véc tơ vận tốc tức thời 240 km/h theo đòi phương phù hợp với phương ở ngang một góc 30 (hình 7)…

Khám huỷ 4 trang 40 Toán lớp 10: Trong mặt mày phẳng Oxy, cho nhì vectơ a=(a1,a2),b=(b1,b2) và số thực k. Ta tiếp tục biết rất có thể trình diễn từng vectơ a,b theo nhì vectơ , j như sau…

Thực hành 2 trang 41 Toán lớp 10: Cho nhì vectơ m=(6;1),n=(0;2)

Vận dụng 2 trang 41 Toán lớp 10: Một tranh bị thăm hỏi tìm hiểu lòng biển cả đang được lặn với vận tốc v=(10;8) (hình 8). Cho biết véc tơ vận tốc tức thời của dòng sản phẩm hải lưu vùng biển cả là w=(3,5;0). Tìm tọa dộ của vectơ tổng nhì vận tốc v và w

Khám huỷ 5 trang 41 Toán lớp 10: Cho nhì điểm A(xA;yA),B(xB;yB). Từ biểu thức →AB=→OB−→OA, tìm hiểu tọa phỏng vectơ →AB theo đòi tọa phỏng nhì điểm A,B…

Thực hành 3 trang 42 Toán lớp 10: Cho E(9;9),F(8;7),G(0;6). Tìm tọa phỏng những vectơ FE,FG,EG

Khám huỷ 6 trang 42 Toán lớp 10: Trong mặt mày phẳng lì Oxy, cho tới tam giác ABC với tọa phỏng thân phụ đỉnh là A(xA;yA),B(xB;yB),C(xC;yC). Gọi M(xM;yM) là trung điểm của đoạn trực tiếp AB, G(xG;yG) là trọng tâm của tam giác ABC…

Thực hành 4 trang 43 Toán lớp 10: Cho tam giác QRS với tọa phỏng những đỉnh Q(7;2),R(4;9) và S(5;8)

Khám huỷ 7 trang 43 Toán lớp 10: Cho nhì vectơ a=(a1;a2),b=(b1;b2) và nhì điểm A(xA;yA),B(xB;yB). Hoàn trở nên những quy tắc biến hóa sau:…

Thực hành 5 trang 44 Toán lớp 10: Trong mặt mày phẳng lì Oxy, cho tới tam giác DEF với tọa phỏng những đỉnh D(2;2),E(6;2) và F(2;6)

Vận dụng 3 trang 44 Toán lớp 10: Một trò đùa bên trên PC đang được tế bào phỏng một vùng biển cả với nhì quần đảo nhỏ với tọa độ B(50;30) và C(32;23). Một con cái tàu đang được neo đậu bên trên điểm A(10;20)

Bài 1 trang 44 Toán lớp 10: Trên trục (O;e) cho những điểm A ,B, C, D  có tọa phỏng thứu tự là 4; -1; -5; 0…

Bài 2 trang 45 Toán lớp 10: Chứng minh rằng…

Bài 3 trang 45 Toán lớp 10: Tìm tọa phỏng của những vectơ sau:…

Bài 4 trang 45 Toán lớp 10: Cho tứ điểm A(3;5),B(4;0),C(0;3),D(2;2). Trong những điểm tiếp tục cho tới, hãy tìm hiểu điểm:…

Bài 5 trang 45 Toán lớp 10: Cho điểm M(x0;y0). Tìm tọa độ…

Bài 7 trang 45 Toán lớp 10: Cho tam giác ABC có những điểm M(2;2),N(3;4),P(5;3) thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC và  CA…

Bài 8 trang 45 Toán lớp 10: Cho nhì điểm A(1;3),B(4;2)

Bài 9 trang 45 Toán lớp 10: Tính góc thân thuộc nhì vectơ a và btrong những tình huống sau…

Bài 10 trang 45 Toán lớp 10: Cho tứ điểm A(7;3),B(8;4),C(1;5),D(0;2). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông…

Xem thêm thắt những bài xích giải SGK Toán 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Bài tập dượt cuối chương 8

Bài 1: Toạ phỏng của vecto

Bài 2: Đường trực tiếp vô mặt mày phẳng lì tọa độ

Bài 3: Đường tròn trĩnh vô mặt mày phẳng lì tọa độ

Bài 4: Ba đàng conic vô mặt mày phẳng lì tọa độ

Xem thêm: nguyễn ái quốc từ liên xô về quảng châu trung quốc vào thời gian nào

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Cho thân phụ điểm A(2;2), B(3;5), C(5;5). Tìm tọa phỏng điểm D sao cho tới ABCD là một trong hình bình hành
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em hoàn thành xong chất lượng tốt bài xích tập dượt của tớ.

Đăng bởi: https://mamnongoldenkey.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập