tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 24

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 24

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Find one odd word / phrase in each question.

(Tìm một từ/ cụm kể từ ko nằm trong lọa trong những thắc mắc.)

1. A. volleyball

2. A. playground

3. A. running 

4. A. sports shoes

5. A. sporty       

B. badminton

B. ball 

B. cycling             

B. winter sports       

B. intelligent          

C. bicycle

C. racket

C. driving

C. goggles

C. fit

Lời giải chi tiết:

1. C         

2. A          

3. C

4. B       

5. B

1. C

A. bóng chuyền                  

B. cầu lông                   

C. xe cộ đạp

2. A

A. Sảnh đùa                         

B. bóng                      

C. vợt

3. C

A. chạy                               

B. chuồn xe đạp điện                

C. lái xe

4. B

A. giầy thể thao                  

B. thể thao mùa đông   

C. kính bơi

5. B

A. tầm vóc thể thao            

B. lanh lợi            

C. một vừa hai phải vặn/ cân nặng đối

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Put the correct khuông of the verbs play, do or go in the blanks.

(Chia dạng đích của động kể từ play, bởi hoặc go vô điểm trống trải.)

1. Duong can __________ karate.

2. Duy isn't reading now. He__________table tennis with his friend.

3. Michael __________swimming nearly every day.

4. Phong didn't play football yesterday. He __________fishing.

5. Khang __________volleyball last Saturday.

6. The girls __________ aerobics in the playground now.

Phương pháp giải:

- Thì thời điểm hiện tại đơn: S + V/ Vs/es. Dấu hiệu nhận biết: every day.

- Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are V-ing. Dấu hiệu nhận biết: now.

- Thì vượt lên khứ đơn: S + Ved/ V2. Dấu hiệu nhận biết: yesterday, last…

- can + V (nguyên thể): với thể

Lời giải chi tiết:

1. do       

2. is playing    

3. goes  

4. went    

5. played        

6. are doing

1. Duong can do karate.

(Dương rất có thể tấn công võ ka-ra-tê.)

2. Duy isn't reading now. He is playing table tennis with his friend.

(Hiện bên trên Duy thiếu hiểu biết. Anh ấy đang được đùa bóng bàn với chúng ta của tớ.)

3. Michael goes swimming nearly every day.

(Michael chuồn tập bơi gần như là thường ngày.)             

4. Phong didn't play football yesterday. He went fishing.

(Hôm qua chuyện Phong ko đùa đá bóng. Anh ấy đã từng đi câu cá.)

5. Khang played volleyball last Saturday.

(Khang đùa bóng chuyền vô loại Bảy tuần trước đó.)

6. The girls are doing aerobics in the playground now.

Xem thêm: bố cục thần trụ trời

(Các cô nàng đang được luyện thể dục thể thao nhịp độ vô Sảnh đùa giờ đây.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3. Put the verbs in brackets in the correct khuông.

(Đặt động kể từ vô ngoặc ở dạng đích.)

1. The first Olympic Games (take) _______ place in Greece in 776 BC.

2. People (start) _______ to tát use computers about 50 years ago.

3. My brother (not like) _______to play games when he was small.

4. - What _______ you (do) _______ last weekend?

- I (cycle)_______   round the lake with my friends. Then I (watch) _______   TV in the afternoon.

Phương pháp giải:

Thì vượt lên khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + Ved/ V2

- Dạng phủ định: S + didn’t V (nguyên thể)

- Dạng nghi hoặc vấn: Did + S + V (nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. took

2. started

3. didn't like

4. did you do/cycled/ watched

1. The first Olympic Games took place in Greece in 776 BC.

(Olympic Games trước tiên ra mắt ở Hy Lạp vô năm 776 trước Công nguyên vẹn.)

2. People started to use computers about 50 years ago.

(Mọi người chính thức dùng PC khoảng chừng 50 năm vừa qua.)

3. My brother didn't like to play games when he was small.

(Anh trai tôi ko mến đùa trò đùa Khi anh ấy còn nhỏ.)

4. - What did you do last weekend?

(Bạn đã từng gì vô vào ngày cuối tuần trước?)

- I cycled round the lake with my friends. Then I watched TV in the afternoon.

(Tôi giẫm xe cộ xung quanh hồ nước nằm trong bằng hữu. Sau cơ, tôi coi TV vô chiều tối.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. What bởi you say in these situations?

(Em rằng gì trong mỗi trường hợp này?)

1. Your friends are making a lot of noise.

(Bạn bè của em đang tạo ra tiếng ồn.)

=> Please, stop ______________.

2. The boy is watching TV for too long.

(Cậu nhỏ nhắn đang được coi TV vượt lên lâu.)

=>______________ to tát play with your friends.

3. Some children are feeding the animals at the zoo, but it is not allowed.

(Một số trẻ nhỏ đang được cho những loài vật ở sở thú ăn, tuy nhiên điều này ko được phép tắc.)

=>______________the animals.

4. The teacher wants the boys to tát stand in line.

(Giáo viên ham muốn những phái mạnh sinh đứng vô sản phẩm.)

=>______________.

5. Your mother tells you not to tát touch the dog.

(Mẹ của em bảo em ko được vấp vô con cái chó.)

=>______________.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Please stop making noise.

(Làm ơn chớ tạo nên tiếng ồn.)

2. Go out to tát play with your friends.

(Ra ngoài đùa với chúng ta chuồn con cái.)

3. Don't feed the animals.

(Làm ơn chớ mang đến động vật hoang dã ăn.)

4. Stand in line, boys!

(Các em đứng vô sản phẩm nhé.)

5. Don’t touch the dog.

(Con tránh việc vấp vô con cái chó.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Fill each blank with ONE word to tát complete the passage.

(Điền vào cụ thể từng điểm trống trải với MỘT kể từ nhằm hoàn thiện đoạn văn.)

Sports and games are very importart in our lives. We all can (1) ________ a sport, or a game, or watch sports events on TV or at the stadium. When you listen to tát the radio every day, you can always (2)________ sports news. When you open a newspaper, you will always find an article about your (3)________kind of game. Television Programmes about (4)________ are also very popular, and you can watch something interesting every day. Stories about (5)________sports stars are often very interesting.

Lời giải chi tiết:

1. play

2. hear

3. favourite

4. sports

5. famous

Xem thêm: vẽ sơ đồ tư duy giới thiệu về bản thân

Sports and games are very importart in our lives. We all can playa sport, or a game, or watch sports events on TV or at the stadium. When you listen to tát the radio every day, you can always hearsports news. When you open a newspaper, you will always find an article about your favouritekind of game. Television Programmes about sportsare also very popular, and you can watch something interesting every day. Stories about famoussports stars are often very interesting.

Tạm dịch:

Thể thao và trò đùa đặc biệt cần thiết vô cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta. Tất cả tất cả chúng ta rất có thể đùa một môn thể thao, hoặc một trò đùa, hoặc coi những sự khiếu nại thể thao bên trên TV hoặc bên trên Sảnh hoạt động. Khi chúng ta nghe đài mỗi ngày, chúng ta luôn luôn rất có thể nghe được thông tin thể thao. Khi chúng ta hé một tờ báo, các bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy một bài xích báo về trò đùa tuy nhiên chúng ta yêu thương mến. Các lịch trình truyền hình về thể thao cũng khá thịnh hành và chúng ta có thể coi nội dung nào là cơ thú vị thường ngày. Những mẩu truyện về những ngôi sao 5 cánh thể thao có tiếng thông thường đặc biệt thú vị.