tiếng anh 10 unit 4 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the questions. 3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below. 4. Find a verb or verb phrase in the conversation đồ sộ complete each sentence.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 unit 4 global success

Video chỉ dẫn giải

Volunteering in a community 

(Làm công tác làm việc tình nguyên vẹn vô nằm trong đồng)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Kim: Hi, Tam. I went đồ sộ your house at 9 am, but you weren't there.

Tam: Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development.

Kim: Ah, I see. How did you become a volunteer there?

Tam: Just by chance. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteers. I applied and my application was successful.

Kim: I also want đồ sộ be a volunteer. I find community work very interesting.

Tam: I agree. Community service not only benefits the local area, but can also boost our confidence and help us learn many useful skills.

Kim: What are the regular activities organised by the centre?

Tam: Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group đồ sộ clean up the park once a week or volunteer at an orphanage.

Kim: Sounds good. How can I apply?

Tam: I'll gmail you the khuông. You just fill it in and send it in.

Kim: Thanks so sánh much. I'm so sánh excited about volunteering at the centre.

Tam: No problem. Good luck. Hope your application is successful and you enjoy the work.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Kim: Chào Tâm. Tôi cho tới nhà của bạn khi 9h sáng sủa, tuy nhiên các bạn không tồn tại ở cơ.

Tâm: Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội địa hạt của công ty chúng tôi.

Kim: À, đi ra vậy. Làm thế này các bạn phát triển thành một tự nguyện viên ở cơ thế?

Tâm: Tình cờ thôi. Mùa hè năm ngoái, khi tôi cho tới thăm hỏi trung tâm, tôi thấy một lăng xê dành riêng cho những tự nguyện viên. Tôi đang được nộp đơn và đơn ứng tuyển chọn của tôi và đã được gật đầu.

Kim: Tôi muốn làm phát triển thành một tự nguyện viên. Tôi thấy việc làm xã hội rất rất thú vị.

Tâm: Tôi đồng ý. Thương Mại & Dịch Vụ xã hội không chỉ là đưa đến quyền lợi mang đến chống địa hạt mà còn phải hoàn toàn có thể xúc tiến sự thoải mái tự tin của tất cả chúng ta và gom tất cả chúng ta học tập được rất nhiều tài năng hữu ích.

Kim: Các sinh hoạt thông thường xuyên được tổ chức triển khai vày trung tâm là gì vậy bạn?

Tâm: Ồ, sở hữu vô số thời cơ nhằm nhập cuộc. Ví dụ: chúng ta cũng có thể nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên ở địa hạt nhằm dọn dẹp vệ sinh khu dã ngoại công viên hàng tuần một lượt hoặc tự nguyện bên trên trại trẻ em không cha mẹ.

Kim: Nghe hoặc đấy. Làm thế này tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc được?

Tâm: Tôi tiếp tục gửi biểu kiểu mẫu qua loa gmail cho mình. quý khách hàng chỉ việc điền vô và gửi thư vô.

Kim: Cảm ơn thật nhiều. Tôi rất rất hào hứng với sinh hoạt tự nguyện bên trên trung tâm.

Tâm: Không sở hữu gì. Chúc như mong muốn. Hy vọng đơn ứng tuyển chọn của doanh nghiệp được gật đầu và các bạn mến việc làm này.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What was Tam doing when Kim went đồ sộ her house?

(Tâm đã từng gì khi Kim cho tới căn nhà cô?)

2. What are some regular activities at the centre for community development?

(Một số sinh hoạt thông thường xuyên bên trên trung tâm vì như thế sự cải cách và phát triển xã hội là gì?)

3. How can Kim apply for volunteer work at the centre?

(Kim hoàn toàn có thể van lơn thực hiện tự nguyện viên bên trên trung tâm như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Tam was working as a volunteer at their local centre for community development.

(Tâm đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội ở địa hạt của mình.)

Thông tin:Tam: Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development.

(Tâm: Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội địa hạt của công ty chúng tôi.)

2. They are joining a local environmental group đồ sộ clean up the park once a week or volunteering at an orphanage.

(Đó là nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên địa hạt nhằm dọn dẹp vệ sinh khu dã ngoại công viên hàng tuần một lượt hoặc thực hiện tự nguyện viên bên trên trại trẻ em không cha mẹ.)

Thông tin:

Kim: What are the regular activities organised by the centre?

(Các sinh hoạt thông thường xuyên được tổ chức triển khai vày trung tâm là gì?)

Tam: Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group đồ sộ clean up the park once a week or volunteer at an orphanage.

(Ồ, sở hữu vô số thời cơ nhằm nhập cuộc. Ví dụ: chúng ta cũng có thể nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên ở địa hạt nhằm dọn dẹp vệ sinh khu dã ngoại công viên hàng tuần một lượt hoặc tự nguyện bên trên trại trẻ em không cha mẹ.)

Xem thêm: bài thần trụ trời

3. Kim has đồ sộ fill the khuông in and send it in đồ sộ apply for volunteer work at the centre.

(Kim nên điền vô kiểu mẫu đơn và gửi nó nhằm ĐK thao tác làm việc tự nguyện bên trên trung tâm.)

Thông tin:

Kim: Sounds good. How can I apply?

(Nghe hoặc đấy. Làm thế này tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc được?)

Tam: I'll gmail you the khuông. You just fill it in and send it in.

(Tôi tiếp tục gửi biểu kiểu mẫu qua loa gmail cho mình. quý khách hàng chỉ việc điền vô và gửi thư vô.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below.

(Tìm những tính kể từ với những hậu tố sau vô bài xích đối thoại và viết lách nó vào bên dưới.)

-ed: ___________

-ing: __________

-ful: ___________

-less: __________

Lời giải chi tiết:

-ed: excited (hào hứng)

-ing: interesting (thú vị)

-ful: successful (thành công), useful (hữu ích, sở hữu ích)

-less: endless (vô hạn)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Find a verb or verb phrase in the conversation đồ sộ complete each sentence.

(Tìm một động kể từ hoặc cụm động kể từ vô cuộc đối thoại nhằm triển khai xong từng câu.)

1. Oh, when you came, I _______ as a volunteer at our local centre for community development.

2. Last summer, while I was visiting the centre, I _____ an advertisement for volunteer.

Lời giải chi tiết:

1. Oh, when you came, I was doing as a volunteer at our local centre for community development.

(Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội ở địa hạt của công ty chúng tôi.)

2. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteer.

(Mùa hè năm ngoái, khi tôi cho tới thăm hỏi trung tâm, tôi thấy một lăng xê về tự nguyện viên.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Language

  1. Listen đồ sộ the sentences and circle the word with the stress you hear. 2. Listen again and practice saying the sentences in 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1. 3. Choose the correct word đồ sộ complete each of the following sentences. 1. Choose the correct verb khuông in each of the following sentences. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Reading

  1. Work in pairs. Complete the mind map with popular volunteering activities for teenagers. Use the picture below đồ sộ help you. 2. Read the text and choose the main idea. 3. Match the highlighted words in the text with their meanings. 4. Read the text again. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking

  1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. 2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities. 3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below đồ sộ help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening

  1. Read the job advert and answer the questions. 2. Listen đồ sộ an announcement and choose the best answer đồ sộ complete each sentence. 3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing

  1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. 2. Read the job advert and answer the question below. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cắt lông chim có sao ko

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.