tiếng anh 10 global success unit 2 project


Đề bài

Go Green Weekend (Cuối tuần sinh sống xanh)

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 2 project

Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend sự kiện. Think of activities that you can organise during the weekend. You should also provide the reasons and expected results of each activity you suggest.

(Làm việc group. Lập plan cho việc khiếu nại Go Green Weekend. Nghĩ về những sinh hoạt tuy nhiên chúng ta cũng có thể tổ chức triển khai nhập vào cuối tuần. Quý Khách cũng nên thể hiện nguyên nhân và thành quả mong ngóng của từng sinh hoạt tuy nhiên chúng ta khuyến nghị.)

Present your plan vĩ đại the class. Your presentation should include the following:

(Trình bày plan của người sử dụng trước lớp. Bài thuyết trình của người sử dụng nên bao hàm những điều sau)

Video chỉ dẫn giải

Lời giải chi tiết

I’m going vĩ đại present my plan for a Go Green Weekend sự kiện. There will be 4 activities in this sự kiện. The first activity is picking up litter in the thành phố park. People will take part in this activity on Sunday morning. The park is dirty because many people drop litter on the paths. Therefore, picking up litter will make the park cleaner and more beautiful. The second activity is planting trees on Sunday morning. A lot of big trees in the thành phố park died in the last storm, so sánh there is a need for planting more trees. Besides, it will provide shade and make the air fresh. The third activity that is organised in this sự kiện is exchanging organic food in the thành phố hall. On Sunday afternoon, all families that have extra organic food will bring them vĩ đại the hall and exchange food with the others. This will avoid waste from food and help them save money. The last activity is opening a secondhand market on Sunday afternoon. The reason for organising this activity is that people need new clothes and their old ones are still good for others. This will reduce waste that is harmful vĩ đại the environment. Those are all of my activities for the Go Green Weekend sự kiện.

Tạm dịch:

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 25

Tôi tiếp tục trình diễn plan của tớ cho việc khiếu nại Go Green Weekend. Sẽ với 4 sinh hoạt nhập sự khiếu nại này. Hoạt động thứ nhất là nhặt rác rưởi nhập khu dã ngoại công viên TP. Hồ Chí Minh. Mọi người tiếp tục nhập cuộc sinh hoạt này nhập sáng sủa Chủ nhật. Công viên không sạch vì như thế nhiều người vứt rác rưởi bừa kho bãi bên trên những lối chuồn. Vì vậy, việc nhặt rác rưởi sẽ hỗ trợ khu dã ngoại công viên sạch sẽ và đẹp mắt rộng lớn. Hoạt động loại nhị là trồng cây nhập sáng sủa công ty nhật. Rất nhiều cây rộng lớn nhập khu dã ngoại công viên TP. Hồ Chí Minh bị bị tiêu diệt trong lần bão vừa mới đây nên rất cần được trồng thêm thắt cây trái. Trong khi, nó sẽ bị hỗ trợ bóng râm và thực hiện mang đến không gian trong sạch. Hoạt động loại phụ vương được tổ chức triển khai nhập sự khiếu nại này là trao thay đổi đồ ăn thức uống cơ học bên trên tòa thị chủ yếu TP. Hồ Chí Minh. Vào chiều Chủ nhật, toàn bộ những mái ấm gia đình với đồ ăn thức uống cơ học còn dư tiếp tục mang lại hội ngôi trường và trao thay đổi đồ ăn thức uống với những mái ấm gia đình không giống. Như vậy tiếp tục tách tiêu tốn lãng phí thực phẩm và canh ty chúng ta tiết kiệm ngân sách chi phí. Hoạt động sau cuối là banh chợ vật cũ nhập chiều Chủ nhật. Lý bởi tổ chức triển khai sinh hoạt này là người xem cần thiết ăn mặc quần áo mới nhất và ăn mặc quần áo cũ của mình vẫn còn đấy đảm bảo chất lượng mang đến những người dân không giống. Như vậy tiếp tục thực hiện tách hóa học thải rất có hại mang đến môi trường xung quanh. Đó là toàn bộ những sinh hoạt của tôi cho việc khiếu nại Go Green Weekend.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Looking back

  Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences. Complete the sentences. Use the words and phrases in the box. Choose the best answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Communication and culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about green living. Use the expressions below vĩ đại help you. 1. Read the text and complete the table. 2. Work in pairs. Discuss things you can bởi vĩ đại reduce your carbon footprint.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing
 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen vĩ đại an announcement about a Go Green Weekend sự kiện and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking

  1. Which of the following activities bởi you think teenagers should or shouldn’t bởi vĩ đại live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t bởi the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t bởi vĩ đại live green.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: con gái ra nước là gì

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.