tập hợp d tên các tháng dương lịch có 30 ngày

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Bạn đang xem: tập hợp d tên các tháng dương lịch có 30 ngày

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án: `D={`tháng `4;` mon `6;` mon `9;` mon `11}`

Giải quí quá trình giải:

Các mon (dương lịch) sở hữu 30 ngày là:

Xem thêm: đi lấy mật lớp 7

tháng `4;` mon `6;` mon `9;` mon `11`

`=>` Tập hợp ý `D` thương hiệu những mon ( dương lịch ) sở hữu `30` ngày là: `D={`tháng `4;` mon `6;` mon `9;` mon `11}`

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: em hãy nêu các

5

6 vote