sục khí co2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục điều đó chứng tỏ

Câu hỏi:

23/03/2020 89,276

Sục khí CO2 vào hỗn hợp natri phenolat thấy hỗn hợp vẩn đục, vô hỗn hợp đem NaHCO3 được tạo nên trở nên. Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra và lý giải. Nhận xét về tính chất axit của phenol.

Bạn đang xem: sục khí co2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục điều đó chứng tỏ

C6H5ONa + CO2 + H2Giải bài xích luyện Hóa học tập 11 | Để học tập chất lượng chất hóa học 11 C6H5OH ↓ + NaHCO3

- Dung dịch bị vẩn đục là vì phản xạ đưa đến phenol.

- Nhận xét về tính chất axit của phenol: Phenol đem tính axit yếu ớt rộng lớn nấc loại nhất của axit cacbonic H2CO3, nên bị axit cacbonic đẩy thoát khỏi hỗn hợp muối bột.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ phenol vô nước brom; stiren vô hỗn hợp brom vô CCl4. Nêu hiện tượng lạ và viết lách những phương trình chất hóa học.

Câu 2:

Viết những phương trình chất hóa học điều chế:

- phenol kể từ benzen (1)

- stiren kể từ etylbenzen (2)

Xem thêm: cách tìm độ dài thu nhỏ khi biết tỉ lệ bản đồ và độ dài thật

Các hóa học vô sinh quan trọng coi như đem đầy đủ.

Câu 3:

Cho 14,0 gam lếu láo ăn ý A bao gồm phenol và etanol ứng dụng với natri dư nhận được 2,24 lít khí hidro (đktc) 

Tính bộ phận Tỷ Lệ lượng của từng hóa học vô A.

Câu 4:

Từ benzen và những hóa học vô sinh quan trọng hoàn toàn có thể pha trộn được những hóa học sau:

2,4,6-tribomphenol (1) ;

2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra.

Câu 5:

Cho 14,0 gam lếu láo ăn ý A bao gồm phenol và etanol ứng dụng với natri dư nhận được 2,24 lít khí hidro (đktc)

Viết những phương trình chất hóa học xẩy ra.

Xem thêm: bài toán khảo sát hàm số

Câu 6:

Cho 14,0 gam lếu láo ăn ý A bao gồm phenol và etanol ứng dụng với natri dư nhận được 2,24 lít khí hidro (đktc)

Cho 14,0 gam lếu láo ăn ý A ứng dụng với HNO3 thì nhận được từng nào gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?