so2 tác dụng naoh

Phản ứng SO2 + NaOH (tỉ lệ 1 : 1) rời khỏi NaHSO3 nằm trong loại phản xạ hóa hợp ý đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về NaOH sở hữu lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

NaOH + SO2 → NaHSO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: so2 tác dụng naoh

1. Phương trình phản xạ NaOH tính năng với SO2

NaOH + SO2 → NaHSO3

2. Hiện tượng của phản xạ NaOH tính năng với SO2

- Quan sát sự đổi màu của thông tư thích hợp trước và sau phản xạ.

3. Cách tổ chức phản xạ NaOH tính năng với SO2

- Dẫn khí SO2 kể từ từ cho tới dư nhập ống thử chứa chấp NaOH và vài ba giọt hóa học thông tư.

4. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ NaOH tính năng với SO2

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

NaOH + SO2 → NaHSO3

Bước 2: Viết phương trình ion tương đối đầy đủ vì thế cách: trả những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học năng lượng điện li yếu ớt, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

Na+ + OH- + SO2 → Na+ + HSO3-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion tương đối đầy đủ bằng phương pháp lược loại bỏ đi những ion giống như nhau ở cả nhị vế:

OH- + SO2 → HSO3-

5. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về SO2

5.1. Tính hóa học vật lí

- Là ko color, mùi hương hắc, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí (d = 64292,2)

- Tan nhiều nội địa (ở 20oC, nhân tiện tích nước hoàn toàn có thể hòa tan được 40 thể tích SO2).

Quảng cáo

- Hóa lỏng ở -10oC.

- Là khí độc, thay đổi cần bầu không khí sở hữu khí này sẽ gây nên viêm lối thở.

5.2. Tính hóa học hóa học

a. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

- SO2 tan nội địa tạo ra trở thành axit yếu ớt và ko bền:

SO2 + H2O ⇆ H2SO3

- SO2 tính năng với dd bazơ tạo thành 2 loại muối: muối hạt axit HSO3-, muối hạt dung hòa SO32-.

SO2 + NaOH →NaHSO3(1)

SO2 + 2NaOH→ Na2SO3 + H2O (2)

+ Nếu nNaOHnSO2 1: chỉ xẩy ra phản xạ (1)

+ Nếu 1 < nNaOHnSO2 < 2: xẩy ra cả phản xạ (1) và (2)

+ Nếu nNaOHnSO2 2: chỉ xẩy ra phản xạ (2)

b. Lưu huỳnh đioxit là hóa học khử và là hóa học oxi hóa

(*)SO2 là hóa học khử

Khi gặp gỡ hóa học lão hóa mạnh như O2 , Cl2 , Br2 : khí SO2 đóng tầm quan trọng là hóa học khử:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

(*) SO2 là hóa học oxi hoákhi tính năng hóa học khử mạnh:

Quảng cáo

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

5.3. Ứng dụng và pha trộn diêm sinh đioxit

a. Ứng dụng

- Sản xuất axit sunfuric nhập công nghiệp

- Tấy white giấy tờ, bột giấy tờ.

- Chống nấm mốc mang lại thực phẩm, đồ ăn thức uống …

b. Điều chế

- Trong chống thí nghiệm:Đun rét dd H2SO4 với muối hạt Na2SO3, tiếp sau đó thu SO2 bằng phương pháp đẩy bầu không khí. Phương trình hóa học:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

- Trong công nghiệp

Đốt cháy S hoặc thắp cháy quặng pirit sắt:

4FeS2 + 11O2 to2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Cho V lít SO2 (đktc) tính năng không còn với hỗn hợp Br2 dư. Thêm tiếp nhập hỗn hợp sau phản xạ BaCl­2 dư chiếm được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là:

A. 0,112 lít

Quảng cáo

B. 1,12 lít

C. 0,224 lít

D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBaSO4=0,01 molnSO2=0,01 mol

VSO2=0,224 (l)

Câu 2: Sục một lượng khí SO2 nhập hỗn hợp Ba(OH)2, chiếm được hỗn hợp B kết tủa C. Đun rét hỗn hợp B lại thấy xuất hiện nay kết tủa. Dung dịch B tính năng với Ba(OH)2 sinh rời khỏi được kết tủa. Thành phần của hỗn hợp B là:

A. BaSO3 và Ba(OH)2

B. Ba(HSO3)2

C. Ba(OH)2

D. BaHSO3 và Ba(HSO3)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 ↓ + H2O

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

Ba(HSO3)2 to BaSO3↓ + SO2 + H2O

Ba(HSO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaSO3↓ + 2H2O

Câu 3: Cho sơ đồ dùng phản xạ hóa học: H2S + O2 (dư) to X + H2O. Chất X hoàn toàn có thể là

A. SO2

B. S

C. SO3

D. S hoặc SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Do O2 dư nên X là SO2, phương trình hóa học:

H2S + 3O2 (dư) to2SO2 + 2H2O

Câu 4:SO2 luôn luôn thể hiện nay tính khử trong số phản xạ với

A. H2S, nước Br2, O2

B. hỗn hợp NaOH, O2, hỗn hợp KMnO4

C. hỗn hợp KOH, CaO, nước Br2

D. O2, nước Br2, hỗn hợp KMnO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

A loại H2S vì thế H2S là hóa học sở hữu tính khử nên những khi phản xạ với H2S thì SO2 thể hiện nay tính lão hóa.

B loại NaOH vì thế phản xạ thân mật SO2 và NaOH ko cần là phản xạ lão hóa khử

C loại KOH vì thế phản xạ thân mật SO2 và KOH ko cần là phản xạ lão hóa khử

D đúng

Các phản xạ là:

2SO2 + O2 to,xt2SO3

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

Câu 4:Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí SO2 (đkc) nhập 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Muối chiếm được gồm:

A. Na2SO4

B. NaHSO3

C. Na2SO3

D. NaHSO3 và Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nSO2=0,1 mol;nNaOH=0,15 molnOH=0,15 mol

Ta có:

1<nOHnSO2=1,5<2

Nên muối hạt chiếm được gồm: NaHSO3 và Na2SO3

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 8,96 lít H2S (đktc) nhập oxi dư, rồi dẫn toàn bộ thành phầm nhập 50 ml hỗn hợp NaOH 25% (D= 1,28). Nồng phỏng % muối hạt nhập hỗn hợp là

A. 47, 92%

B. 42, 96%

C. 42,69%

D. 24,97%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nH2S=0,4 mol; nNaOH = 50.1,28.25100 = 0,4 mol

2H2S + 3O2 → 2SO2+ 2H2O

nSO2=0,4 mol

Ta thấy: nOHnSO2=1Tạo muối hạt axit: NaOH + SO2 NaHSO3

Theo PTHH: nNaHSO3=nSO2=0,4 mol

→ mdd sau= 50.1,28 + 0,4.64 + 0,4.18 = 96,8g

%mNaHSO3=42,98%

Câu 6:Thể tích hỗn hợp NaOH 2M ít nhất nhằm hít vào không còn 5,6 lít khí SO2 (đkc) là:

A. 250 ml

B. 500 ml

C. 125 ml

D. 175 ml

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Vì NaOH ít nhất nên dùng nên có thể xẩy ra phản xạ tạo ra NaHSO3 (tỉ lệ NaOH : SO2 =1:1)

NaOH + SO2 → NaHSO3

nNaOH=nSO2=0,25 mol

Vdd NaOH = 0,125 (lít) = 125 (ml)

Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn 4,8 gam diêm sinh rồi mang lại thành phầm cháy hít vào trọn vẹn nhập 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa chiếm được là:

A. 10,85 gam

B. 16,725 gam

C. 21,7 gam

D. 32,55 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nS = 0,15 (mol)

nBa(OH)2=0,1 mol

S + O2 to SO2

Theo PTHH: nSO2=nS=0,15 mol

Ta sở hữu tỉ lệ: 1<nSO2nBa(OH)2<2

→ Thu được 2 muối: BaSO3 và Ba(HSO3)2

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x →x→x (mol)

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y→y→ nó (mol)

Ta sở hữu hệ phương trình: nSO2=x+2y=0,15nBa(OH)2=x+y=0,1

Xem thêm: sự tích cây lúa trời lớp 6

Giải hệ phương trình nBaSO3=x=0,05 mol

Vậy mBaSO3=0,05.217=10,85g

Câu 8:Cho thành phầm khí chiếm được Lúc thắp cháy 17,92 lít khí H2S (đktc) sục nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính mật độ tỷ lệ muối hạt nhập hỗn hợp ?

A. 32,81%

B. 23,81%

C. 18,23%

D. 18,32%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

BTNT “S”: nSO2=nH2S=0,8 mol

m dd NaOH = 200.1,28 = 256 gam

→ mNaOH = 256.25% = 64 gam

→ nNaOH = 1,6 mol

nNaOHnSO2=2

→ Muối sinh rời khỏi là Na2SO3

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Theo PTHH:

nNa2SO3=nSO2=0,8 molmNa2SO3=100,8g

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ :

m dd sau pư = 256 + 0,8.64 = 307,2 gam

Vậy C%Na2SO3=100,8307,2.100%=32,81%

Câu 9: Dẫn V lít khí SO2 nhập hỗn hợp nước Br2 dư chiếm được hỗn hợp X. Cho tăng hỗn hợp BaCl2 cho tới Lúc kết tủa đạt cực lớn thì tạm dừng. Lọc kết tủa và sấy thô thu được một,165 gam hóa học rắn. V có mức giá trị là:

A. 0,112 lít.

B. 0,224 lít.

C. 0,336 lít.

D. 0,448 lít.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Chất rắn sau thời điểm sấy thô là BaSO4: nBaSO4=0,005 mol

SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2HBr

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

nH2SO4=nBaSO4=0,005 mol

nSO2=nH2SO4=0,005 mol

VSO2=0,112 lít

Câu 10: Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít SO2 (đktc) nhập 125 ml Ba(OH)2 1M thì chiếm được hỗn hợp X (coi thể tích hỗn hợp ko đổi). Tính mật độ hóa học tan nhập hỗn hợp X

A. 0,4M

B. 0,2M.

C.0,6M

D. 0,8M

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nOH=2nBa(OH)2=0,25 mol

nSO2=0,15 mol

1<nOHnSO2=1,67<2sinh rời khỏi lếu hợp ý muối hạt BaSO3 và Ba(HSO3)2

Gọi số mol BaSO3 và Ba(HSO3)2 theo lần lượt là x,y

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x x x

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y nó y

x+y=0,125x+2y=0,15x=0,1y=0,025

CM Ba(HSO3)2=0,2M

Câu 11: Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí SO2(đktc) nhập 2,5 lít Ba(OH)2 mật độ a M. Thu được 17,36 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,04.

B. 0,03.

C. 0,048.

D. 0,43.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nSO2=0,12 mol,nBaSO3=0,08 mol

Bảo toàn thành phần S:

nSO2=nBaSO3+2nBa(HSO3)2

nBa(HSO3)2=0,02 mol

Bảo toàn thành phần Ba:

nBa(OH)2=nBaSO3+nBa(HSO3)2=0,1 mol

CM Ba(OH)2=0,04M

Câu 12: sành V lít SO2 (đktc) tính năng với 500ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M tạo ra trở thành 12 gam kết tủa.Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của V?

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D.8,96.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nCa(OH)2=0,25 mol;nCaSO3=0,1 mol

Giá trị Vmax Lúc sinh rời khỏi lếu hợp ý muối hạt CaSO3 và Ca(HSO3)2

Bảo toàn thành phần Ca: nCa(OH)2=nCaSO3+nCa(HSO3)2

nCa(HSO3)2=0,15 mol

Bảo toàn thành phần S:

nSO2=nCaSO3+2nCa(HSO3)2=0,4 mol

VSO2=8,96(l)

Câu 13: Dẫn V lít khí SO2 (ở đktc) qua quýt 500 ml hỗn hợp Ca(OH)2 mật độ x M , sau phản xạ chiếm được 3,6 gam kết tủa và hỗn hợp A. Đun rét hỗn hợp A chiếm được tăng 2,4 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là

A. 1,568 lít và 0,1 M

B. 22,4 lít và 0,05 M.

C. 0,1792 lít và 0,1 M

D. 1,12 lít và 0,2 M.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đun rét hỗn hợp A chiếm được tăng kết tủa → sở hữu muối hạt Ca(HSO3)2

nCaSO3=0,03 mol

nCa(HSO3)2=nCaSO3=0,02 mol

Bảo toàn thành phần S:

nSO2=nCaSO3+2nCa(HSO3)2=0,07VSO2=1,568(l)

Bảo toàn thành phần Ca:

nCa(OH)2=nCaSO3+nCa(HSO3)2=0,05mol

CM Ca(OH)2=0,1M

Câu 14:Hãy đã cho thấy tuyên bố sai về SO2

A. SO2 thực hiện đỏ gay quỳ tím

B. SO2 làm mất đi color hỗn hợp Br2

C. SO2 là hóa học khí, gold color

D. SO2 làm mất đi color cánh hoa hồng

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

SO2 là khí ko color.

Câu 15:Khí sunfurơ là hóa học có:

A. Tính khử mạnh.

B. Tính lão hóa mạnh.

C. Vừa sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử.

D. Tính lão hóa yếu ớt.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Khí sunfurơ là SO2.

Trong SO2, diêm sinh sở hữu số lão hóa +4 là số lão hóa trung gian lận nên SO2 vừa vặn sở hữu tính lão hóa và tính khử.

Câu 16: Hóa hóa học dùng làm phân biệt CO2 và SO2

A. nước brom

B. Bari hiđroxit

C. phenolphtalein

D. hỗn hợp nước vôi nhập.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

SO2 làm mất đi thuốc nước brom còn CO2 thì ko

SO2 + Br2+ 2 H2O → 2 HBr + H2SO4

Câu 17: Cho những phản xạ sau:

a) 2SO2 + O2 xt,to 2SO3

b) SO2 + 2H2S to 3S + 2H2O

c) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

d) SO2 + NaOH → NaHSO3

Các phản xạ nhưng mà SO2 sở hữu tính khử là:

A. a, c, d

B. a, b, d

C. a, c

D. a, d

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

a/ 2SO2 + O2 xt,to2SO3

c/ SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Trong nhị phản xạ a và c, số lão hóa của S nhập SO2 tăng kể từ +4 lên +6 bởi vậy SO2 thể hiện nay tính khử.

Câu 18: Hấp thụ trọn vẹn 1,12 lít khí SO2 (đktc) nhập 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp thu được

A. hỗn hợp ý nhị muối hạt NaHSO3, Na2SO3 và NaOH dư

B. Hỗn hợp ý 2 hóa học NaOH, Na2SO3

C. Hỗn hợp ý nhị hóa học SO2 dư, NaOH

D. Hỗn hợp ý nhị muối hạt NaHSO3, Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO2 = 0,05 mol,n NaOH = 0,15 mol

nNaOHnSO2=0,150,05=3> 2→ chỉ tạo ra 1 muối hạt là Na2SO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

0,05 0,15 → 0,05

→ NaOH dư sau phản xạ

→ Dung dịch chứa chấp 2 hóa học NaOH, Na2SO3

Xem thêm: cho hàm số y=2x^2 có đồ thị (p)

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + CO2 → NaHCO3
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp