so2 + kmno4 + h2o ra gì

Phản ứng SO2 + KMnO4 + H2O rời khỏi H2SO4 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và đã được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập luyện đem tương quan về SO2 lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

Quảng cáo

Bạn đang xem: so2 + kmno4 + h2o ra gì

1. Phương trình phản xạ SO2 và KMnO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

2. Điều khiếu nại phản xạ SO2 thuộc tính với KMnO4

- Phản ứng xẩy ra ở tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức phản xạ SO2 thuộc tính với KMnO4

- Dẫn kể từ từ khí SO2 vô ống thử (hoặc bình) đựng hỗn hợp dung dịch tím (KMnO4).

4. Hiện tượng phản xạ SO2 thuộc tính với KMnO4

- Dung dịch dung dịch tím nhạt nhẽo màu sắc dần dần cho tới rơi rụng màu sắc.

5. Cân vày phản xạ theo gót cách thức thăng vày electron

S+4O2+KMn+7O4+H2OMn+2SO4+K2S+6O4+H2SO4

Chất khử: SO2; hóa học oxi hoá: KMnO4.

Ta đem những quá trình:

5×2×S+4S+6+2eMn+7+5eMn+2

Phương trình hoá học:

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

6. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về SO2

6.1. Tính hóa học vật lí

- Là ko màu sắc, hương thơm hắc, nặng trĩu rộng lớn không gian (d = 64292,2)

Quảng cáo

- Tan nhiều nội địa (ở 20oC, nhân thể tích nước rất có thể hòa tan được 40 thể tích SO2).

- Hóa lỏng ở -100C.

- Là khí độc, thay đổi nên không gian đem khí này sẽ gây ra viêm lối thở.

6.2. Tính hóa học hóa học

a. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

- SO2 tan nội địa tạo ra trở thành axit yếu hèn và ko bền:

SO2 + H2O ⇆ H2SO3

- SO2 thuộc tính với dd bazơ tạo ra 2 loại muối: muối bột axit HSO3-, muối bột dung hòa SO32-.

SO2 + NaOH →NaHSO3(1)

SO2 + 2NaOH→ Na2SO3 + H2O (2)

+ Nếu nNaOHnSO2 1: chỉ xẩy ra phản xạ (1)

+ Nếu 1 < nNaOHnSO2 < 2: xẩy ra cả phản xạ (1) và (2)

+ Nếu nNaOHnSO2 2: chỉ xẩy ra phản xạ (2)

b. Lưu huỳnh đioxit là hóa học khử và là hóa học oxi hóa

-SO2 là hóa học khử

Khi bắt gặp hóa học lão hóa mạnh như O2 , Cl2 , Br2 : khí SO2 đóng tầm quan trọng là hóa học khử:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

- SO2 là hóa học oxi hoákhi thuộc tính hóa học khử mạnh:

Quảng cáo

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

6.3. Ứng dụng và pha trộn lưu hoàng đioxit

a. Ứng dụng

- Sản xuất axit sunfuric vô công nghiệp

- Tấy white giấy má, bột giấy má.

- Chống nấm mốc mang lại hoa màu, thức ăn …

b. Điều chế

- Trong chống thí nghiệm:Đun rét dd H2SO4 với muối bột Na2SO3, tiếp sau đó thu SO2 bằng phương pháp đẩy không gian. Phương trình hóa học:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

- Trong công nghiệp

Đốt cháy S hoặc nhen cháy quặng pirit sắt:

4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho sơ đồ vật phản xạ hóa học: H2S + O2 (dư) to X + H2O. Chất X rất có thể là

A. SO2

Quảng cáo

B. S

C. SO3

D. S hoặc SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Do O2 dư nên X là SO2, phương trình hóa học:

H2S + 3O2 (dư) to2SO2 + 2H2O

Câu 2:SO2 luôn luôn thể hiện nay tính khử trong số phản xạ với

A. H2S, nước Br2, O2

B. hỗn hợp NaOH, O2, hỗn hợp KMnO4

C. hỗn hợp KOH, CaO, nước Br2

D. O2, nước Br2, hỗn hợp KMnO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

A loại H2S vì như thế H2S là hóa học đem tính khử nên lúc phản xạ với H2S thì SO2 thể hiện nay tính lão hóa.

B loại NaOH vì như thế phản xạ thân thiện SO2 và NaOH ko nên là phản xạ lão hóa khử

C loại KOH vì như thế phản xạ thân thiện SO2 và KOH ko nên là phản xạ lão hóa khử

D đúng

Các phản xạ là:

2SO2 + O2 to,xt2SO3

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

Câu 3:Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vô 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Muối chiếm được gồm:

A. Na2SO4

B. NaHSO3

C. Na2SO3

D. NaHSO3 và Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nSO2=0,1 mol;nNaOH=0,15 molnOH=0,15 mol

Ta có:

1<nOHnSO2=1,5<2

Nên muối bột chiếm được gồm: NaHSO3 và Na2SO3

Câu 4:Thể tích hỗn hợp NaOH 2M ít nhất nhằm hít vào không còn 5,6 lít khí SO2 (đkc) là:

A. 250 ml

B. 500 ml

C. 125 ml

D. 175 ml

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Vì NaOH ít nhất nhớ dùng nên chỉ có thể xẩy ra phản xạ tạo ra NaHSO3 (tỉ lệ NaOH : SO2 =1:1)

NaOH + SO2 → NaHSO3

nNaOH=nSO2=0,25 mol

Vdd NaOH = 0,125 (lít) = 125 (ml)

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 4,8 gam lưu hoàng rồi mang lại thành phầm cháy hít vào trọn vẹn vô 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa chiếm được là:

A. 10,85 gam

B. 16,725 gam

C. 21,7 gam

D. 32,55 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nS = 0,15 (mol)

nBa(OH)2=0,1 mol

S + O2 to SO2

Theo PTHH: nSO2=nS=0,15 mol

Ta đem tỉ lệ: 1<nSO2nBa(OH)2<2

→ Thu được 2 muối: BaSO3 và Ba(HSO3)2

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x →x→x (mol)

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y→y→ hắn (mol)

Ta đem hệ phương trình: nSO2=x+2y=0,15nBa(OH)2=x+y=0,1

Giải hệ phương trình nBaSO3=x=0,05 mol

Vậy mBaSO3=0,05.217=10,85g

Câu 6:Cho thành phầm khí chiếm được Khi nhen cháy 17,92 lít khí H2S (đktc) sục vô 200 ml hỗn hợp NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính độ đậm đặc tỷ lệ muối bột vô hỗn hợp ?

A. 32,81%

B. 23,81%

C. 18,23%

D. 18,32%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Xem thêm: xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền

BTNT “S”: nSO2=nH2S=0,8 mol

m dd NaOH = 200.1,28 = 256 gam

→ mNaOH = 256.25% = 64 gam

→ nNaOH = 1,6 mol

nNaOHnSO2=2

→ Muối sinh rời khỏi là Na2SO3

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Theo PTHH:

nNa2SO3=nSO2=0,8 molmNa2SO3=100,8g

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ :

m dd sau pư = 256 + 0,8.64 = 307,2 gam

Vậy C%Na2SO3=100,8307,2.100%=32,81%

Câu 7: Dẫn V lít khí SO2 vô hỗn hợp nước Br2 dư chiếm được hỗn hợp X. Cho thêm thắt hỗn hợp BaCl2 cho tới Khi kết tủa đạt cực lớn thì tạm dừng. Lọc kết tủa và sấy thô thu được một,165 gam hóa học rắn. V có mức giá trị là:

A. 0,112 lít.

B. 0,224 lít.

C. 0,336 lít.

D. 0,448 lít.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Chất rắn sau khoản thời gian sấy thô là BaSO4: nBaSO4=0,005 mol

SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2HBr

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

nH2SO4=nBaSO4=0,005 mol

nSO2=nH2SO4=0,005 mol

VSO2=0,112 lít

Câu 8: Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít SO2 (đktc) vô 125 ml Ba(OH)2 1M thì chiếm được hỗn hợp X (coi thể tích hỗn hợp ko đổi). Tính độ đậm đặc hóa học tan vô hỗn hợp X

A. 0,4M

B. 0,2M.

C.0,6M

D. 0,8M

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nOH=2nBa(OH)2=0,25 mol

nSO2=0,15 mol

1<nOHnSO2=1,67<2 sinh rời khỏi lếu láo hợp ý muối bột BaSO3 và Ba(HSO3)2

Gọi số mol BaSO3 và Ba(HSO3)2 thứu tự là x,y

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x x x

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y hắn y

x+y=0,125x+2y=0,15x=0,1y=0,025

CM Ba(HSO3)2=0,2M

Câu 9: Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí SO2(đktc) vô 2,5 lít Ba(OH)2 độ đậm đặc a M. Thu được 17,36 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,04.

B. 0,03.

C. 0,048.

D. 0,43.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nSO2=0,12 mol,nBaSO3=0,08 mol

Bảo toàn nhân tố S:

nSO2=nBaSO3+2nBa(HSO3)2

nBa(HSO3)2=0,02 mol

Bảo toàn nhân tố Ba:

nBa(OH)2=nBaSO3+nBa(HSO3)2=0,1 mol

CM Ba(OH)2=0,04M

Câu 10: lõi V lít SO2 (đktc) thuộc tính với 500ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M tạo ra trở thành 12 gam kết tủa.Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của V?

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D.8,96.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nCa(OH)2=0,25 mol;nCaSO3=0,1 mol

Giá trị Vmax Khi sinh rời khỏi lếu láo hợp ý muối bột CaSO3 và Ca(HSO3)2

Bảo toàn nhân tố Ca: nCa(OH)2=nCaSO3+nCa(HSO3)2

nCa(HSO3)2=0,15 mol

Bảo toàn nhân tố S:

nSO2=nCaSO3+2nCa(HSO3)2=0,4 mol

VSO2=8,96(l)

Câu 11: Dẫn V lít khí SO2 (ở đktc) qua chuyện 500 ml hỗn hợp Ca(OH)2 độ đậm đặc x M , sau phản xạ chiếm được 3,6 gam kết tủa và hỗn hợp A. Đun rét hỗn hợp A chiếm được thêm thắt 2,4 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là

A. 1,568 lít và 0,1 M

B. 22,4 lít và 0,05 M.

C. 0,1792 lít và 0,1 M

D. 1,12 lít và 0,2 M.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đun rét hỗn hợp A chiếm được thêm thắt kết tủa → đem muối bột Ca(HSO3)2

nCaSO3=0,03 mol

nCa(HSO3)2=nCaSO3=0,02 mol

Bảo toàn nhân tố S:

nSO2=nCaSO3+2nCa(HSO3)2=0,07VSO2=1,568(l)

Bảo toàn nhân tố Ca:

nCa(OH)2=nCaSO3+nCa(HSO3)2=0,05mol

CM Ca(OH)2=0,1M

Câu 12:Hãy chỉ ra rằng câu vấn đáp sai về SO2

A. SO2 thực hiện đỏ ửng quỳ tím

B. SO2 làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2

C. SO2 là hóa học khí, gold color

D. SO2 làm mất đi màu sắc cánh hoa hồng

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

SO2 là khí ko màu sắc.

Câu 13:Khí sunfurơ là hóa học có:

A. Tính khử mạnh.

B. Tính lão hóa mạnh.

C. Vùa đem tính lão hóa vừa phải đem tính khử.

D. Tính lão hóa yếu hèn.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Khí sunfurơ là SO2.

Trong SO2, lưu hoàng đem số lão hóa +4 là số lão hóa trung gian trá nên SO2 vừa phải đem tính lão hóa và tính khử.

Câu 14: Hóa hóa học dùng để làm phân biệt CO2 và SO2

A. nước brom

B. Bari hiđroxit

C. phenolphtalein

D. hỗn hợp nước vôi vô.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

SO2 làm mất đi thuốc nước brom còn CO2 thì ko

SO2 + Br2+ 2 H2O → 2 HBr + H2SO4

Câu 15: Cho những phản xạ sau:

a) 2SO2 + O2 xt,to2SO3

b) SO2 + 2H2S to 3S + 2H2O

c) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

d) SO2 + NaOH → NaHSO3

Các phản xạ nhưng mà SO2 đem tính khử là:

A. a, c, d

B. a,b,d

C. a,c

D. a,d

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

a/ 2SO2 + O2 xt,to2SO3

c/ SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Xem thêm: dấu hiệu của bệnh hiv ở nữ

Trong nhì phản xạ a và c, số lão hóa của S vô SO2 tăng kể từ +4 lên +6 vì thế SO2 thể hiện nay tính khử.

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4
 • H2S + H2SO4 đậm đặc → SO2↑+ 2H2O + S↓
 • 2H2S + 3O2 to 2SO2↑ + 2H2O
 • H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl
 • S + O2 to SO2
 • H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
 • S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2↑+ 2H2O
 • H2S + NaOH → NaHS + H2O
 • S + 2H2SO4 đặc to 3SO2↑+ 2H2O
 • 3H2S + 2HNO3 → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓
 • S + H2 to H2S
 • SO2 + Na2O to Na2SO3
 • SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O
 • SO2 + H2S → 3S↓ + 2H2O
 • 2SO2 + 2NaH → H2S↑ + Na2SO4
 • SO2 + Br2 + 2H2O →H2SO4 + 2HBr
 • SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4
 • 2SO2 + O2 to,V2O5 2SO3
 • 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4
 • SO3 + H2O → H2SO4
 • H2S + 2FeCl3 → S↓ + 2FeCl2 + 2HCl
 • 3H2S + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2↓ + 3S↓ + 2H2O
 • H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4
 • SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official