so sánh văn minh chăm pa và văn minh phù nam

Trả câu nói. Bài tập luyện 4 trang 108 SBT Lịch sử 10 sách Chân trời phát minh hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Lịch sử 10.

Giải sách bài bác tập luyện Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh Bài 17: Văn minh Phù Nam

Bạn đang xem: so sánh văn minh chăm pa và văn minh phù nam

Bài tập luyện 4 trang 108 SBT Lịch sử 10: Hãy đối chiếu sự giống như nhau và không giống nhau của văn minh Phù Nam với 2 nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc và Chăm-pa bám theo những tiêu chuẩn bên dưới đây:

- Điểm giống như nhau:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Điểm không giống nhau:

Tiêu chí

Văn minh Phù Nam

Văn minh Chăm-pa

Văn minh

Văn Lang - Âu Lac

Niên đại

Tín ngưỡng tôn giáo

Phong tục tập luyện quán

Thành tựu văn hoá nổi bật

Trả lời:

a. Điểm giống như nhau

- Cửa hàng hình thành:

+ Gắn với ĐK bất ngờ bên trên lưu vực của những dòng sông rộng lớn.

+ Nhờ ưu thế về ĐK bất ngờ, tài chính nông nghiệp trồng lúa nước là ngành tạo ra chủ yếu của người dân Việt cổ, Chăm-pa và Phù Nam.

+ Làng là tổ chức triển khai xã hội thịnh hành của người dân Việt cổ, Chăm-pa, Phù Nam

+ Cư dân bạn dạng địa là những người dân góp sức hầu hết vô quy trình xây cất nền văn minh của mình.

- Thành tựu:

+ Sớm tạo hình căn nhà nước; hàng đầu cỗ máy quốc gia là vua.

+ Có nhiều bước tiến thủ vô cuộc sống vật hóa học và ý thức.

b. Điểm không giống nhau

Tiêu chí

Văn minh Phù Nam

Văn minh Chăm-pa

Văn minh

Văn Lang - Âu Lạc

Niên đại

Thế kỉ I - VII

Thế kỉ II - XVII

Thế kỉ VII – II TCN

Tín ngưỡng tôn giáo

Xem thêm: vì sao chúng ta cần phải giữ chữ tín

- Tín ngưỡng: vạn vật hữu linh; phồn thực; thờ thần Mặt Trời

- Tôn giáo: Phật giáo, Hin-đu giáo

- Tín ngưỡng: vạn vật hữu linh, thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng phồn thực

- Tôn giáo: Phật giáo, Hin-đu giáo

- Tín ngưỡng: sùng bái bất ngờ, phồn thực, thờ cúng tổ tiên

Phong tục tập luyện quán

- Mai táng người bị tiêu diệt bên dưới nhiều hình thức

- Đeo đồ dùng trang sức đẹp, người sử dụng bùa chú…

- Ưa mến music, ca múa

- Tổ chức nhiều lễ hội

- Xăm bản thân, ăn trầu

- Làm bánh chưng, bánh giày

- Ưa mến ca múa…

Thành tựu văn hoá nổi bật

- Tượng thần Visnu Bình Hòa

- Thánh địa Mỹ Sơn

- Phật viện Đồng Dương

- Thành Cổ Loa

- …

Xem tăng câu nói. giải sách bài bác tập luyện Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác: 

Bài tập luyện 1 trang 105 SBT Lịch sử 10: Nam Tề thư”, một văn tự cổ của Trung Hoa, đem biên chép về người Phù Nam như sau...

Bài tập luyện 2 trang 106 SBT Lịch sử 10: Hãy để ý, thám thính điểm giống như nhau và không giống nhau thân thiết 2 tượng đồng nằm trong văn minh Phù Nam với văn minh Chăm-pa

Bài tập luyện 3 trang 107 SBT Lịch sử 10: Quan sát Hình 17.3, em hãy đánh giá về kinh nghiệm sản xuất những loại đồ dùng trang sức đẹp của người dân Phù Nam

Bài tập luyện 4 trang 108 SBT Lịch sử 10: Hãy đối chiếu sự giống như nhau và không giống nhau của văn minh Phù Nam với 2 nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc và Chăm-pa bám theo những tiêu chuẩn bên dưới đây

Bài tập luyện 5 trang 109 SBT Lịch sử 10: Quốc gia Phù Nam tạo hình bên trên những hạ tầng nào? Những hạ tầng ấy đem gì khác lạ ví với việc Thành lập và hoạt động của Vương quốc Lâm Ấp

Bài tập luyện 6 trang 109 SBT Lịch sử 10: ãy nêu những đường nét chủ yếu về tình hình tài chính, văn hoá, xã hội của vương quốc cổ Phù Nam

Câu 1: Trên hạ tầng của văn hoá Óc Eo, một vương quốc cổ đã và đang được tạo hình với tên thường gọi là Vương quốc

Câu 2: Trong những thế kỉ III - V là giai đoạn vương quốc Phù Nam

Câu 3: Các hoạt động và sinh hoạt tài chính chủ yếu của người dân Phù Nam là

Câu 4: Xã hội Phù Nam bao hàm những đẳng cấp chủ yếu nào

Xem tăng câu nói. giải sách bài bác tập luyện Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác: 

Bài 15: Văn minh Văn Lan - Âu Lạc

Bài 16: Văn minh Chăm-pa

Xem thêm: so sánh các số tròn trăm tròn chục

Bài 18: Văn minh Đại Việt

Bài 19: Các dân tộc bản địa bên trên Trái Đất nước Việt Nam

Bài 20: Khối đại kết hợp dân tộc bản địa Việt Nam