số la mã xv

Số La Mã từ là 1 cho tới 30

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Học toán lớp 3 số La mã con cái được tìm hiểu hiểu những chữ số quan trọng đặc biệt. Sau đó là kiến thức và kỹ năng trọng tâm kèm cặp bài xích luyện vận dụng, con cái rất có thể xem thêm.

Học toán lớp 3 thích nghi chữ số La mã con cái được tìm hiểu hiểu những chữ số quan trọng đặc biệt. Con cần được ghi lưu giữ những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI nhằm kể từ bại biết áp dụng nhập thực tiễn như biết xem ngày giờ, ghi lại mục lục…1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm thích nghi với chữ số La mã

Bạn đang xem: số la mã xv

1.1 Chữ số La mã là gì?

Chữ số La mã là khối hệ thống chữ số quan trọng đặc biệt, lúc bấy giờ được dùng trong: những bảng đo đếm được viết số, mặt mũi đồng hồ đeo tay, những mục lục chính…

Ví dụ:

Mặt đồng hồ đeo tay những chữ số La mã:

 Mặt đồng hồ đeo tay những chữ số La mã

Các chữ số La mã thông thường người sử dụng là:

I : một

V : năm

X : mười

1.2 Các chữ số La mã kể từ I cho tới XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

2. Cách gọi chữ số La mã

2.1 Giới thiệu số La mã

Chữ số La mã

Giá trị

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

Xem thêm: phần lớn các ion khoáng xâm nhập

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

Xem thêm: bảng số chẵn

20

XXI

21

2.2 Cách gọi chữ số La mã

Cách gọi chữ số La mã như là với cơ hội gọi những số lượng bất ngờ.

Ví dụ:

III có mức giá trị là 3, gọi là ba

IX có mức giá trị là 9, gọi là chín

XX có mức giá trị là trăng tròn, gọi là nhì mươi

XIX có mức giá trị là 19, gọi là mươi chín

2.3 Quy tắc viết lách chữ số La mã.

2.3.1. Quy tắc chữ số La mã thêm nữa mặt mũi phải

2.3.2. Quy tắc chữ số La mã thêm nữa mặt mũi trái

2.4 Những cảnh báo khi tham gia học toán lớp 3 thích nghi với chữ số La mã

Học sinh nên nhớ và gọi được những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI 

Phân biệt rõ rệt những kí tự động dễ dẫn đến lầm lẫn theo đuổi thói quen thuộc như: VI, IV; với IX những em rất dễ dàng sai lầm theo đuổi quán tính chủ quan Khi viết lách VIII, những em tiếp tục lại thêm thắt I nhập nhằm trở nên VIIII như vậy là sai

3. Bài luyện thích nghi với chữ số La mã

Để học tập chất lượng phần chữ số La mã này, những em cần thiết với những chữ số La mã, biết phương pháp gọi một cơ hội thành thục, thông thường xuyên thực hiện bài xích luyện. Từ bại biết phương pháp phần mềm nhập vào thực tiễn cuộc sống đời thường như biết phương pháp gọi đồng hồ đeo tay bằng văn bản số la mã, bịa đặt những mục lục chủ yếu nhập vở viết lách.

Sau đó là một số trong những Việc nhằm những bố mẹ, học viên nằm trong rèn luyện, tham lam khảo: 

3.1. Bài tập

Bài 1

Đọc những chữ số La mã sau: 

I, III, VII, XIV, XII, XIX, XXI 

Bài 2

Sắp xếp chữ số La mã theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn và kể từ rộng lớn xuống bé: 

I, VII, IX, XI, V, IV, II, XVIII 

Bài 3

Viết những số kể từ 10 cho tới 21 bằng văn bản số La mã 

Bài 4

Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Bài 5

Thực hiện tại những quy tắc tính sau: 

X - IV = ? 

XX - IX = ? 

XIX - IX = ? 

IV + V = ? 

V + IX = ? 

3.2. Đáp án

Bài 1 

Cách gọi chữ số La mã là: 

I: có mức giá trị = 1 nên gọi là một 

III: có mức giá trị = 3 nên gọi là ba 

VII: có mức giá trị = 7 nên gọi là bảy 

XIV: có mức giá trị = 14 nên gọi là mươi bốn 

XII: có mức giá trị = 12 nên gọi là mươi hai 

XIX: có mức giá trị = 19 nên gọi là mươi chín

XXI: có mức giá trị = 21 nên gọi là nhì mươi mốt 

Bài 2 

Thứ tự động bố trí kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn là: 

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XVIII 

Thứ tự động bố trí kể từ rộng lớn xuống bé nhỏ là: 

XVIII, XI, IX, VII, V, IV, II, I 

Bài 3

Cách viết lách chữ số la mã kể từ 10 cho tới 21 là: 

10 viết lách là X 

11 viết lách là XI 

12 viết lách là XII 

13 viết lách là XIII 

14 viết lách là XIV 

15 viết lách là XV 

16 viết lách là XVI 

17 viết lách là XVII 

18 viết lách là XVIII 

19 viết lách là XIX 

20 viết lách là XX 

21 viết lách là XXI 

Bài 4 

Đồng hồ nước A chỉ: mươi nhì giờ tầm thường 5 phút 

Đồng hồ nước B chỉ: mươi nhì giờ mươi lăm phút 

Đồng hồ nước C chỉ: thân phụ giờ đúng 

Bài 5: 

X - IV = VI

Vì: X = 10, IV=4, tuy nhiên 10 - 4 = 6, 6 viết lách chữ số La mã là VI 

XX - IX = XI

Vì: XX = trăng tròn, IX = 9, tuy nhiên trăng tròn - 9 = 11, 11 viết lách chữ số La mã là XI 

IV + V = IX

Vì: IV = 4, V = 5, tuy nhiên 4 + 5 = 9, 9 viết lách chữ số La mã là IX 

V + IX = XIV

Vì: V = 5, IX = 9, tuy nhiên 5 + 9 = 14, 14 viết lách chữ số La mã là XIV