sin60 độ

Câu hỏi:

20/03/2022 12,956

Giá trị của cos30°+sin60° bằng bao nhiêu?

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án: C

Giải thích:

Lời giải

cos30°+sin60°=32+32=3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những xác định sau, xác định nào sai?

Câu 2:

Trong những đẳng thức tại đây, đẳng thức nào đúng?

Câu 3:

Điều xác định nào là tại đây là đúng?

Xem thêm: 10 mũ 12 bằng bao nhiêu

Câu 4:

Rút gọn gàng biểu thức P=1sin2x2sinx.cosx ta được

Câu 5:

Giá trị của E=sin36°cos6°sin126°cos84° là

Câu 6:

Khẳng tấp tểnh nào là tại đây là sai?

Câu 7:

Đẳng thức nào là sau đây đúng?

Câu 8:

Giá trị của B=cos273°+cos287°+cos23°+cos217° là

Câu 9:

Chọn mệnh đề đúng?

Câu 10:

Giá trị của A=tan5°.tan10°.tan15°...tan80°.tan85° là

Câu 11:

Biểu thức fx=3sin4x+cos4x2sin6x+cos6x có độ quý hiếm bằng:

Câu 12:

Trong những đẳng thức tại đây, đẳng thức nào đúng?

Xem thêm: soạn bài viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Câu 13:

Tìm khẳng định sai trong những xác định sau:

Câu 14:

Trong những đẳng thức tại đây, đẳng thức nào sai?

Câu 15:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?