sách kiểm tra mù màu
Sách kiểm tra quáng gà color Ishihara gói gọn chắc hẳn rằng, gọn gàng nhẹ nhõm thuận tiện khi vận fake.

Sau đấy là một bài xích test giản dị và đơn giản đánh giá quáng gà color Ishihara. Rất giản dị và đơn giản chúng ta chỉ việc xem sét số mặt mũi trong những hình trụ. Mỗi hình chúng ta nom trong tầm 5s tiếp sau đó đối chiếu với thành phẩm nhằm đánh giá coi đôi mắt của mình đem chất lượng tốt hay là không.

Bạn đang xem: sách kiểm tra mù màu

Tấm số 1:

 • Tất cả quý khách tiếp tục bắt gặp một trong những 12, bao hàm cả những người dân bị quáng gà color trọn vẹn - Nếu ai cơ bảo rằng bọn họ hoàn toàn có thể bắt gặp một chiếc gì cơ, hoặc bắt gặp một chiếc gì cơ không giống - bọn họ đang được xạo chúng ta :)

Tấm số 2:

 • Nếu nom thấy số 8: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu nom thấy số 3: là kẻ bị quáng gà red color.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị quáng gà color toàn cỗ.

Tấm số 3:

 • Nếu nhìn thấy số 29: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu bắt gặp số 70: là kẻ bị quáng gà red color và xanh xao lục.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị quáng gà color toàn cỗ.

Tấm số 4:

 • Nếu bắt gặp số 5: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu bắt gặp số 2: là kẻ bị quáng gà red color và xanh xao lục.
 • Nếu ko thấy số gì: là kẻ bị quáng gà color toàn cỗ.

Tấm số 5:

 • Nhìn thấy số 3: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 5: là kẻ bị quáng gà red color và xanh xao lục.
 • Không thấy số gì: phần nhiều là kẻ bị quáng gà màu

Tấm số 6:

 • Nhìn thấy số 15: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 17: là kẻ bị quáng gà red color và xanh xao lục.
 • Không thấy số gì: phần nhiều là kẻ bị quáng gà màu

Tấm số 7:

 • Nhìn thấy số 74: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 21: là kẻ bị quáng gà red color và xanh xao lục.
 • Không thấy số gì: phần nhiều là kẻ bị quáng gà màu

Tấm số 8:

Xem thêm: văn 8 tập 2 trang 108

 • Nhìn thấy số 6: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người quáng gà color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 9


 

 • Nhìn thấy số 45: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người quáng gà color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 10

 • Nhìn thấy số 5: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người quáng gà color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 11

 • Nhìn thấy số 7: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người quáng gà color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 12

 • Nhìn thấy số 16: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người quáng gà color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 13

 • Nhìn thấy số 73: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người quáng gà color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 14

Xem thêm: kể lại một trải nghiệm buồn của em ngắn gọn

 • Không đem gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc quáng gà color trọn vẹn ko thể bắt gặp ngẫu nhiên số nào là.
 • Nhìn thấy số 5: là người bị quáng gà red color và xanh xao lục

Tấm số 15

 • Không đem gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc quáng gà color trọn vẹn ko thể bắt gặp ngẫu nhiên số nào là.
 • Nhìn thấy số 45: là người bị quáng gà red color và xanh xao lục

Tấm số 16

 • Nhìn thấy số 26: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 6, số 2 mờ: người bị quáng gà red color ( protanopia ) tiếp tục bắt gặp số 6 còn người bị quáng gà red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 2 nhòa nhòa.
 • Nhìn thấy số 2, số 6 mờ: người bị quáng gà màu xanh da trời lục ( deuteranopia ) tiếp tục bắt gặp số 2 còn là một người bị quáng gà màu xanh da trời lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 6 nhòa nhòa.

Tấm số 17

 • Nhìn thấy số 42: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 2, số 4 mờ: người bị quáng gà red color ( protanopia ) tiếp tục bắt gặp số 2 còn người bị quáng gà red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 4 nhòa nhòa.
 • Nhìn thấy số 4, số 2 mờ: người bị quáng gà màu xanh da trời lục ( deuteranopia ) tiếp tục bắt gặp số 4 còn là một người bị quáng gà màu xanh da trời lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 2 nhòa nhòa.