quan hệ hỗ trợ trong quần thể là

Quan hệ tương hỗ vô quần thể là

Bạn đang xem: quan hệ hỗ trợ trong quần thể là

Quan hệ tương hỗ vô quần thể là


mối mối quan hệ Một trong những thành viên loại vật vô một vùng tương hỗ cho nhau trong những hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

mối mối quan hệ Một trong những thành viên loại vật hùn nhau trong những hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

mối mối quan hệ Một trong những thành viên nằm trong loại tương hỗ nhau trong những việc thiên di tự mùa thay cho thay đổi.

mối mối quan hệ Một trong những thành viên nằm trong loại tương hỗ cho nhau trong những hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Quan hệ tương hỗ vô quần thể là quan hệ Một trong những thành viên nằm trong loại tương hỗ cho nhau trong những hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

Chọn D

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể

  Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể

 • Xem thêm: Truy lùng kho sỉ giày Sneaker chất lượng, uy tín

 • Kết trái khoáy ở đầu cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

  Kết trái khoáy ở đầu cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

 • Măt đa phần của tinh lọc đương nhiên là gì ?

  Măt đa phần của tinh lọc đương nhiên là gì ?

 • Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể?

  Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể?

 • Đối với tiến thủ hoá, thông thường biến chuyển với ý nghĩa:

  Đối với tiến thủ hoá, thông thường biến chuyển với ý nghĩa:

 • Cơ quan tiền tương đương là dẫn chứng triệu chứng tỏ

  Cơ quan tiền tương đương là dẫn chứng triệu chứng tỏ

 • Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

  Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

  Xem thêm: nhật ký mối tình điền viên