phím f và j thuộc hàng phím nào

Câu hỏi:

10/07/2022 1,744

A. Hàng phím số.

Bạn đang xem: phím f và j thuộc hàng phím nào

B. Hàng phím bên trên.

C. Hàng phím hạ tầng.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hàng phím dưới

Đáp án đích là: C

Hai phím đem gờ (F và J) nằm trong mặt hàng phím hạ tầng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phím Enter vì thế ngón tay này phụ trách?

Câu 2:

Trên keyboard đem 2 phím đem gờ là những phím nào?

Xem thêm: phần lớn các ion khoáng xâm nhập

Câu 3:

Trên điểm chủ yếu của keyboard bao gồm bao nhiêu mặt hàng phím?

Câu 4:

Trên keyboard đem phím lâu năm nhất, gọi là phím cơ hội. Phím cơ hội nằm ở vị trí mặt hàng phím nào?

Câu 5:

Vì sao nhị phím F và J lại sở hữu gờ?

Câu 6:

Trên keyboard đem phím này lâu năm nhất?

Câu 7:

Phím Caps Lock vì thế ngón tay này phụ trách?

Câu 8:

Các phím 6, 7, Y, U, H, J, N, M vì thế ngón tay này phụ trách?

Câu 9:

Các phím 4, 5, R, T, F, G, V, B vì thế ngón tay này phụ trách?

Xem thêm: hoá 10 cánh diều trang 20

Câu 10:

Khi gõ phím em đặt điều những ngón tay lên mặt hàng phím nào?

Câu 11:

Khi gõ keyboard, nhị ngón loại đặt tại phím nào?

Câu 12:

Ích lợi của việc học tập gõ keyboard vì thế 10 ngón? Hãy lựa chọn đáp án sai.