phép nhân và phép chia hai phân số

Giải bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1

I. Giải Toán lớp 5 trang 11

Đáp án và Hướng dẫn giải bài bác 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số hùn những em hiểu rằng kỹ năng và kiến thức của bài bác cơ hội triển khai phép nhân và phép chia hai phân số, cơ hội phần mềm kỹ năng và kiến thức nhằm thực hiện bài bác luyện phần mềm thực hành thực tế.

Bạn đang xem: phép nhân và phép chia hai phân số

Giải Toán lớp 5 trang 11 bài bác 1

Tính:

a) \dfrac{3}{10}\times \dfrac{4}{9} ;

b) \dfrac{6}{5}:\dfrac{3}{7} ;

c) \dfrac{3}{4}\times \dfrac{2}{5} ;

d)\dfrac{5}{8}:\dfrac{1}{2} .

e) 4 \times \dfrac{3}{8} ;

f) 3:\dfrac{1}{2} ;

g) \dfrac{1}{2}:3.

Hướng dẫn giải:

a) Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

b) Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

c) Tính và rút gọn gàng phân số

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 1:

a)\dfrac{3}{10}\times\dfrac{4}{9}=\dfrac{3\times 4}{10\times 9}=\dfrac{3\times 2\times 2}{5\times 2\times 3 \times3}=\dfrac{2}{5\times 3}=\dfrac{2}{15}

b)\dfrac{6}{5}:\dfrac{3}{7}=\dfrac{6}{5}\times\dfrac{7}{3}=\dfrac{42}{15}=\dfrac{14}{5}

c)\dfrac{3}{4}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{3\times 2}{4\times 5}=\dfrac{6}{20}=\dfrac{3}{10}

d)\dfrac{5}{8}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{8}\times \dfrac{2}{1}=\dfrac{5\times 2}{8\times1}=\dfrac{10}{8}=\dfrac{5}{4}

e)4\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{4}{1}\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{4\times3}{1\times8}=\dfrac{12}{8}=\dfrac{3}{2}

f)3:\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{1}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{1}\times\dfrac{2}{1}=\dfrac{6}{1}=6

g)\dfrac{1}{2}:3=\dfrac{1}{2}:\dfrac{3}{1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}

Giải Toán lớp 5 trang 11 bài bác 2

Tính

a)\dfrac{9}{10}\times\dfrac{5}{6}

b)\dfrac{6}{25}:\dfrac{21}{20}

c)\dfrac{40}{7}\times\dfrac{14}{5}

d)\dfrac{17}{13}:\dfrac{51}{26}

Hướng dẫn giải:

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

- Tính và rút gọn gàng phân số

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 2:

a)\dfrac{9}{10}\times\dfrac{5}{6}=\dfrac{9\times5}{10\times6}=\dfrac{3\times3\times5}{2\times5\times2\times 3}=\dfrac{3}{4}

b)\displaystyle\dfrac{6}{25}:\dfrac{21}{20}=\dfrac{6}{25}\times\dfrac{20}{21}={{6\times20}\over{25\times 21}}=\dfrac{3\times2\times4\times5}{5\times5\times7\times3}=\dfrac{8}{35}

Xem thêm: mổ giãn tĩnh mạch thừng tinh bao nhiêu tiền

c)\dfrac{40}{7}\times\dfrac{14}{5}=\dfrac{40\times14}{7\times5}=\dfrac{5\times8\times2\times7}{5\times7}=16

d)\displaystyle\dfrac{17}{13}:\dfrac{51}{26}=\dfrac{17}{13}\times\dfrac{26}{51}={{17\times26}\over{13\times 51}}=\dfrac{17\times2\times13}{13\times3\times17}=\dfrac{2}{3}

Giải Toán lớp 5 trang 11 bài bác 3

Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều nhiều năm \frac{1}{2} m, chiều rộng lớn \frac{1}{3} m. Chia tấm bìa cơ trở nên 3 phần đều nhau. Tính diện tích S của từng phần.

Hướng dẫn giải:

- Tính diện tích S tấm bìa tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S từng phần tớ lấy diện tích S tấm bìa phân tách mang đến 3.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 3:

Diện tích tấm bìa là:

\displaystyle\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\;(m^2)

Diện tích từng phần là:

\displaystyle{1\over 6}:3={1\over{18}}\;(m^2)

Đáp số: \frac{1}{18} (m2).

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

II. Lý thuyết Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số

a) Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

Ví dụ: \dfrac{2}{7}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{2\times 5}{7\times9}=\dfrac{10}{63}

b) Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Ví dụ:

\dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{4}{5}\times\dfrac{8}{3}=\dfrac{32}{15}

Các đặc điểm của quy tắc nhân phân số:

+) Tính hóa học phú hoán : Khi thay đổi vị trí những phân số nhập một tích thì tích của bọn chúng không bao giờ thay đổi.

+) Tính hóa học kết hợp: Khi nhân một tích nhị phân số với phân số loại tía, tớ rất có thể nhân phân số loại nhất với tích của nhị phân số sót lại.

+ Tính hóa học phân phối: Khi nhân một tổng nhị phân số với phân số loại tía, tớ rất có thể nhân theo lần lượt từng phân số của tổng với phân số loại tía rồi với mọi sản phẩm này lại cùng nhau.

+ Nhân với số 1: Phân số nào là nhân với cùng 1 cũng vị chủ yếu phân số cơ.

Lưu ý: tớ thông thường vận dụng những đặc điểm của quy tắc nhân phân số trong những bài bác tính nhanh chóng.

Nắm vững chắc được những kỹ năng và kiến thức lý thuyết này, những em tiếp tục áp dụng giải những bài bác luyện bên dưới và đối chiếu so sánh sản phẩm giải của tớ.

>> Chi tiết: Lý thuyết Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ cung ứng toàn cỗ điều giải SGK và VBT Toán 5 của từng bài học kinh nghiệm khiến cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán và ôn luyện cho những bài bác thi đua học tập kì. Toàn cỗ tư liệu bên trên phía trên đề được chuyên chở free nhằm dùng.

III. Bài luyện Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5

  • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 8: Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số
  • Giải Vở rèn luyện Toán lớp 5 luyện 1: Ôn tập: Phép nhân và quy tắc phân tách những phân số
  • Bài luyện Toán lớp 5: Phép nhân và quy tắc phân tách nhị phân số

IV. Bài luyện đánh giá loài kiến thức

Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 12, 13, 14: Hỗn số

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 10: Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhị phân số

Toán lớp 5 trang 11 phần Giải bài bác 1, 2, 3 SGK Toán 5: Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số với điều giải cụ thể rõ rệt từng bài bác luyện theo gót khuông công tác chuẩn chỉnh SGK hùn những em ôn luyện, tập luyện kĩ năng giải Toán Chương 1 lớp 5. Sau phía trên chào những em nằm trong tìm hiểu thêm.

Giải bài bác luyện trang 11 SGK Toán 5: Ôn luyện phép nhân và phép chia hai phân số với cách thức giải và điều giải cụ thể mang đến từng dạng bài bác luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm, tóm được cơ hội giải những dạng toán phép nhân và phép chia hai phân số chuẩn chỉnh nhất, việc với điều văn, khối hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức Toán 5 chương 1: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ trọng. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích S. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: một vật dao động điều hoà trên trục ox

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm tăng Vở bài bác luyện Toán lớp 5  hoặc đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo gót chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng của cục Giáo Dục. Những đề thi đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục đích tạo nên mang đến học viên lớp 5 những đề ôn thi đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyên chở free đề thi đua về và ôn luyện.

Tham khảo những dạng bài bác luyện môn Toán khác:

  • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn luyện đối chiếu nhị phân số
  • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5: Luyện luyện phân số thập phân
  • Giải bài bác 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5: Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhị phân số

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 5, VnDoc chào những thầy thầy giáo, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất ao ước có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.