phép chia đa thức 1 biến


Ta trình diễn luật lệ phân chia tương tự động như cơ hội phân chia những số đương nhiên.

1. Các kỹ năng cần thiết nhớ

Chia nhiều thức một đổi mới vẫn chuẩn bị xếp

Bạn đang xem: phép chia đa thức 1 biến

- Muốn phân chia nhiều thức một đổi mới $A$ mang đến nhiều thức một biến$B \ne 0$ , trước không còn tao cần bố trí những nhiều thức này theo đuổi lũy quá hạn chế dần dần của và một đổi mới và triển khai luật lệ phân chia như luật lệ phân chia những số đương nhiên.

- Với nhị nhiều thức tùy ý $A$ và $B$ của một đổi mới $\left( {B \ne 0} \right)$, tồn bên trên độc nhất nhị nhiều thức $Q$ và $R$ sao mang đến $A = B.Q + R$

Trong cơ $R = 0$ hoặc bậc của $R$ thấp rộng lớn bậc của $B.$

+ Nếu $R = 0$ thì luật lệ phân chia $A$ mang đến $B$ là luật lệ phân chia không còn.

+ Nếu $R \ne 0$ thì luật lệ phân chia $A$ mang đến $B$ là luật lệ phân chia với dư.

Ví dụ 1:

Ta ghi chép lại \(\left( {6{x^3} - 7{x^2} - x + 2} \right):\left( {2x + 1} \right) = 3{x^2} - 5x + 2\). Nhận thấy số dư \(R = 0\) nên đó là luật lệ phân chia không còn.

Ví dụ 2:

Ta ghi chép lại \({x^3} - 3{x^2} + 2x + 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 6} \right) - 5\) . Vì \(R =  - 5 \ne 0\) nên đó là luật lệ phân chia với dư.

2. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Tìm thương, số dư của luật lệ phân chia nhiều thức một đổi mới vẫn chuẩn bị xếp

Phương pháp:

Muốn phân chia nhiều thức một đổi mới $A$ mang đến nhiều thức một biến$B \ne 0$ , trước không còn tao cần bố trí những nhiều thức này theo đuổi lũy quá hạn chế dần dần của và một đổi mới và triển khai luật lệ phân chia như luật lệ phân chia những số đương nhiên.

Xem thêm: chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập

Dạng 2:  Xác quyết định hằng số \(a,b\) sao được cho phép phân chia mang đến trước là luật lệ phân chia không còn.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù luật lệ phân chia không còn với số dư \(R = 0\) nhằm thám thính \(a,b\) .

Chú ý:

\(Ax + B = 0\) với \(\forall x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: trẻ sốt phát ban tắm lá gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.