phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

Cập nhật ngày: 19-08-2022


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu này tại đây không thể hiện tại sự di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính nước ta?

Xuất hiện tại những ngành công nghiệp trọng tâm.

B

Phân hóa phát triển trong những vùng nội địa.

C

Hình trở nên những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

D

Hình trở nên những vùng kinh tế tài chính trọng tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện tại của di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính ở việt nam là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới mẻ Thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế đổi mới tăng, công nghiệp khai quật tách.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính then chốt.

Trong chống I, tỉ trọng ngành thủy sản sở hữu Xu thế tăng tự nguyên vẹn nhân hầu hết này sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản đa dạng.

B

Trang trang bị càng ngày càng được tân tiến.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu trái ngược kinh tế tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện tại của di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính ở việt nam là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới mẻ Thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế đổi mới tăng, công nghiệp khai quật tách.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính then chốt.

Phát biểu này tại đây chính với di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính ở việt nam hiện tại nay?

A

Hình trở nên những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

B

Nhiều mô hình công ty mới mẻ Thành lập và cải tiến và phát triển.

C

Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt tự Nhà nước cai quản lí.

D

Tỉ trọng chống công nghiệp và kiến thiết tăng.

Hạn chế lớn số 1 của sự việc phát triển kinh tế tài chính việt nam vô thời hạn qua loa là

A

tăng trưởng tạm thời.

B

tăng trưởng với vận tốc lừ đừ.

C

tăng trưởng hầu hết theo gót chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều trong những ngành.

Việc tách tỉ trọng cây hoa màu, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục đích mục tiêu hầu hết này sau đây?

A

Tạo rời khỏi nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp sang trọng phát triển sản phẩm hoá.

Nguyên nhân thực hiện di chuyển cơ cấu tổ chức những bộ phận kinh tế tài chính ở việt nam hầu hết là do

A

nền kinh tế tài chính việt nam đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tao đang được cải tiến và phát triển kinh tế tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá.

D

phát triển nền kinh tế tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết vô quy trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá tổ quốc là

A

tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh chóng.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D

tăng làm việc sở hữu trình độ chuyên môn cao.

Vai trò cần thiết của chống kinh tế tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện tại ở

A

đóng gom tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP.

B

tỉ trọng tăng nhanh chóng vô cơ cấu tổ chức GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính.

D

tỉ trọng vô cơ cấu tổ chức GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định ấn định.

Việc tạo hình những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở việt nam nhằm mục đích mục tiêu hầu hết này sau đây?

Xem thêm: Truy lùng kho sỉ giày Sneaker chất lượng, uy tín

A

Phát triển kinh tế tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển kinh tế tài chính và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và bảo đảm môi trường thiên nhiên.

Kết trái ngược này sau đó là lớn số 1 của quy trình tăng mạnh cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở nước ta?

A

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh và khu vực công nghiệp.

B

Hình trở nên những vùng động lực và khu vực technology cao.

C

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, phân hóa những vùng phát triển.

Khu vực kinh tế tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng tự nguyên vẹn nhân hầu hết này sau đây?

A

Khai thác sở hữu hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của không ít tổ chức triển khai.

C

Tận dụng đảm bảo chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối xuất hiện, hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn.

Xu phía di chuyển cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính theo gót bờ cõi ở việt nam không cần là

A

hình trở nên những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và cây hoa màu.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng kinh tế tài chính động lực, tạo hình vùng kinh tế tài chính trọng tâm.

D

xây dựng những khu vực công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp sở hữu quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đúng với chống III (dịch vụ) vô cơ cấu tổ chức GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính và khu đô thị cải tiến và phát triển.

B

Có những bước phát triển ở một trong những mặt mày.

C

Dịch vụ góp sức nhỏ vô phát triển kinh tế tài chính.

D

Nhiều mô hình công ty vừa được Thành lập.

Cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp của việt nam đang được di chuyển theo gót hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tách tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tách tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo vô nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm vô cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định vô cơ cấu GDP.

Thành phần kinh tế tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính nước ta?

D

Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng đặc biệt này tại đây không chính với việc di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo gót bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện tại những khu vực công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng kinh tế tài chính biến hóa năng động.

C

Hình trở nên những vùng kinh tế tài chính trọng tâm.

D

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh nông nghiệp.

Hạn chế vô di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của việt nam thời hạn qua loa là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp tách liên tiếp.

B

tốc phỏng di chuyển còn lừ đừ.

C

tỉ trọng công ty tách và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến thiết thấp.

Phát biểu này tại đây chính với Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

A

Tốc phỏng di chuyển ra mắt còn lừ đừ.

B

Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt.

C

Đáp ứng không thiếu thốn sự cải tiến và phát triển tổ quốc.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.

Xem thêm: Cách buộc dây giày Jordan cổ thấp cực chất