phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về lực ma sát trượt

Câu hỏi:

16/05/2020 14,254

A.  Lực ma mãnh sát trượt luôn luôn ngược phía với trả động

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về lực ma sát trượt

B. Lực ma mãnh sát ngủ luôn luôn thăng bằng với nước ngoài lực bịa đặt nhập vật

Đáp án chủ yếu xác

C. Khi Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực rộng lớn hon lực ma mãnh sát ngủ cực lớn thì ma mãnh sát ngủ trả trở thành ma mãnh sát trượt

D. Lực ma mãnh sát ngủ còn vào vai trò là lực trừng trị động

Chọn đáp án B

+ Lực ma mãnh sát ngủ chỉ thăng bằng vói nước ngoài lực bịa đặt nhập vật và đem Xu thế kéo vật trả động

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tuyên bố sai tại đây về lực ma mãnh sát trượt?

A. lực ma mãnh sát trượt luôn luôn chống lại vận động của vật bị tác dụng

B. lực ma mãnh sát ngủ chỉ xuất hiện tại Lúc đem vận động trượt đằm thắm 2 vật

C. Lực ma mãnh sát trượt đem chiều ngược lại vận động (tương đối) của vật

D. Lực ma mãnh sát trượt có tính rộng lớn tỉ trọng với áp lực đè nén ở mặt mũi tiếp xúc

Câu 2:

Chọn tuyên bố đích nhất

A. Lực ma mãnh sát trượt dựa vào diện tích S mặt mũi tiếp xúc

B. Lực ma mãnh sát trượt tùy theo đặc thù của những mặt mũi tiếp xúc

C. Khi 1 vật Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực vẫn đứng yên lặng thì lực ma mãnh sát ngủ to hơn nước ngoài lực

D. Quyển sách ở yên lặng bên trên mặt mũi bàn ở ngang vì như thế trọng tải và lực ma mãnh sát ngủ tính năng lên cuốn sách thăng bằng nhau

Câu 3:

Chọn tuyên bố sai. Độ rộng lớn của lực ma mãnh sát trượt

A. phụ nằm trong nhập diện tích S xúc tiếp của vật

B. không tùy theo vận tốc của vật

C. tỉ lệ với kích cỡ của áp lực

Xem thêm: bài 2 biểu đồ hình quạt tròn

D. phụ nằm trong nhập vật tư và đặc thù của nhị mặt mũi tiếp xúc

Câu 4:

Chọn câu sai

A. Lực ma mãnh sát trượt xuất hiện tại Lúc vật này trượt bên trên vật không giống. 

B. Hướng của ma mãnh sát trượt tiếp tuyến vói mặt mũi xúc tiếp và ngược hướng vận động.

C. Hệ số ma mãnh sát quặt luôn luôn vì chưng thông số ma mãnh sát trượt.

D. Viên gạch men ở yên lặng bên trên mặt mũi phẳng phiu nghiêng Lúc có công năng của lực ma mãnh sát ngủ. 

Câu 5:

Lực ma mãnh sát trượt đem chiều luôn

A.  ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời của vật

B. ngược chiều với tốc độ của vật

C. cùng chiều với véc tơ vận tốc tức thời của vật

D. cùng chiều với tốc độ của vật

Câu 6:

Khi tăng lực xay của xúc tiếp đằm thắm nhị vật thì thông số ma mãnh sát đằm thắm nhị mặt mũi tiếp xúc

A. tăng lên

B. giảm đi

C. không đổi

D. tăng rồi giảm

Câu 7:

Tìm tuyên bố sai tại đây về lực ma mãnh sát nghỉ?

A. lực ma mãnh sát ngủ chỉ xuất hiện tại Lúc có công năng của nước ngoài lực nhập vật

B. Chiều của lực ma mãnh sát ngủ dựa vào chiều của nước ngoài lực

C. Độ rộng lớn của lực ma mãnh sát ngủ cũng tỉ trọng với áp lực đè nén ở mặt mũi tiếp xúc

Xem thêm: dấu hiệu của bệnh hiv ở nữ

D. Lực ma mãnh sát ngủ là lực trừng trị động ở những loại xe cộ, tàu hỏa