nói về một chất điểm dao động điều hòa phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/09/2019 78,696

A. Tại địa điểm biên, hóa học điểm có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực lớn và tốc độ cực lớn.

Bạn đang xem: nói về một chất điểm dao động điều hòa phát biểu nào sau đây đúng

B. Ở địa điểm biên, hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời vì thế ko và tốc độ vì thế ko.

C. Tại địa điểm thăng bằng, hóa học điểm có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực lớn và tốc độ vì thế ko.

Đáp án chủ yếu xác

D. Ở địa điểm thăng bằng, hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời vì thế ko và tốc độ cực lớn.

Đối với hóa học điểm xấp xỉ điều tiết, Khi hóa học điểm ở:

+ ở biên thì khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời rất rất đái (=0) và khuôn khổ tốc độ rất rất đại

+ ở VTCB thì khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời cực lớn (tốc phỏng rất rất đại) và tốc độ có tính rộng lớn rất rất đái (=0)

Chọn đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ điều tiết có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực lớn là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14 . Tốc phỏng khoảng của vật nhập một chu kì xấp xỉ là

A. 0 cm/s.

B. 15 cm/s.

C. đôi mươi cm/s.

D. 10 cm/s.

Câu 2:

Con rung lắc xoắn ốc m = 250 (g), k = 100 N/m, con cái rung lắc chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực chống bức biến chuyển thiên tuần trả. Thay thay đổi tần số góc của nước ngoài lực thì biên phỏng xấp xỉ chống bức thay cho thay đổi. Khi tần số góc theo thứ tự là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên phỏng theo thứ tự là A1 và A2. So sánh A1 và A2

A. A1 < A2.

B. A1 > A2.

C. A1 = A2.

D. A1 = 1,5A2.

Câu 3:

Hai xấp xỉ điều tiết nằm trong phương đem phương trình xấp xỉ là x1=4cos(10πt-π3) x2=4cos(10πt+π6). Phương trình của xấp xỉ tổ hợp là

Xem thêm: mẹ bị ngộ độc thức ăn có cho con bú

Câu 4:

Tại và một điểm bên trên mặt mũi khu đất, nếu như chu kì xấp xỉ điều tiết của con cái rung lắc đơn chiều nhiều năm l là T thì chu kì xấp xỉ điều tiết của con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm 4l là

A. T/4.

B. 4T.

C. 2T.

D. T/2.

Câu 5:

Hai vật nằm trong lượng gắn nhập nhị xoắn ốc xấp xỉ nằm trong tần số và ngược trộn nhau. Hai xấp xỉ đem biên phỏng theo thứ tự là A1, A2 và A1 =2 A2 . sành rằng Khi xấp xỉ 1 đem động năng 0,56 J thì xấp xỉ 2 đem thế năng 0,08 J. Khi xấp xỉ 1 đem động năng 0,08 J thì xấp xỉ 2 đem thế năng là

A. 0,đôi mươi J.

B. 0,56 J.

C. 0,22 J.

D. 0,48 J .

Câu 6:

Một vật xấp xỉ đem véc tơ vận tốc tức thời thay cho thay đổi theo đòi quy luật v=10cos(2πt+π6). Một trong số thời gian vật trải qua địa điểm x = -5cm là

Xem thêm: vì sao chúng ta cần phải giữ chữ tín