nhân sự tiếng anh là gì

Bản dịch của "nhân sự" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: nhân sự tiếng anh là gì

chevron_right

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "nhân sự" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

., tôi được biết doanh nghiệp ông/bà đang được tuyển chọn nhân sự mang lại địa điểm... nhưng mà tôi cực kỳ quan hoài.

I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.

Tôi tin cậy rằng đem một vài vẹn toàn nhân dẫn cho tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là...

I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

Giám đốc/Trưởng chống Nhân sự

Xem thêm: field là gì

Giám đốc/Trưởng chống Nhân sự

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nhân sự" vô giờ đồng hồ Anh

nhân viên bình an danh từ

nhân viên văn chống danh từ

nhân viên bán sản phẩm danh từ

nhân viên hợp ý đồng danh từ

Xem thêm: mẹ kế và những người bạn