nhân 2 đa thức

Bài ghi chép Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức.

Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

A. Phương pháp giải

Quy tắc nhân nhiều thức với rất nhiều thức

Bạn đang xem: nhân 2 đa thức

      . Muốn nhân một nhiều thức với cùng 1 nhiều thức tớ nhân từng hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức cơ rồi với mọi tích cùng nhau.

      . Tích của nhị nhiều thức là 1 nhiều thức

Công thức nhân nhiều thức và nhiều thức

      Cho A, B, C, D là những nhiều thức tớ có:

      (A + B).(C + D) = A.(C + D) + B.(C + D) = AC + AD + BC + BD

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính (x – 5). (2x+ 1)

A. 2x2 – 9x – 5

B. 2x2 + 9x – 5

C. 2x2 – 11x – 5

D. 2x2 + 11x - 5

Lời giải

Ta có: (x- 5). (2x +1) = x. (2x+ 1) – 5. (2x+ 1)

= x .2x + x.1 – 5.2x – 5.1

= 2x2 + x – 10x – 5

= 2x2 + (x- 10x) – 5

= 2x2 – 9x - 5

Chọn A.

Ví dụ 2. Thực hiện tại quy tắc tính (x – xy). (x2 + y)

A. x3 + x – x3y – xy

B. x3 - xy + x3y – xy2

C. x3 + xy – x3y – xy2

D. x2 + xy – x3y – xy2

Lời giải

Ta có: (x- xy). (x2 + y)

= x.(x2 + y) – xy. (x2 + y)

= x.x2 + xy – xy . x2 – xy. y

= x3 + xy – x3y – xy2

Chọn C.

Ví dụ 3. Thực hiện tại quy tắc tính (xy - xy2).(y - 2xy + 1)

A. 2x2y2 - xy + xy3 + 2x2y3

B. -2x2y2 + 2x2y - xy3 + 2x2y3

C. 2x2y + xy - xy3 + 2x2y3

D. -2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3

Lời giải

Ta có:

(xy - xy2).(y - 2xy + 1)

= xy(y - 2xy + 1) - xy2.(y - 2xy + 1)

= xy.hắn + xy.(-2xy) + xy.1 - xy2.hắn - xy2.(-2xy) - xy2.1

= xy2 - 2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3 - xy2

= (xy2 - xy2) - 2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3

= -2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3

Chọn D

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Tính (2x + y) (4x – 2y)

A. 8x2 – 2y2

B. 4x2 + 8xy

C. 8x2 + 8xy – 2y2

D. 8xy – 2y2

Lời giải:

Ta có:

(2x +y).(4x - 2y) = 2x( 4x – 2y) + hắn.(4x – 2y)

= 2x. 4x + 2x. (-2y)+ hắn. 4x + hắn.(- 2y)

= 8x2 – 4xy + 4xy – 2y2

= 8x2 – 2y2

Chọn A.

Câu 2. Tính (5 - x)(x3 - 2x2 + x -1)

A. -x4 + 7x3 - 8x2 + 6x - 5

B. -x4 + 7x3 - 9x2 + 8x - 5

C. -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5

D. -x4 + 7x3 + 11x2 + 8x - 5

Lời giải:

(5 - x)(x3 - 2x2 + x -1)

= 5.(x3 - 2x2 + x -1) - x.(x3 - 2x2 + x -1)

= 5x3 - 10x2 + 5x - 5 - x4 + 2x3 - x2 + x

= -x4 + (5x3 + 2x3) + (-10x2 - x2) + (5x + x) - 5

= -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5

Chọn C.

Câu 3. Tính (x2 - xy + y2)(x + y)

A .x3 + 2x2y + y3

B. x3 + 2xy2 + y3

Xem thêm: bản nội quy nơi công cộng

C. x3 + 2x2y + 2xy2 + y3

D. x3 + y3

Lời giải:

(x2 - xy + y2)(x + y)

= x2.(x + y) - xy.(x + y) + y2.(x + y)

= x3 + x2y - x2y - xy2 + xy2 + y3

= x3 + (x2y - x2y) + (xy2 - xy2) + y3

= x3 + y3

Chọn D.

Câu 4. Tính Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Chọn B.

Câu 5. Tính (x2 - 2x + 3)(x - 5)

A. x3 - 7x2 + 7x - 15

B. x3 - 7x2 + 7x - 15

C. x3 + 7x2 + 13x - 15

D. x3 - 7x2 + 13x -15

Lời giải:

(x2 - 2x + 3)(x - 5)

= x2(x - 5) - 2x(x - 5) + 3(x - 5)

= x3 - 5x2 - 2x2 + 10x + 3x - 15

= x3 - 7x2 + 13x - 15

Chọn D.

Câu 6. Thực hiện tại quy tắc tính sau: (x - 2y)(x2y2 - xy + 2y)

A. x3y2 - x2y + 2xy - 2x2y3 + 2xy2 - 4y2

B. x3y2 - x2y + 2xy + 2x2y3 - 2xy2 - 4y2

C. x3y2 - 2x2y + 2xy - 2x2y3 + xy2 - 4y2

D. x3y2 - x2y + 2xy - x2y3 + xy2 - 4y2

Lời giải:

(x - 2y)(x2y2 - xy + 2y)

= x(x2y2 - xy + 2y) - 2y(x2y2 - xy + 2y)

= x3y2 - x2y + 2xy - 2x2y3 + 2xy2 - 4y2.

Chọn A.

Câu 7. Tính Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Chọn B.

Câu 8. Kết trái khoáy của quy tắc tính ( x – 2). (x+ 5) vày ?

A. x2 - 2x - 10

B. x2 + 3x - 10

C. x2 - 3x - 10

D. x2 + 2x - 10

Lời giải:

Ta sở hữu (x - 2)(x + 5) = x(x + 5) - 2(x + 5)

= x2 + 5x - 2x -10

= x2 + 3x - 10

Chọn đáp án B.

Câu 10. Thực hiện tại quy tắc tính (x – x2 + y). (x- y)

A. x2 + x3 + x2y – y2

B. x2 – x3 - x2y + y2

C. x2 – x3 + x2y – y2

D. Đáp án không giống

Lời giải:

(x- x2 + y).(x- y) =x. (x – y) – x2 (x- y) + y(x- y)

= x2 – xy – x3 + x2y+ xy – y2

= x2 – x3 + x2y – y2

Chọn đáp án C.

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Toán lớp 8 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Cách chứng tỏ biểu thức ko tùy theo vươn lên là đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải
 • Cách rút gọn gàng biểu thức lớp 8 đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải
 • Cách tính độ quý hiếm biểu thức lớp 8 đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải
 • Cách giải phương trình lớp 8 đặc biệt hoặc, sở hữu đáp án
 • Cách chứng tỏ đẳng thức lớp 8 đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích luyện Toán 8
 • Giải sách bài xích luyện Toán 8
 • Top 75 Đề thi đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: rách màng trinh máu chảy nhiều không

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài luyện Toán lớp 8 sở hữu điều giải chi tiết sở hữu không hề thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích sở hữu điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học