nghề sản xuất chính của cư dân văn lang âu lạc

Với giải thắc mắc 6 trang 64 Lịch Sử lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc hùn học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ tê liệt biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện môn Lịch Sử 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Bạn đang xem: nghề sản xuất chính của cư dân văn lang âu lạc

Câu chất vấn 6 trang 64 Lịch Sử lớp 6: Những nghề ngỗng tạo ra chủ yếu của dân cư Văn Lang - Âu Lạc là gì?

Lời giải:

- Những nghề ngỗng tạo ra chủ yếu của dân cư Văn Lang – Âu Lạc là:

+ Nông nghiệp trồng lúa nước và những cây hoa màu sắc.

+ Nghề luyện kim (đúc đồng, rèm sắt…).

Xem thêm thắt những bài bác giải bài bác tập luyện Lịch Sử lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

Câu chất vấn khai mạc trang 60 Bài 14 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Dù ai lên đường ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười mon Ba...

Xem thêm: bao nhiêu tuổi mới lột bao quy đầu

Câu chất vấn 1 trang 61 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Dựa vô vấn đề vô mục 1 và dùng phiên bản vật hành chủ yếu nước Việt Nam...

Câu chất vấn 2 trang 61 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Nhà nước Văn Lang Thành lập vô thời hạn nào? Hãy nêu chân thành và ý nghĩa sự Thành lập...

Câu chất vấn 3 trang 62 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Dựa vô vấn đề mục 2 và dùng phiên bản vật hành chủ yếu nước Việt Nam...

Câu chất vấn 4 trang 62 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Nhà nước Âu Lạc Thành lập vô toàn cảnh nào? Nhà nước này còn có gì giống như...

Câu chất vấn 5 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Quan sát hình 6, 7, 8 và phụ thuộc vấn đề vô mục a, em hãy tế bào mô tả...

Câu chất vấn 7 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Trình bày những đường nét chủ yếu về cuộc sống ý thức của dân cư Văn Lang, Âu Lạc...

Xem thêm: vật lý 10 bài 4

Luyện tập luyện và Vận dụng 1 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hãy ghi lại những vấn đề cơ phiên bản nhất về nhì giang san...

Luyện tập luyện và Vận dụng 2 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Nêu một vài trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của thời đại Văn Lang - Âu Lạc...

Luyện tập luyện và Vận dụng 3 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống: Lễ hội Đền Hùng được tổ chức triển khai vào trong ngày 10-3 âm lịch thường niên...