một nguồn o phát sóng cơ theo phương trình u=2cos(20pit+pi/3)

Một mối cung cấp O vạc sóng cơ xê dịch theo gót phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( vô cơ u (mm), t (s) ) sóng truyền theo gót đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là một trong điểm bên trên đàng truyền cơ hội O một khoảng tầm 42,5 centimet. Trong khoảng tầm kể từ O cho tới M với từng nào điểm xê dịch lệch sóng π/6 với nguồn?

Đáp án A

Bạn đang xem: một nguồn o phát sóng cơ theo phương trình u=2cos(20pit+pi/3)

Cách sóng: \(\lambda=\dfrac{v}{f}=10cm \)
I là vấn đề năm bên trên OM.
I lệch sóng \(\dfrac{\pi}{6} \) với nguồn
TH1: I sớm trộn rộng lớn u \(\dfrac{\pi}{6} \):
\(\Delta \varphi=\dfrac{IO.2\pi}{\lambda} =\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \rightarrow IO=\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \)
Mặt khác:
\(0\leq OI \leq OM \rightarrow 0\leq \dfrac{10}{12}+10k \leq 42,5 \)
\(\Rightarrow k=0,1,2,3,4\)Tương tự động với ngôi trường hợp: I trễ trộn rộng lớn u
\(k=1,2,3,4\)
Vậy bên trên OM với 9 điểm xê dịch lệch sóng \(\dfrac{\pi}{6} \) đối với nguồn
\(\Rightarrow A\)

Mooner Mooner Lệch trộn đối với mối cung cấp thì rất có thể trễ trộn hoặc sớm trộn nhé. Mình suy nghĩ bài xích này 9 điểm là chính rồi

3 Trả điều . 04/10/2020

Nguyễn Tùng Lâm Mình tưởng là sóng truyền kể từ o cho tới m thì vô đề bài xích căn vặn là trong tầm kể từ O cho tới M với từng nào điểm dao dộng ..... Thì tôi chỉ xét tình huống trễ trộn đối với mối cung cấp thôi chứ ạ
Mình suy nghĩ chỉ mất 4 điểm vừa lòng thui 😀

. 04/10/2020

Thanh Xuân thắc mắc của công ty này với bài xích bên trên giống như nhau tuy nhiên mod, sao rời khỏi 2 kq không giống nhau ạ ?

. 11/09/2019

Nguyễn Đăng Vương Câu 15: Một mối cung cấp O vạc sóng cơ xê dịch theo gót phương trình: u=2cos(20pi.t+pi/3) (trong cơ u(mm), t(s)) sóng truyền theo gót đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1(m/s). M là một trong điểm bên trên đàng truyền cơ hội O một khoảng tầm 42,5cm. Trong khoảng tầm kể từ O cho tới M với từng nào điểm xê dịch lệch sóng pi/6 với nguồn?
A. 9 B. 4 C. 5 D. 8

5 Trả điều . 10/09/2019

Vũ Tuấn Kiệt sorry em khuyết điểm ạ

. 05/06/2019

Vũ Tuấn Kiệt nếu như xét tình huống I sớm trộn rộng lớn mối cung cấp thì I cần ở ngoài OM chứ ạ?

. 05/06/2019

Đoàn Quang Minh ok e nhé , e rất có thể hiểu tình huống cơ như vậy này nha :
Ta với : 0 < x <= 42,5
20pi.x/v = pi/6 + k2pi
hoặc 20pi.x/v = -pi/6 + m2pi
=> 0 < pi/6 + k2pi < 20pi.42,5/100
hoặc : 0 < -pi/6 + m2pi < 20pi.42,5/100
=> -1/12 < k < 4,16
hoặc : -1/12 < m < 4,33
=> tớ thấy k với 5 độ quý hiếm và m với 4 độ quý hiếm
Vậy tổng với 9 độ quý hiếm
Vậy bên trên OM với 9 điểm xê dịch lệch sóng pi/6 đối với nguồn

. 30/05/2019

Khả Khả cảm ơn anh ạ, em cứ suy nghĩ nếu như là mối cung cấp thì tiếp tục sớm trộn nhất

. 02/04/2018

Đoàn Quang Minh - Cũng được e nhé , với vô số cách thực hiện tuy nhiên , tuy nhiên a vẫn mến phương pháp này rộng lớn , nó ngặt nghèo :
+ Ta với : I lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp ( chứ chưa chắc chắn hình mẫu này sớm trộn hớn và hình mẫu này lừ đừ trộn rộng lớn ) nên tớ xét 2TH :
+ TH1 : I sớm trộn hớn mối cung cấp là pi/6
- Ta với : đen sì tớ phi = 2pi.OI/ lam nhiều = pi/6 + k2pi
=> OI = lam nhiều /12 + k.lam đa
mà : 0 <= OI <= OM
=> 0 <= 10/12 + 10k < 42,5
=> -0,08 <= k <= 4,16
=> k = 0;1;2;3;4
* tương tự động I trễ trộn pi/6 đối với mối cung cấp thì tớ tính được : k = 1;2;3;4
- Vậy bên trên OM với 9 điểm xê dịch lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp
=> A

. 02/04/2018

Xem thêm: ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn

Đoàn Quang Minh - với chứ e , như ở bài xích này tớ xét cả hai TH cơ vì thế đề ko cho tới hình mẫu này sớm hoặc lừ đừ trộn hơn hết
+ TH1 : I sớm trộn hớn mối cung cấp là pi/6
- Ta với : đen sì tớ phi = 2pi.OI/ lam nhiều = pi/6 + k2pi
=> OI = lam nhiều /12 + k.lam đa
mà : 0 <= OI <= OM
=> 0 <= 10/12 + 10k < 42,5
=> -0,08 <= k <= 4,16
=> k = 0;1;2;3;4
* tương tự động I trễ trộn pi/6 đối với mối cung cấp thì tớ tính được : k = 1;2;3;4
- Vậy bên trên OM với 9 điểm xê dịch lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp
=> A

. 02/04/2018

Khả Khả cho tới em căn vặn là vô dđ sóng cơ thì đối với cả th mối cung cấp trễ trộn rộng lớn đối với điểm xê dịch ạ?

2 Trả điều . 02/04/2018

QN Moon suy đoán thế này được ko anh. 40 centimet thì được 4lamda tức 4 chu kì thì với 8 điểm chéo pi/6 so sánh vơi mối cung cấp. còn 2,5 ứng với lamda/4 tức xoay thêm thắt pi/2 nữa tớ được một điểm. nên với 9 điểm chính k ạ

1 Trả điều . 01/12/2017

Nguyễn Công Nguyên ghi nhớ về sau xét 2 TH nge con cái.

. 12/11/2017

Đoàn Quang Minh - Đâu e , tùy đề cho tới tớ mới mẻ hiểu rằng chứ : bài xích này đề ko cho tới hình mẫu này sớm hoặc lừ đừ trộn hơn hết
+ Ta với : I lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp ( chứ chưa chắc chắn hình mẫu này sớm trộn hớn và hình mẫu này lừ đừ trộn rộng lớn ) nên tớ xét 2TH :
+ TH1 : I sớm trộn hớn mối cung cấp là pi/6
- Ta với : đen sì tớ phi = 2pi.OI/ lam nhiều = pi/6 + k2pi
=> OI = lam nhiều /12 + k.lam đa
mà : 0 <= OI <= OM
=> 0 <= 10/12 + 10k < 42,5
=> -0,08 <= k <= 4,16
=> k = 0;1;2;3;4
* tương tự động I trễ trộn pi/6 đối với mối cung cấp thì tớ tính được : k = 1;2;3;4
- Vậy bên trên OM với 9 điểm xê dịch lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp
=> A
OK E NHA !

. 17/10/2017

Phan Thanh Thế sao lại 2 TH ạ. Em tưởng Nguồn luôn luôn sớm trộn rộng lớn ạ

1 Trả điều . 17/10/2017

King Stars vch 2th

. 17/10/2017

nguyễn văn long vậy sao còn tồn tại tình huống i sơm trộn rộng lớn mối cung cấp ạ

. 21/09/2017

nguyễn văn long sóng truyền kể từ mối cung cấp cho tới thì i luôn luôn trực tiếp trễ trộn rộng lớn mối cung cấp chứ

2 Trả điều . 20/09/2017

Xem thêm: cảm giác phá trinh

Trần Thị Thủy 2pid/lamda==pi/6+k2pi d>0 d<0m ---.--- . 29/5/2017

. 29/05/2017

Trần Thị Thủy ai qua quýt nhắc linh với nhằm tái hiện . . 29/1/2017

2 Trả điều . 29/01/2017

Xem thêm thắt phản hồi (18/38)