mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của em

Xem tăng Bài tập dượt & Lời giải

Trong: [Kết nối học thức và cuộc sống] Giải technology 6 bài bác 1: Khái quát lác về ngôi nhà ở

I. Vai trò ở trong phòng ở

Quan sát hình 1.1 và cho thấy vì như thế sao nhân loại cần thiết ngôi nhà ở?

Bạn đang xem: mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của em

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải technology 6 bài bác 1: Khái quát lác về ngôi nhà ở

Xem điều giải

II. Đặc điểm cộng đồng ở trong phòng ở

1. Quan sát hình 1.4, em hoàn toàn có thể phân biệt được điểm tính năng nào là vô ngôi nhà?

Xem thêm: cho một mạch điện có nguồn điện không đổi khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần

Xem thêm: fe3o4 + hno3 = fe(no3)3 + no + h2o

Quan sát hình 1.4, em hoàn toàn có thể phân biệt được điểm tính năng nào là vô ngôi nhà?

Xem điều giải

III. Kiến trúc nhà tại đặc thù của Việt Nam

Kết nối năng lực

Sử dụng Internet hoặc qua chuyện sách, báo... nhằm thăm dò hiểu về Điểm sáng bản vẽ xây dựng nhà tại những vùng miền không giống nhau của việt nam.

Xem điều giải

Luyện tập

Ở điểm em sinh sống, với những bản vẽ xây dựng nhà tại nào? Nhà sàn và ngôi nhà nổi phù phù hợp với những vùng nào là ở nước ta?

Xem điều giải