làm tròn số hàng nghìn


a) Làm tròn xoe những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới mặt hàng ngàn. Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cà phê

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn số hàng nghìn

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Làm tròn xoe những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới mặt hàng ngàn.

b) Làm tròn xoe những số 82 134, 55 712, 46 000 cho tới hàng trăm ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số cho tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn xoe cho tới mặt hàng nghìn

b) Làm tròn xoe cho tới hàng trăm nghìn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cafe. Hỏi nếu như thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, tao trình bày mái ấm gia đình cơ thu hoạch được khoảng tầm từng nào ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mặt hàng ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu như thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, tao trình bày mái ấm gia đình thu hoạch được khoảng tầm 14 000 kilogam cafe.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp đích.

Số dân của một thị xã là 71 839. Trong bài bác báo, cô phóng viên báo chí đã từng tròn xoe số dân của thị xã cơ cho tới hàng trăm ngàn. Hỏi số dân đã từng tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn là số nào?

Xem thêm: các bài viết về thiếu nhi

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5.

Nếu chữ số mặt hàng ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã từng tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn là số 70 000.

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Một vệ tinh ma cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 786 km. Mỗi chúng ta tiếp sau đây đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cơ cho tới mặt hàng nào?

b) Trường ăn ý vệ tinh ma cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 425 km. Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cơ cho tới mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn em được những số nào?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mặt hàng ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

a) Quý khách hàng nam giới đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm nghìn

    Quý khách hàng nam giới đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới mặt hàng trăm 

    Quý khách hàng phái nữ đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới mặt hàng nghìn

b) Trường ăn ý vệ tinh ma cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 425 km.

- Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới mặt hàng ngàn tao được số 35 000 km.

- Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm ngàn tao được số 40 000 km.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 3 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.