khối lớp 5 của một trường tiểu học có 150 học sinh trong đó có 52 là học sinh gái

Tỉ số tỷ lệ số học viên trai và tổng số học viên của khối lớp 5 là:

100% – 52% = 48%.

Bạn đang xem: khối lớp 5 của một trường tiểu học có 150 học sinh trong đó có 52 là học sinh gái

Số học viên trai của khối lớp 5 là:

150 × 48 : 100 = 72 (học sinh).

Đáp số: 72 học viên.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện ni tổng số tuổi tác của tía, u và con cái là 66. Sau 10 năm nữa thì tổng số tuổi tác của nhì u con cái rộng lớn tuổi tác của tía là 8 và tuổi tác u bởi tía đợt tuổi tác con cái. Tính số tuổi tác của từng người lúc bấy giờ.

A. Tuổi con: 2; Tuổi mẹ: 29; Tuổi tía 35.

B. Tuổi con: 3; Tuổi mẹ: 29; Tuổi tía 34.

Xem thêm: uống thuốc tránh thai hàng ngày không đúng giờ

C. Tuổi con: 4; Tuổi mẹ: 28; Tuổi tía 34.

D. Tuổi con: 2; Tuổi mẹ: 28; Tuổi tía 36.

Câu 2:

Tìm một trong những sở hữu 2 chữ số, hiểu được Lúc ghi chép tăng chữ số 5 vô ở bên phải số cơ tớ được số to hơn số cần tìm hiểu 230 đơn vị chức năng.

Câu 3:

Lớp 5A và lớp 5B mua sắm toàn bộ 86 cuốn sách. Nếu lớp 5A gửi cho tới lớp 5B 7 quyển và lớp 5B trả lại cho tới lớp 5A 1 quyển thì nhì lớp sở hữu số sách cân nhau. Hỏi khi đầu từng lớp mua sắm từng nào quyển sách?

Câu 4:

Một đơn vị chức năng chiến sĩ dự trữ gạo đầy đủ cho tới 150 người ăn vô đôi mươi ngày. Nhưng sau này lại nhận thêm một trong những chiến sĩ gửi cho tới nên số ngày ăn không còn số gạo dự trữ sụt giảm 8 ngày. Hỏi sở hữu từng nào chiến sĩ mới mẻ gửi đến?

Xem thêm: bột soda mua ở đâu

Câu 5:

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức sau: B = 12x – 8y – 4x2 – y2 + 1.

Câu 6:

Tìm ước công cộng của 16 và 30.