hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật

Câu hỏi:

03/08/2019 25,238

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko trúng với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định tấp tểnh về mặt mũi DT qua chuyện những  thế hệ cơ thể

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có tài năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ một vừa hai phải với ở động vật hoang dã ko xương sinh sống một vừa hai phải ở động vật hoang dã với xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vày kiểu dáng phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vày kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển cả sinh đẻ vày kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng đổi mới hình sinh đẻ vày phân đôi

(5) con kiến sinh đẻ vày phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ vày kiểu dáng trinh tiết sinh

Tính trúng (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: làm double test có cần nhịn ăn không

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên như thể hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi có một thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. hầu hết loại động vật hoang dã với tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật với xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân bạn dạng vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một trong những tế bào trứng vẫn lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng vẫn lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới

Xem thêm: cách vẽ đường parabol

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới