hình tam giác hình tứ giác lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: hình tam giác hình tứ giác lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Nêu thương hiệu những đỉnh và những cạnh của từng hình (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập những đỉnh và những cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Nêu thương hiệu những hình tam giác và những hình tứ giác đem vô hình bên dưới đây?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và nêu thương hiệu những hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải chi tiết:

- Có 3 hình tam giác là: ADC, Ngân Hàng Á Châu ACB, BCE.

- Có 3 hình tứ giác là: ABCD, ABEC, ABED.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mai khắc ghi một trong những điểm bên trên tờ giấy má màu sắc (như hình vẽ). Qua nhì điểm trong những điểm vẫn khắc ghi, Mai rất có thể rời tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp này nhằm được:

a) 2 hình tứ giác?

b) 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nối nhì điểm trong những điểm vẫn khắc ghi sẽ được những hình theo đòi đòi hỏi của Việc.

Lời giải chi tiết:

a) Nối M với N tớ được 2 hình tứ giác là AMND và hình tứ giác MNCB.

b) Ta rất có thể nối theo đòi những cơ hội sau nhằm được một hình tam giác và 1 hình tứ giác.

Cách 1: Cắt tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp AN tớ được một hình tam giác ADN và 1 hình tứ giác ANCB.

Cách 2: Cắt tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp BN tớ được một hình tam giác BCN và 1 hình tứ giác ABND.

Cách 3: Cắt tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp DM tớ được hình tam giác ADM và hình tứ giác MBCD.

Cách 4: Cắt tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp MC tớ được hình tam giác MBC và hình tứ giác AMCD.

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Trong những hình sau đây, hình này là hình vuông?

b) Trong những hình sau đây, những hình này là hình chữ nhật?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và nêu thương hiệu những hình vuông vắn, hình chữ nhật.

Hình vuông đem 4 góc vuông và tứ cạnh đều bằng nhau.

Hình chữ nhật đem 4 góc vuông, nhì cạnh nhiều năm đều bằng nhau và nhì cạnh ngắn ngủi đều bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Hình EGHI là hình vuông vắn.

b) Hình MNPQ và hình RTXY là hình chữ nhật.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Bằng cơ hội đo bên trên hình vẽ, hình vuông vắn ABCD có tính nhiều năm cạnh là ...... cm; hình chữ nhật MNPQ đem chiều nhiều năm là .... centimet và chiều rộng lớn là .... centimet.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ đem vạch phân chia xăng-ti-mét nhằm đo phỏng nhiều năm những cạnh.

Lời giải chi tiết:

Hình vuông ABCD có tính nhiều năm cạnh là 3 centimet.

Xem thêm: sự thịnh vượng của trung quốc thời phong kiến được biểu hiện rõ nhất dưới thời nhà

Hình chữ nhật MNPQ đem chiều nhiều năm là 3 centimet và chiều rộng lớn là  2 centimet.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Chọn câu vấn đáp trúng.

Để rời tờ giấy má như hình mặt mũi trở thành một hình vuông vắn, Rô-bốt cần phải cắt theo đòi đoạn trực tiếp này bên dưới đây?

A. Đoạn trực tiếp MQ.

B. Đoạn trực tiếp PN.

C. Đoạn trực tiếp PQ.

D. Đoạn trực tiếp MN.

Phương pháp giải:

Xác toan phỏng nhiều năm cạnh hình vuông vắn bằng phương pháp kiểm điểm số dù vuông nhỏ bên trên cạnh cơ.

Kết luận rời tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp này sẽ được hình đem 4 cạnh đều bằng nhau và đem 4 góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy tờ giấy má thuở đầu có tính nhiều năm 1 cạnh vày 5 chuyến cạnh của dù vuông nhỏ.

Do cơ nhằm rời được một hình vuông vắn thì những cạnh còn sót lại có tính nhiều năm cũng vày 5 chuyến cạnh của dù vuông nhỏ.

Vậy Rô-bốt cần phải cắt tờ giấy má theo đòi đoạn trực tiếp MN.

Chọn D.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Nhà chúng ta dế mèn, dế trũi, châu chấu voi và xén tóc ở tứ đỉnh của hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ). hiểu rằng BC = 13 dm, CD = trăng tròn dm.

a) Nhà dế mèn cơ hội mái ấm xén tóc từng nào đề-xi-mét?

b) Nhà dế mèn cơ hội mái ấm dế trũi từng nào đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

- Khoảng cơ hội mái ấm dế mèn cho tới mái ấm xén tóc chủ yếu vày chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD.

- Khoảng cơ hội mái ấm dế mèn cho tới mái ấm dế trũi chủ yếu vày chiều nhiều năm của hình chữ nhật ABCD.

Lời giải chi tiết:

Hình chữ nhật ABCD có:

Chiều rộng lớn AD = BC = 13 dm

Chiều nhiều năm AB = DC = trăng tròn dm

a) Khoảng cơ hội kể từ mái ấm dế mèn cho tới mái ấm xén tóc vày chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD và vày 13 dm.

b) Khoảng cơ hội kể từ mái ấm dế mèn cho tới mái ấm dế trũi vày chiều nhiều năm của hình chữu nhật ABCD và vày trăng tròn dm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con phố trực tiếp nối kể từ vị trí A cho tới vị trí B. Do phần đường CD bị lỗi nên người tớ nên thực hiện một lối rời CMND đem độ cao thấp như hình vẽ. hiểu CDNM là hình chữ nhật.

a) Số?

Độ nhiều năm phần đường CD là .... km.

b) Chọn câu vấn đáp trúng.

Đi kể từ vị trí A cho tới vị trí B theo đòi lối rời dài thêm hơn nữa theo đòi đường thẳng liền mạch từng nào ki-lô-mét?

A. 1km                   B. 3 km                  C. 2 km

Phương pháp giải:

- Độ nhiều năm phần đường CD vày chiều nhiều năm của hình chữ nhật CDNM.

- Đi kể từ vị trí A cho tới vị trí B theo đòi lối rời dài thêm hơn nữa theo đòi đường thẳng liền mạch là gấp đôi chiều rộng lớn hình chữ nhật CDNM.

Lời giải chi tiết:

a) Hình chữ nhật CDNM đem chiều nhiều năm CD = MN = 2km.

Nên phỏng nhiều năm phần đường CD là 2 km.

b) Đi kể từ vị trí A cho tới vị trí B theo đòi lối rời dài thêm hơn nữa theo đòi đường thẳng liền mạch là gấp đôi chiều rộng lớn hình chữ nhật CDNM và vày 1 x 2 = 2 km.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Với 6 que tính, Rô-bốt xếp được một hình chữ nhật như hình mặt mũi.

Sử dụng 10 que tính, em hãy xếp một hình chữ nhật. Em tìm kiếm được bao nhiêu cơ hội xếp?

Phương pháp giải:

Dựa vô Đặc điểm của hình chữ nhật đem 4 góc vuông và nhì cạnh nhiều năm đều bằng nhau, nhì cạnh ngắn ngủi đều bằng nhau nhằm xếp 10 que tính trở thành hình chữ nhật.

Xem thêm: điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 sách kết nối

Lời giải chi tiết:

Ta rất có thể xếp như sau: