hình có 4 trục đối xứng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong những hình tại đây, hình này sở hữu 4 trục đối xứng?

  Bạn đang xem: hình có 4 trục đối xứng

  • A. Hình bình hành
  • B. Hình chữ nhật
  • C. Hình thoi
  • D. Hình vuông

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình vuông ABCD sở hữu tư trục đối xứng, cơ là:

  + Hai đàng chéo cánh AC và BD.

  + Hai đường thẳng liền mạch a và b trải qua tâm và vuông góc với những cạnh đối lập.

Mã câu hỏi: 7274

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: ăn đu đủ có mập ko

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: global success 10 unit 5

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những hình tại đây, hình này sở hữu 4 trục đối xứng?
 • Cho hai tuyến đường trực tiếp phân biệt d và d’. Có từng nào quy tắc đối xứng trục vươn lên là đường thẳng liền mạch d trở nên d’?
 • Trong mặt mày bằng Oxy, cho tới đường thẳng liền mạch d sở hữu phương trình 3x-2y+1=0.
 • Trong mặt mày bằng Oxy, cho tới đường thẳng liền mạch d sở hữu phương tình 3x-y+2=0.
 • Viết phương trình hình ảnh của đàng tròn trĩnh \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 5y + 1 = 0\) qua quýt quy tắc đối xứng trục Oy.
 • Cho hình vuông vắn ABCD tâm I. gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của những cạnh DA, AB, BC, CD.
 • Trong mặt mày bằng Oxy cho tới điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox vươn lên là M trở nên M’ thì tọa phỏng M’ là:
 • Trong mặt mày bằng Oxy cho tới đường thẳng liền mạch d sở hữu phương trình : x - 2y + 4 = 0.
 • Trong mặt mày bằng Oxy cho tới đàng tròn trĩnh (C) sở hữu phương trình: (x - 3)2 + (y - 1)2 = 6.
 • Trong những mệnh đề sau mệnh đề này đúng? Hình tròn trĩnh sở hữu vô số trục đối xứng

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA