hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc

Câu hỏi:

06/08/2019 113,248

(Câu 27 Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203) Hình mặt mũi là loại thị màn trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời v theo gót thời hạn t của một vật xê dịch điều tiết. Phương trình xê dịch của vật là

Bạn đang xem: hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc

A. x=38πcos(40π3t +π6) (cm)

B. x=34πcos(20π3t + π6)(cm)

C. x=38πcos(40π3t -π6) (cm)

D. x=34πcos(20π3t - π6)(cm)

Đáp án chủ yếu xác

Từ loại thị tao có

 

Tại t = 0 thì v = vmax /2 và vật hoạt động theo hướng âm nên trộn ban sơ của v là π3 rad

do v sớm trộn rộng lớn x một góc π2 nên trộn ban sơ của x là π3 - π2 = -π6

A = vmaxω=520π/3=34π(cm)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(Câu 30 Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 203): Một vật nhỏ lượng 200 g xê dịch điều tiết với tần số 0,5 Hz. Khi lực kéo về ứng dụng lên vật là 0,1 N thì động năng của vật có mức giá trị 1 mJ. Lấy π2 = 10. Tốc phỏng của vật Lúc trải qua địa điểm cân đối là

A. 18,7 cm/s

B. 37,4 cm/s

C. 1,89 cm/s

D. 9,35 cm/s

Câu 2:

(Câu 34 Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 201): Một vật nhỏ xê dịch điều tiết dọc từ trục Ox. Khi vật cơ hội địa điểm cân đối một quãng 2 centimet thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cơ hội địa điểm cân đối một quãng 6 centimet thì động năng của vật là 0,32 J. Biên phỏng xê dịch của vật bằng

A. 8 cm

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Xem thêm: đi lấy mật lớp 7

Câu 3:

(Câu 40 Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 210): Một vật xê dịch điều tiết xung quanh địa điểm cân đối O. Tại thời gian t1, vật trải qua địa điểm cân đối. Trong khoảng chừng thời hạn kể từ thời gian t1 cho tới thời gian t2 = t1 +16 (s), vật ko thay đổi chiều hoạt động và vận tốc của vật hạn chế còn một nửa. Trong khoảng chừng thời hạn kể từ thời gian t2 cho tới thời gian t3 = t2 + 16(s), vật cút được quãng đàng 6 centimet. Tốc phỏng cực to của vật nhập quy trình xê dịch là

A. 37,7 m/s

B. 0,38 m/s

C. 1,41 m/s

D. 224 m/s

Câu 4:

(Câu 3 Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 202): Một vật xê dịch điều tiết với tần số góc ω . Khi vật ở địa điểm sở hữu li phỏng x thì vận tốc của vật là

A. ωx2

B. ωx

C. -ωx2

D.-ω2x2

Câu 5:

(Câu 3 Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Một vật xê dịch điều tiết theo gót phương trình x = Acos(ωt +φ)  . Đại lượng x được gọi là:

A.tần số dao động

B.chu kì dao động

C.li phỏng dao động

D.biên phỏng dao động

Câu 6:

Một vật xê dịch điều tiết với tần số góc ω  . Chu kì xê dịch của vật được xem vì như thế công thức

A. T = ω2π

B. T = 2πω

C. T = 1ω2π

Xem thêm: khoảng biến thiên trong thống kê

D. T = 2πω