hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số tỉ số của hai số đó là 9/5 tìm hai số đó

Câu hỏi

Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem thân phụ chữ số. Tỉ số của nhì số này đó là 9 5 . Tìm nhì số ê.

Vũ Minh Khang

7 mon 11 2021 khi 19:34

Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem thân phụ chữ số .Tỉ số của nhì số này đó là 9/5 .Tìm nhì số đó

Xem chi tiết

Phạm Ngọc Mạnh Trường

Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem thân phụ chữ số. Tỉ số của nhì số này đó là 9/5. Tìm nhì số ê.

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Lan Hương

Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem thân phụ chữ số. Tỉ số của nhì số ê vì như thế 9/5. Tìm nhì số đó?

Xem chi tiết

Bùi Phạm Hương

10. Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem 3 chữ số. Tỉ số của nhì số này đó là 9/5. Tìm nhì số ê.

Gợi ý: Số nhỏ nhắn nhất đem 3 chữ số là:.......

Xem chi tiết

Xem thêm: loãng máu có ảnh hưởng gì không

Pham Trong Bach

Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem thân phụ chữ số. Tỉ số của nhì số ê làGiải bài xích 3 trang 151 sgk Toán 4 | Để học tập chất lượng Toán 4. Tìm nhì số ê.

Xem chi tiết

Lê Thị Liêm Anh

Hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất đem ba chữ số.Tỉ số của nhì số này đó là 9/5.Tìm nhì số ê .

Xem chi tiết

đoàn trang

hiệu của nhì số thông qua số nhỏ nhắn nhất của thân phụ chữ số . Tỉ số của nhì số ê là9/5. Tìm nhì số ê .

Xem chi tiết

Ngọc lười biếng nói chung -.-

11 tháng tư 2022 khi 22:33

hiệu của nhì số là số nhỏ nhắn nhất đem thân phụ chữ số không giống nhau tỉ số của nhì số này đó là 5/2 tìm hiểu nhì số đó (cần gấp) 

Xem chi tiết

Nguyễn Minh Thương

Xem thêm: toán 11 hình bài 2

14 mon 5 năm ngoái khi 21:01

Cho nhì số biết tỉ số thân thiện nhì số tiếp tục mang lại vì như thế tỉ số thân thiện nhì số lẻ đem thân phụ chữ số giống như nhau vô số ê số nhỏ nhắn là số số nhỏ nhắn nhất phân chia không còn mang lại 3 ,số rộng lớn là số lớn số 1 phân chia không còn mang lại 9. Hiệu của nhì số này đó là số đem nhì chữ số giống như nhau phân chia không còn mang lại 8. Tìm nhì số tiếp tục cho

Xem chi tiết