hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi:

06/07/2022 10,553

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y \ge 0\\2x \le 0\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đáp án chủ yếu xác

B. \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + nó \le - 1\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\)

Đáp án đích là: A

Các hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + nó \le - 1\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\) đều chứa chấp những bất phương trình bậc nhì hoặc bậc tía như : x2 + 3y ≥ 2 ; x + y3 > 0 ; – x2 + 3y ≥ 5.

Do ê, những hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + nó \le - 1\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\) ko nên là hệ bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.

Hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y \ge 0\\2x \le 0\end{array} \right.\) với nhì bất phương trình x + 3y ≥ 0 và 2x ≤ 0 đều là những bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.

Vậy tớ lựa chọn đáp án A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quý Khách Lan nhằm dành riêng được 300 ngàn đồng. Trong một mùa cỗ vũ học viên trở ngại, các bạn Lan vẫn cỗ vũ x tờ chi phí loại 10 ngàn đồng, nó tờ chi phí loại trăng tròn ngàn đồng kể từ chi phí nhằm dành riêng của tớ. Trong những bất phương trình sau, bất phương trình này thao diễn mô tả số lượng giới hạn về tổng số chi phí tuy nhiên các bạn Lan vẫn cỗ vũ.

A. x + nó 300 ;

B. 10x + nó 300 ;

C. 10x + 20y > 300;

D. 10x + 20y ≤ 300.

Câu 2:

Một người dân cày ý định quy hướng x sào khu đất trồng rau xanh cải và nó sào khu đất trồng quả cà chua. hiểu rằng người dân cày chỉ mất tối nhiều 900 ngàn đồng để sở hữ phân tử tương tự và giá chỉ chi phí phân tử tương tự cho từng sào khu đất trồng rau xanh cải là 100 ngàn đồng, từng sào khu đất trồng quả cà chua là 50 ngàn đồng. Trong những hệ bất phương trình sau, hệ này tế bào mô tả những buộc ràng so với x, y ?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\x + nó \le 900\end{array} \right.\);

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\2x + nó \le 18\end{array} \right.\);

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\2x + nó > 18\end{array} \right.\);

D. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\x + 2y \le 18\end{array} \right.\).

Câu 3:

Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - nó < 0\\x + 3y > - 1\\x + nó < 3\end{array} \right.\) là miền ko gạch ốp chéo cánh (không kể bờ) của hình vẽ này trong những hình vẽ sau?

A.

Xem thêm: ngộ độc thức ăn uống thuốc gì

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - nó < 0; x + 3y > -1; x + nó < 3 (ảnh 2)

B.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - nó < 0; x + 3y > -1; x + nó < 3 (ảnh 3)

C.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - nó < 0; x + 3y > -1; x + nó < 3 (ảnh 4)

D.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - nó < 0; x + 3y > -1; x + nó < 3 (ảnh 5)

Câu 4:

Cặp số này tại đây không là nghiệm của bất phương trình: x – 4y ≥ –5.

A. (–5; 0);

B. (0; 0);

C. (–2; 1);

D. (1; –3).

Câu 5:

Biểu thức F = 2x + nó đạt độ quý hiếm nhỏ nhất với ĐK \[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - nó \le 2}\\{x - 2y \le 2}\\{y \ge 0}\\{x \ge 0}\end{array}} \right.\] bên trên điểm với toạ chừng là:

A. (0; 0);

B. (\(\frac{2}{3}\); \(\frac{{ - 2}}{3}\));

C. (0; –1);          

D. (1; 0).

Câu 6:

Miền nghiệm của bất phương trình 4x + 3y ≤ 1 là:

A. Đường trực tiếp d: 4x + 3y = 1;

B. Đường trực tiếp d: 4x + 3y = 1 và điểm O(0;0);

C. Nửa mặt mày phẳng lặng bờ là đường thẳng liền mạch d: 4x + 3y = 1 ko chứa chấp điểm O(0;0) (kể cả bờ d);

Xem thêm: đi lấy mật lớp 7

D. Nửa mặt mày phẳng lặng bờ là đường thẳng liền mạch d: 4x + 3y = 1 chứa chấp điểm O(0; 0) (kể cả bờ d).